Sunday, March 10, 2013

08:03;2013 - Ljusets Barn


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

8 mars 2013

Ljusets BarnJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer till er i dag. Det är en stor ära för mig att ni tar emot mig idag, Mina Kära. Det känns så bra att bli mottagen på det här sättet av er. Ni är så speciella och är mig mycket kära, eftersom ni banar väg, Mina Kära. Ni har vänt er bort från den religiösa dogm som ni instinktivt visste inte var för er. Det mod som krävs för att vända sig bort från den accepterade synen på saker och ting är stort och ska aldrig underskattas. Se ert eget värde, Ni Kära, se hur fantastiska ni är när ni inte vill acceptera det som inte känns bra och rätt för er.

Och jag ber er att stå fast vid er Sanning, Ni Kära. Jag ber er hålla ställningarna i dessa övergångstider. Ni har gått tillräckligt länge på den här vägen nu för att säkert veta vad som är er Sanning. Snart kommer en tid då man kommer att be er sprida den här Sanningen till alla som frågar. Och här finns en viktig synpunkt, Mina Kära. Din sanning kanske inte är någon annans. Du kan bara känna vad som är rätt för dig och får aldrig påtvinga din vilja på någon annan. Det som är rätt för dig är bara rätt för dig och är kanske inte vägen för någon annan. Mina Kära, ni kan aldrig se alla vinklarna eller alla möjligheter och allt är inte som det verkar vara. Av den anledningen kan inte du avgöra vad som är bäst för en person. Endast de själva kan göra detta och skickligheten hos en upplyst människa är att leda människor till sin egen kraft, snarare än att berätta vad som är bäst för dem.

Det mest kraftfulla sättet du kan sprida sanningen på är att leva Sanningen. För genom att leva din Sanning, som du ser den, kommer ditt liv att blomstra och du kommer att trivas under omständigheter som andra inte skulle klara av. Det är då du lyser, det är när alla andra som inte ser Ljuset eller fortfarande håller fast vid gamla vanor eller vid människor som fortfarande ger bort sin kraft till regeringar och ledare som inte har deras bästa för ögonen. Det är när dessa människor faller som du kommer att höja dig och alla kommer att vilja veta vad du har som de inte har.

Det är då ni kan berätta för dem, Ni Kära, genom att dela med er. Dela med er om vad som har fungerat för er, inte vad ni tror kommer att fungera för dem. Visa öppet er kärlek till Gud. Berätta för folk att det finns en Gud, och att Gud inte är en patriarkalisk figur, utan är ett helt Väsen som utgörs av perfekt balanserade maskulina och feminina energier. Tala om för dem att de är Guds barn, liksom ni alla är, liksom alla barn har en Fader och en Moder. Avslöja religionerna för att de har tagit bort Moder Gud ur Bibeln och från det kollektiva medvetandet.

Stå i din Sanning, tala öppet om att du vet att det finns en Skapare, en Gud som är en kärleksfull Gud, en Gud som ger allting i överflöd till sina barn, i en ymnig Gudalik tillförsel, - att det aldrig var avsikten att det skulle bli något lidande på den här Jorden och att det är mänskligheten som felaktigt skapat lidande och som håller kvar lidandet på den här planeten och att det är upp till oss alla att stå upp för en förändring. Tala öppet om att vår Fader-Moder Gud inte är en hämndlysten Gud och att den här lögnen har spridits för att kontrollera folkmassorna.

Mina Kära, ni känner av förändringarna inom er. Ni vet vad som händer med Moder Jord, med era fysiska kroppar, och ni vet vart er hängivenhet för Ljusets väg har fört er. Ni börjar känna förändringarna inom er, Mina Kära. Det är dags för er att se att alla dessa förändringar och allt tumult i era personliga liv för er fram till en plats där ni kan stå i er Sanning och i er kraft under de kommande dagarna. Allt detta hårda arbete har inneburit att svepa bort det gamla, att röja en väg för det nya, som nu kraftigt lyser in dag för dag. Guds Ljus lyser kraftigt på er planet och lyfter upp er alla.

Mina Kära, vi håller på att gå in i en tid när Ljuset kommer att skilja agnarna från vetet, så att säga, - de som är av Ljuset och vet vad som är Sanningen i detta Universum och de som fortfarande tror på de lögner som de tvångsmatats med under en livstid.

Många av dessa motsträviga själar har tillräckligt med Ljus och har ett gott hjärta och kommer att växa när Ljuset till slut bryter det mörka greppet på Jorden, för alla att se. Detta är DEN TID DÅ NI KOMMER ATT HÖJA ER, Mina Kära, den tid då ni kommer att stå stadigt i Ljuset och svara på alla frågorna från dem som vill veta varifrån ni får er styrka, varifrån ni får ert mod, varifrån ni får det där Ljuset i era ögon, varifrån ni får den där optimismen och varför allt fungerar för er. Och varför ni är så glada och så otroligt vackra. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag kommer att vara vid er sida och utstråla hela min Kristus-kärlek till er, Ljusets Barn. Gud välsigne er.
Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment