Saturday, March 30, 2013

28:03:2013 -- Budskap från Moder MariaSign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

28 mars 2013Budskap från Moder MariaNamaste, mina Älskade Guds Barn. Det är Moder Maria som kommer för att vara hos er idag. Helt oväntat gör budbäraren ett bra jobb med att hantera den chock det blev, när jag tar min Sons plats idag!


Så det är mig ett nöje att få presentera mig för er. Naturligtvis vet ni vem jag är och jag skulle vilja att ni tar en stund av er tid för att nu känna skillnaden mellan min energi och energin från min älskade Son Lord Emanuel. Som han sedan länge lärt er tar det en liten stund för er att stilla er, så och ta ett djupt andetag in i ert Väsen, - ett mycket djupt andetag, mina Älskade, så djupt ni kan, in i magen och en lång, långsam utandning genom munnen. Bra gjort, utmärkt. Och för dem av er därute som fuskar, ta er en stund för att göra detta för ni bara lurar er själva på en mycket underbar upplevelse. Jag ber dig att ta kontakt med kärnan inom dig själv, din egen essens, så att du kan känna och förnimma essensen från mig.


Jag är med dig nu när du läser dessa ord, precis som min Son är när du läser hans. Om du ger dig själv denna stund kommer du att KÄNNA skillnaden. Lord Emanuel har lärt er att er urskiljningsförmåga är av yttersta vikt under de dagar som kommer. Det är av yttersta vikt att ni lär er att skilja mellan rätt och fel, gott och ont, Sanning och osanning. Mina Älskade, detta är väldigt viktigt för ert framtida välbefinnande under er resa genom livet och jag ger er på ett mycket tryggt sätt möjligheten att börja använda er förmåga att KÄNNA in energin i det som sprids ut till er.


Så känn in er väg nu. Det är en chock för er (och för budbäraren!) att det är jag som är här idag. Nu har ni bara mitt ord på detta. Min budbärare har redan använt sitt eget omdöme för att styrka huruvida jag är den jag säger att JAG ÄR och hon har blivit grundligt utbildad i den Uppstigna Världens energier, så hon har ett försprång om ni så vill. Men det beror på att det är hon som håller i pennan åt mig och inte en person vem som helst. Förstår ni skillnaden, mina Älskade? Detta är en annan viktig punkt. Den här budbäraren är inte bara ett "tomt kärl", hon är högt utbildad för det här jobbet under många livstider. Använd återigen din egen urskillningsförmåga och fråga ditt hjärta om du känner att detta är sant och om du litar på den här budbäraren. Du måste redan ha utvecklat en viss nivå av tillit, annars skulle du inte ha öppnat det här meddelandet för att läsa det. Jag gratulerar dig till ditt val och till din urskillning så här långt!


Så, tillbaka till mig och min energi. Det är Moder Maria som är med er idag. Känn min energi. Ta det här tillfället som jag ger er till att faktiskt känna skillnaden mellan det här meddelandet och alla andra ni har läst från min Älskade Son, Mästaren Jesus. Ni förstår, mina Kära, ord bär med sig energi och dessa ord som ni nu läser bär den energi som överförs genom budbäraren och som stöds av mig när ni läser dem. Det finns så mycket mer i det här budskapet än du kan se och lärt dig, vilket innebär att det skrivna ordet i den här formen är mer kraftfull än ni kan föreställa er, och det liknar verkligen ingenting av det som ni begriper er på från skolan.


I synnerhet dessa budskap är faktiskt mycket kraftfulla, eftersom de bär på en helande energifrekvens som har sin egen intelligens och som känns och tolkas av dig på exakt den förståelsenivå som du behöver. Du får exakt det du behöver från dem, även om det är en negativ reaktion, förstår du vad jag menar? Allt i dessa ord har ett värde eftersom de är kodade med Kärlekens energi, den mest kraftfulla helande kraften i Universum. Den här budbäraren är även väl utbildad för att överföra en ren frekvens av denna Gudomliga Kärlek.
Så precis som ord kan användas för Ljuset kan de även användas för det mörka. Jag ber er vara ytterst vaksamma hela tiden när ni läser varje budskap från de Högre Världarna. Checka ALLTID med ditt hjärta, - ALLTID. Känn in Kärleksvibrationerna i dem eftersom dessa inte kan förfalskas. Ditt hjärta vet skillnaden och lämnar dig inget tvivel om kvaliteten på informationen och om inkodningen i orden.


Mina Älskade Guds barn, ni är så vackra och ni är mig mycket kära. Det har varit mitt absoluta nöje och djupaste ära att ha fått möjlighet att tala med er i dag. Som med alla Uppstigna Mästare kan ni kalla på mig och jag kommer till er hjälp. Jag förkroppsligar Moderns Kärlek, kärleken från Moder Gud. Låt mig nu och för alltid överösa er med den. Låt mig omfamna er i en Kärlek som ni glömt existerar. Tack Mina Kära Hjärtan, er Moder Maria tar nu sitt avsked. Namaste mina Älskade, Namaste.
Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment