Wednesday, March 6, 2013

05:03:2013 -- Det Heliga Hjärtat


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

5 mars 2013


Det Heliga Hjärtat


Jag hälsar er, Älskade Hjärtan! Hur mår ni idag? Det är jag, Lord Emanuel, JAG ÄR här, JAG ÄR med er. Hur känns det? Berätta! Den här frågan, Mina Kära, är den viktigaste fråga man kan ställa sig i varje given situation och den är viktigare än någonsin i de dagar vi befinner oss i.

För dessa är verkligen de mest utmanande tiderna för er, Ni Kära. Många av er känner tomhet efter den stora kosmiska händelsen som ägde rum den 21 december, 2012. Många av er har inte lust med någonting och vet inte vad ni ska göra med er. Mina Kära, detta är helt normalt vid den här tiden. Det finns så litet för er att ta fasta på för närvarande, eftersom så mycket av det som sker beror på så oändligt många variabler att det inte finns några resultat eller tidsramar som kan förutses av någon. Ni befinner er bokstavligen mellan två världar och det känns som om ni befinner er på kvicksand, för det är precis det ni är på, kvicksand medan er värld fortsätter i spiral upp i de högre dimensionerna.

Ni kommer troligen att se tillbaka på den här tiden som den mest utmanande. För även om ni möter det som skulle kunna kallas större utmaningar under tiden framöver, så är de av praktisk natur och när den mänskliga rasen står inför praktiska utmaningar så lyser ni. Detta sker när ni står upp inför utmaningarna och överträffar även era egna förväntningar om vad ni kan åstadkomma. Men för närvarande befinner ni er i ett hav av tomhet. Det finns för närvarande inga stora praktiska utmaningar för er att övervinna som ett kollektiv och nästan den största utmaningen av alla ligger i den här lugna tiden. För detta handlar om att hålla fast greppet. Mina Kära, håll stadigt, för ert ankare saknar för närvarande fäste att hålla fast vid. Allt förändras, era tankar förändras, era fysiska kroppar förändras, era känslor om saker och ting förändras och medan saker och ting börjar ta fart, som de gör, Mina Kära, kan detta ske nästan från dag till dag.

Så jag uppmanar er att hålla er stadigt i Ljuset. Era känslor är det som jag ber er vara uppmärksamma på under dessa tider. Börja med att uppmärksamma hur ni känner er, för detta är er vägvisare. Instinkt, magkänsla, kalla det vad ni vill, Ni Kära. Det är viktigt att du börjar "träna upp" dig att placera din uppmärksamhet här. För ditt sinne har haft sina dagar, ditt fragmenterade ego har haft sina dagar. Tiden för sinnet och alla dess underbara polariserade tankar, bedömningar och slutsatser är över. Och vi tackar det, Mina Kära, vi tackar det underbara mänskliga sinnet med dess fragmenterade ego för alla dess tjänster under den tid det fick ha kontroll över er. Men det var aldrig meningen, att det skulle vara på det här sättet, sinnet var aldrig avsett att ta ledningen över människan.

Det heliga Hjärtat, Mina Kära, hjärtat är intelligensen hos människan, för i hjärtat ligger gnistan från det Gudomliga och detta är inte något ”hokus pokus”- koncept. Ert fysiska hjärta innehåller i sig atomer av Skapar-frön, en verklig del från Skaparen, er Fader-Moder Gud och det är härifrån som ni förenas med Allt Som Är. Oändlig visdom, oändlig intelligens och oändlig Kärlek inryms i det mänskliga hjärtat och det är härifrån som människan är avsedd att fungera.

Ert sinne ombeds inte längre att analysera och tänka ut varje given situation och beslut. Och Ni Kära, stödmekanismerna för ett sådant sätt att existera har kollapsat och det är nu dags att låta ert hjärta styra huvudet. Hur gör vi detta, Ni Kära? Genom att uppmärksamma hur vi KÄNNER OSS, - om allting. Detta är all information som ni behöver för att fatta beslut i varje situation. Hur känns det för dig? Bra eller dåligt, behagligt eller obehagligt, med öppet hjärta eller med slutet hjärta, glad eller ledsen, arg eller nöjd?

Var uppmärksam på dessa känslor, mina Kära Hjärtan, och fatta beslut baserade på dessa känslor, även om det logiska sinnet skriker till dig, att detta inte är något bra beslut. Ofta ser beslut från hjärtat ut som vansinne för en utomstående, för en person som dömer och värderar utifrån. Mina Kära, lägg aldrig någon större vikt vid bedömningar från andra. De kan aldrig veta hur ni känner på insidan och var försiktig med "råd" från andra oavsett hur välmenande de är. Ofta behöver beslut från hjärtat stora steg i tillit och kräver ett enormt mod för att genomföra.

Mina Kära, ta det där steget för ni kommer alltid att fångas upp. Vi kommer aldrig att låta er gå i backen och vi finns alltid med er. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. Era känslor kan aldrig vara fel. Tala om för mig hur det känns att känna min Kärlek? Ni är nästan hemma.Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment