Sunday, March 10, 2013

07:03:2013 -- Livet på Jorden


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

7 mars 2013

   Livet på JordenJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som hälsar er i dag, och det är en stor glädje för mig att göra detta i dessa mycket speciella och Heliga tider på er planet Jorden. Det kanske inte känns på det sättet en del dagar, Mina Kära, och tro mig, jag vet om de umbäranden ni möter, de obevekliga utmaningarna i era personliga liv och de till synes oändliga krigen och fattigdomen på er värld. Jag vet att ni har problem, Mina Kära, bara alltför väl. Jag förstår mig på de umbäranden som livet innebär på det fysiska planet på er planet Jorden, en slavplanet. Jag känner er, Ni Kära, och jag hör er. En av de saker som kan vara allra svårast att utöva i dessa utmanande tider är tacksamhet. Tacksamhet för det liv som du har. För trots all turbulens och kaos, föroreningar och pågående krig är ni inkarnerade på en juvel till planet som genomgår en aldrig tidigare skådad kosmisk händelse utan motstycke någonstans inom Skapelsen.

Att vara inkarnerad på den här Jorden vid den här tiden är ett ofantligt privilegium, och av de massor som ville vara här är ni de mycket få själar som faktiskt fick chansen att uppleva det ni upplever. Den här jordiska erfarenheten är TOTALT unik och fullständigt utan motstycke. Mina Kära, om ni bara kunde lyfta era huvuden ovanför den leriga pöl som är dualitetens sätt och se "den större bilden", om du kunde få perspektiv på syftet med ditt liv här på Jorden, då skulle du bli bestört över den möjlighet du har fått. Och detta är inte för att få er att känna skam eller skuld, Mina Kära, nej, nej, nej. Detta är inte alls min avsikt. Vad jag menar att ni ska förstå, Mina Kära, är att syftet med ert liv, med varje liv i den fysiska världen, är utveckling, tillväxt om ni så vill, genom ERFARENHET. Detta är en erfarenhetsmässig värld, syftet är att uppleva ALLT som finns att uppleva i tillvarons fysiska värld, oavsett hur "dåliga" dessa erfarenheter verkar vara i den fysiska världen och med den begränsade förståelse ni valde att ha medan ni inkarnerade på Jorden.

Låt mig göra en sak helt klar, Mina Kära, er Fader-Moder Gud hade aldrig för avsikt att ni någonsin skulle uppleva den nivå på kontraster och det massiva spektrum av dualitet som finns här på Jorden. Detta innebär att den enorma polariteten mellan gott och ont, mellan Ljus och mörker, sommar och vinter, dag och natt, översvämningar och torka, att sådana ytterligheter inte var Guds skapelse. Snarare är denna extrema skapelse gjord av människohänder. Fader-Moder Gud tillät dualitetens skapelse i den 3: e dimensionen med syftet att få en unik upplevelse, i utvecklingssyfte, men aldrig till de ytterligheter som mänskligheten fortsatte att skapa åt sig själv. Och den här perioden med kraftig polaritet håller nu på att föras fram till ett snabbt slut.

Mina Kära, det finns en enorm fördel med er planets ytterligheter och hårdhet och fientlighet och det är hastigheten. Den tillväxttakt som man kan uppleva på den här planeten under de svåra förhållanden som ålagts er här, innebär att själen under en enda livstid kan uppleva tillväxt och inlärning som skulle ta många hundra livstider i en dualitet som existerar inom den accepterade skala som påbjuds av Fader-Moder Gud. Och det är därför det finns högljudda krav på att uppleva livet på Jorden vid den här tiden.

Så, mina Kära Hjärtan ni har själva valt färden i era liv! Att frivilligt ge sig in på det här uppdraget kräver ett enormt modigt hjärta och att bli utvald för detta uppdrag kräver en själ med oerhörd kompetens, visdom och erfarenhet. Ni valde frivilligt att vara här, eftersom ni visste att detta var en helt unik erfarenhet som aldrig skulle upprepas igen i det här Universats historia. Att bli utvald att vara bland de få som faktiskt inkarnerar vid denna Heliga tid på en sådan planet vars framgång i den här Gudomliga Planen är helt avgörande för utvecklingen av hela detta Universum är ingenting annat än mirakulöst.

Mina Kära, ni befinner er på ett Gudomligt Uppdrag av yttersta vikt. Ert bidrag till den här Gudomliga Planen värderas bortom er förståelse, ert mod och tapperhet applåderas utan att ni vet om det.

Det är dags att helt erkänna vem du är och inse den större bilden och din del i detta. Ditt liv på den här planeten är dyrbart, ditt bidrag är Heligt. Legioner och åter legioner av Varelser i det osynliga stöder er existens, knuffar er i rätt riktning, överöser er med all Ljus och Kärlek ni kan ta emot. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och det är med djup ödmjukhet och tacksamhet som jag framför min del i denna monumentala tid. Gud välsigne er, Kära Hjärtan, tack för er tid i dag. Jag älskar er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment