Saturday, March 30, 2013

26:03:2013 -- Psykiska förmågor


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

26 mars 2013

Psykiska förmågorJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att hälsa på er denna fina dag! Hur mår ni, mina dyrbara Hjärtan? Det känns så bra att vara med er igen idag. JAG ÄR med er nu. Ta er en stund för att verkligen känna min närvaro. Och jag menar detta, Mina Kära, STANNA upp och gör det! Ta ett djupt andetag in genom näsan och ut genom munnen och var stilla. För i denna stillhet ligger allting. Tänk på mig, kalla på mitt namn, be om min hjälp, orden är inte viktiga. Det som är viktigt är din Kärleksfulla avsikt. Ju mer Kärlek du känner i ditt hjärta för mig, desto mer Kärlek i ditt hjärta har du till dig själv och till detta ögonblick i tiden, och desto tydligare kommer jag att visa mig för dig. Känner du mig nu? Det gör ingenting om du inte gör det. Var mycket snäll mot dig själv, även om du inte känner någonting. JAG ÄR med dig vare sig du känner min närvaro eller inte. Din förmåga att känna min närvaro kommer att utvecklas med tiden om du har detta som avsikt när du börjar med mitt budskap.

Mina Kära, faktum är att era psykiska förmågor börjar vakna allteftersom ni vaknar. Det finns inget "konstigt" eller "fel" med psykiska förmågor. De är helt normala. Detta är ert naturliga vara, ert naturliga tillstånd. Detta är vad det innebär att vara ständigt förenad med Gud, Allt Som Är, det JAG ÄR Som JAG ÄR. Det innebär att du har tillgång till Allt Som Är. Du har direkt tillgång till all den kunskap om Universum som bor i ditt hjärta och den kommer in i din upplevelse på olika sätt genom dina olika psykiska förmågor. Vissa människor är mer hörande, vilket innebär att de hör ”röster". En del människor är mer seende och "ser" bilder, en del människor luktar saker och ting, o.s.v. Mina Kära, ni har alla tillgång till det fulla spektrat av förmågor men vissa kommer att vara mer att föredra och mer bekväma för er till en början. Att utveckla dina olika förmågor blir allt mer en prioritet i ditt liv allteftersom du börjar förstå deras fundamentala betydelse för din existens.

Mina Kära, som jag meddelat er många gånger är rädsla och tvivel absolut de mest destruktiva känslorna som står i vägen för människans andliga utveckling. Ni Kära, ni är andliga varelser som har en mänsklig erfarenhet. Det är dags att ni accepterar detta som er Sanning. Psykiska förmågor är de normala verktygen för en andlig Varelse. Ni har bara glömt. Och vad är det som håller er i detta tillstånd av minnesförlust? Rädsla och tvivel, mina Kära vänner, rädsla och tvivel. Ni har blivit hjärntvättade och fått lära er att tro att psykiska förmågor är något som man skall vara rädd för. Ni har matats med många, många, många möjligheter för att bekräfta detta som en verklighet. Faktum är att många själar har inkarnerat på den här planeten för att bevara detta sakernas tillstånd och hålla er kvar i mörkret och separera er från era medfödda förmågor. Dessa, Kära Själar, är de som ger förmågan att vara synsk ett mycket dåligt rykte.

Mina Kära, ni måste förstå detta och se den större bilden. Detta har varit en mycket medveten attack på er suveränitet och er makt som varelser på den här planeten. Det är dags att ni förstår era medfödda krafter och förmågor. Du är verkligen ett mycket kraftfullt väsen och de som styr dig och påstår sig vara bättre än du och fattar beslut för din räkning men som i allt som de tänker och gör i själva verket bara har sin egen agenda i främsta ledet, dessa individer vill inte att ni ska inse er egen styrka. De har skapat en värld där ni lär er att vara rädda för er själva.

Mina Kära, på det ena eller andra sättet springer ni ifrån er själva. Vakna upp och sluta springa. Det finns ingenting att vara rädd för. Stå i stillhet och andas. Ni har all kraft inom er, ni har alla svaren inom er. Ni har tränats till att tro att alla era rädslor ligger utanför er, - att du är ett maktlöst offer för omständigheterna. DETTA ÄR INTE SANT. Den största rädslan som du måste möta finns inom dig, allt som du lagt där som håller dig ifrån insikten om din egen magnifika gyllene styrka. Detta är mitt löfte till dig. JAG ÄR Lord Emanuel och jag kommer att vara vid din sida liksom oräkneliga Ljusvarelser när du väljer att inse att du inte har något att vara rädd förutom rädslan själv. Gud välsigne er, Kära Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment