Tuesday, March 19, 2013

15:03:2013 -- Högre Kärlek


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

15 mars 2013


Högre Kärlek

Jag hälsar er, Mina Kära, det är jag, Lord Emanuel som kommer till er idag. Det känns så bra, Ni Kära, så väldigt bra att vara med er i dag. För JAG ÄR med dig just nu när du läser dessa ord. Ta dig en stund för att känna min närvaro på det sätt som du förnimmer mig. För JAG ÄR alltid här när du läser mina ord och jag kommer alltid när du ber om det. Och jag erbjuder dig att kalla på min närvaro när du än behöver mig. Fastän jag förstår att det kan kännas mer naturligt att kalla på mig när du har problem eller befinner dig i något nödläge, önskar jag idag påminna dig om att vi kan mötas vid gladare tillfällen och känna min Kärlek stråla mot dig även under stunder av triumf och glädje, liksom under de mörka dagarna när du behöver mitt Ljus i mörkret. Vad ni än vill prata om finns jag alltid här för er, Mina Kära. Vila en stund tillsammans med mig när ni känner för det.Ni Kära, jag uppmanar er att göra den här anknytningen till de Högre Världarna så ofta ni kan komma ihåg det. För det är där ni kan dra till er all den styrka ni behöver för att "vara i den här världen men inte av den". För detta är Mästarens väg, - att vara i den här världen men inte av den. Detta innebär, Kära Hjärtan, att ni existerar i den fysiska världen på er planet Jorden, men ni engagerar er inte i världens dramer på dualitetens nivå, i dramats ”push-pull”-dynamik, där folkmassan fortfarande fungerar. Det är inte för att säga att detta gör dig förmer eller bättre. Det är bara det att du kliver ut ur massmedvetandets drama, vilket håller dig i rädsla och under kontroll.Mina Kära, den här gången, i denna 7:e Gyllene Tidsålder, kan ni inte göra detta utan hjälp från den Uppstigna Världen. Vad beträffar åtaganden och att be om hjälp från de Högre Världarna är detta den " hand som hjälper dig upp" om du vill, ut ur dualitetens träsk. Detta är den högre makt som kan lyfta dig ur det kollektiva medvetandets grepp, det steg upp som du behöver.Mina Kära, i det förflutna tog det många, många år under många, många livstider med hängivna studier och fokusering för att uppnå detta. Den här gången är det mycket annorlunda. Den här gången, på grund av mänsklighetens svåra situation och av orsaker som ligger utanför ramen för det här speciella budskapet, får ni hjälp som aldrig förr för att lyfta er ur de lägre dimensionerna och fly från massmedvetandets grepp.Att nå upp till ert eget Kristus-medvetande och till de högre världarnas medvetande ger er den styrka som ni behöver för att vara bland Jordens folk, för att fungera bland människorna, inte gömma sig undan i en grotta på ett berg, eller i ett tempel eller ett kloster. Nej, Mina Kära, den här gången vandrar ni bland folket, precis som jag gjorde. Men att vandra bland människorna, att upprätthålla relationer med familj, vänner och dem man älskar som till sin natur är uppstigna, en Högre Kärlek så att säga, kan endast uppnås genom hjälp och ett ingripande från de Högre Världarna i den linjära tid som finns tillgänglig för oss.Endast den Gudomliga Interventionen av er Uppstigna familj kan ge er den kraft och styrka ni behöver för att vara bland människor som inte förstår er, att vara bland människor som vill dra ner er, att vara bland människor som är ovänliga och gör ovänliga saker mot andra människor, för att vara i folkmassan och vandra i ditt fulla Ljus, att tala på ett kärleksfullt sätt, att inte reagera på de hårda orden från människor, att inta den högre positionen i varje ögonblick, att inte på något sätt påverkas av den yttre världen, kan endast uppnås med vår hjälp och assistans.Släpp in oss och vi banar vägen för er. Bjud in oss i era liv och vi flyttar på faror som väntar, vi jämnar er väg, vi ser till att rätt personer kommer in i era liv vid rätt tidpunkt, vi ser till att saker och ting sker precis som ni önskar, så länge detta är i linje med det större goda för alla inblandade.Mina Kära, jag föreslår inte att ni ska ge bort er kraft till de Högre Världarna. Detta var snarare ett gammalt sätt att tänka om oss. Vi är er familj, era Bröder och Systrar och vi är inte bättre än ni. Vi har bara kommit lite längre på vägen och när man uppnår denna nivå av andlig utveckling, gör man allt för att göra vägen bakom sig jämnare, ljusare, enklare för våra Bröder och Systrar bakom oss.Vi banade en väg för er att följa. På den här Jorden visade jag vad ni kan uppnå under en livstid på den här planeten om ni är villiga att kapitulera inför Högre Makter och låta dem vägleda er och lita på att vi från den här högre utsiktspunkten kanske har en bättre uppfattning om vad som är det bästa sättet för er att gå vidare på Mästarens smala väg.Mina Kära, sluta kämpa ensamma. Ingen mänsklig varelse kan ge er vad ni behöver i form av andlig näring. Ni vet detta, - det är därför ni söker ensamhet från den yttre världen. Sök Himlens Sällskap och ni kommer att få allt ni behöver för att gå ut i världen utan rädsla, utan skam, utan skuld, utan ånger, men med Guds Ljus lysande som en sol över bröstet och Guds Kärlek flödande ut från er, så att allt må vara eder givet. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. Be mig och jag kommer. Låt mig vandra tillsammans med er. Jag älskar er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment