Sunday, March 3, 2013

01:03:2013 -- Urskiljningsförmåga


Sign up to Lord Emanuel messages



Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

01 mars 2013


Urskiljningsförmåga





Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att hälsa er denna dag. JAG ÄR här, tillsammans med er nu när ni läser dessa ord. Mina Kära, JAG ÄR alltid med er och ni kommer att känna min närvaro när ni kallar på mitt namn eller tänker på mig eller ber om min hjälp. Mina Kära, jag kommer alltid om ni tar emot mig. Och om du kan stilla dig och ditt sinne tillräckligt kan vi prata en stund om de eventuella problem eller funderingar som du kan ha.

Och det är här många av er inte inser att ni har sådana förmågor. Ni har alla förmågan att kommunicera med de Högre Världarna, för att få vägledning, svar, visdom och upplysning från alla möjliga varelser i den Uppstigna Världen och från Ärkeänglarnas och Änglarnas Världar.

Ni vet om det här, Kära Hjärtan, och ändå är det så få av er som tar sig tid att förena sig med de Högre Världarna direkt. Det finns hundratals Uppstigna Mästare som i den här tiden direkt tjänar mänskligheten och ytterligare tusentals finns tillgängliga att kommunicera med. Ni har även Ärkeänglarna, Seraphim- Änglarna, Elohim, Kerubiska Änglar, och många fler som jag inte kommer att gå in på idag, eftersom Ängla-Hierarkin inte är ämnet för dagens budskap. Men ni förstår vad jag menar, Ni Kära. Ni har oräkneliga Väsen i de Högre Världarna som ni kan kommunicera med och ni har alla förmågan att göra detta. Vi väntar på att få överösa er med välsignelser, gåvor och visdom.

Varför tar ni er inte tid att ta emot råd från dessa stora LjusVäsen? Jo, för det mesta är det rädslan, Ni Kära, och sedan kommer rädslans förrädiska styvbarn och det är tvivlet. Dessa två genomgripande energier är mest skadliga av alla för mänskligheten. De håller er tillbaka, Ni Kära, och gör mer skada än någon annan känslomässig energi för er utveckling som andliga varelser.

Mina Kära, ni måste förstå att så mycket har gjorts i det förflutna som skadat anseendet för den här typen av kommunikation, för att grumla vattnen, för att förvirra och sätta skräck i hjärtat hos goda människor som mycket väl skulle ha klarat att skapa och upprätthålla en sådan förening med de Högre Världarna. Så mycket skada har gjorts genom så kallade psychics och medier. För en vanlig människa som lever i sitt sinne och inte i sitt hjärta, är det nästan omöjligt att veta vad man ska tro på eller veta vem man ska lyssna på. Detta hade varit en mycket avsiktlig attack mot Ljuset och så mycket har sagts och gjorts under namnet "New Age". Det har omintetgjort ansträngningarna från dem som verkligen är LjusArbetare och låt mig tala om för er, Mina Kära, att dessa Ljusarbetare är färre än "New Age"-rörelsen försökt få er att tro.

Denna väl planerade insats för att vilseleda och förvirra har lett till rädslan för att kommunicera med de Högre världarna hos de uppvaknande själarna på den här Jorden. Dessa själar som valt att smutsa ner vattnen och som hävdar att de har mediumskapets "speciella förmågor" och som använder dessa krafter över andra människor har gett det felaktiga intrycket att endast vissa människor kan göra detta eller har den här förmågan. Och även om det är sant att vissa människor har mer utvecklade psykiska förmågor, är det en färdighet som finns tillgänglig för er alla och faktiskt är helt normal i existensens Högre världar. Telepati, till exempel, är mer normalt än det talade ordet i den 5: e dimensionen och därovan.

Så detta, Mina Kära, har lett till tvivel och när man blandar in rädsla och tvivel i varje försök att kommunicera med oss ​​i den Uppstigna Världen blir energin så förorenad att vi finner det mycket svårt att kommunicera med er. Det ni får kommer att vara grumligt och förvirrande för er, eftersom ni får tillbaka en direkt motsvarighet till den energi ni släpper ut. Detta innebär att rädslans och tvivlets lägre vibration släpper in motsvarande frekvenser.

Mina Kära, nu mer än någonsin måste jag uppmana er att utöva urskillning. Detta är absolut nödvändigt för er under de kommande dagarna. Du kommer att veta, när du är i kontakt med en Uppstigen Varelse. Du kan skilja mellan dina egna tankar och dem från en uppstigen Varelse eller en ängel. Du kan skilja mellan det som är av Ljuset och det som inte är det. Ditt hjärta vet alltid sanningen. Du måste använda kraften i din urskillningsförmåga och lyssna på ditt hjärtas vägledning, det som KÄNNS bra och sant, ÄR bra och sant. Det som lämnar dig förvirrad, sårad, förnedrad maktlös, eller på något sätt mindre än underbar, är inte av Ljuset. Så enkelt är det. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag lämnar er utan något tvivel om vem jag är. Gud välsigne er, Kära hjärtan, Jag älskar er.



Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment