Thursday, October 30, 2014

28 oktober 2014 Vet att JAG ÄR GudBudskap med Visdom och Inspiration
28 oktober 2014
Vet att JAG ÄR Gud

(KNOW I AM God)

Jag hälsar er, jag hälsar er, mina Kära Dyrbara Hjärtan! Vilken ära och vilket privilegium att kunna tala med er än en gång, att kunna nå er med dessa ord genom den här budbäraren. Andas tillsammans med mig nu, Mina Kära, och var medvetna om att JAG ÄR med er. Utvidga och töm brösthålan, ditt andliga Hjärtcentrum. Låt livskraftens energi cirkulera in i, ner igenom och runtom din kropp. Höj ditt medvetande och förena ditt medvetande allt djupare med din fysiska och mentala kropp. För ned andningen ner i magen och känn verkligen din livskraft, den som du fått av din Stora GudsNärvaro JAG ÄR, cirkulera ner i magen och när du andas ut, andas ut den energin genom hela din kropp, ut till fingertopparna och tårna.

Fortsätt att göra detta, Kära Hjärta, så länge som du vill, men åtminstone tills du känner djup frid inom dig, - en förnöjsamhet och klarhet i ditt väsen som du omöjligen skulle kunna uppnå utanför dig själv. Ingenting i den yttre världen kan ta dig till denna nivå av frid och lugn, även om du sökt utanför dig själv under det som känns som eoner av tid, - nåja, i åtminstone tretton miljoner år har du sökt utanför dig själv efter det som ENDAST kan komma inifrån. Bevisa detta för dig själv NU, Kära Hjärta med hjälp av denna enkla andningsteknik. Ge dig själv det du behöver, för ner det från din Storslagna JAG ÄR-Närvaro som bor i ditt hjärta och ovanför huvudet i de stora Ljus-världarna. Lita på mig, allting som du behöver kan tas från denna Källa.

Thursday, October 23, 2014

Budskap med Visdom och Inspiration 20 oktober 2014 Var Stilla, ALLTID


Budskap med Visdom och Inspiration
20 oktober 2014
Var Stilla, ALLTID
(Be Still, ALWAYS)


Jag hälsar er, jag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel och JAG ÄR med er idag igen. Djupa andetag, Mina Kära och fortsätt att ta livets långa, djupt renande och förverkligande andetag tills ni påtagligt kan känna en djup Frid stiga ned över er och förnimma min närvaro hos er. Låt det ta den tid det tar, Min Kära, och snälla, jag uppmanar dig av hela mitt hjärta att faktiskt ta dig tid att göra detta. Var snäll och hoppa inte över den här delen, fortsätt bara inte att läsa de här orden. Jag lovar att det är värt det, Min Kära. Din upplevelse kommer att bli så mycket rikare och så mycket djupare och så mycket mera påtaglig i ditt dagliga liv, om du bara tar dig några minuter för att bli stilla och vara här tillsammans med mig. JAG ÄR med dig, oavsett om du är medveten om mig eller inte och du kommer att dra nytta av de här orden om du väljer att delta. Jag bara påpekar den möjlighet som finns för dig och som presenteras här och nu för dig, om du skulle vilja ta den. Och häri ligger det mycket enkla Sättet Att Vara som fortsätter att vara svårfångat för nästan alla av er. Och jag menar inte detta för att förarga er, Mina Kära. Det är det mänskliga villkor som ni är här för att höja er över. Det ligger inget fel i detta, Mina Kära. Det följer med de nuvarande förhållandena, om ni förstår vad jag menar.

Monday, September 29, 2014

28:09:2014 -- Älskade JAG ÄR (Beloved I AM)Budskap med Visdom och Inspiration
28 september 2014

Älskade JAG ÄR
(Beloved I AM)

Åh, Kära Älskade, om ni bara visste hur Älskade ni är av hela Skapelsen. Mina Kära, jag hälsar er. Det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att vara med er idag igen. Andas in den Sanningen, Kära Hjärtan, - att ni är Älskade. Du är faktiskt en Gudomlig Varelse med en oändlig och gränslös potential. Nu vet jag, Min Kära, att du har hört det här förut ur ett begränsat perspektiv. Även om du vet och tror att det är sant, så är ett begrepp fortfarande bara ord tills du ÄR det. Det är dags för dig, Min Kära, att komma underfund med att du är Innerligt Älskad av allt och alla som omger dig. Du simmar helt enkelt i ett hav av Gudomlig Kärlek och oändliga möjligheter, - i varje ögonblick. Nu vet jag att du kommer att finna sätt för att distrahera dig från den här Sanningen, och en del av er kommer att göra detta med ett sådant framhärdande och om jag får säga, envishet, att ni inte lämnar något utrymme under loppet av ert dagliga liv till att stanna upp och bli varse och Vara denna absoluta Sanning.

Så låt mig hjälpa dig, Min Kära. JAG ÄR som alltid här för att ge stöd, för att hjälpa dig på din resa, och om jag kan ge dig en glimt av det som är möjligt genom att lyfta upp dig, även om det bara är för den här stunden, så har jag "gjort mitt jobb" om man så vill. Jag tackar dig i djupaste tacksamhet och ödmjukhet för att du släpper in mig i ditt liv och tillåter mig en sådan intimitet, då du låter mig personligen hjälpa dig. Våra band är starka och du kan kalla på hjälp nu, Min Kära. Du behöver inte ha gjort något spektakulärt under den här livstiden för att få tillgång till den här hjälpen. Den här hjälpen finns tillgänglig för dig eftersom det hårda arbetet redan är gjort. Under livstider har du spelat din del i den Gudomliga Planen och de bindningar som du har skapat med dina själsfamiljer och med dina Uppstigna familjer är starka och djupa och tillåter nu det här djupa samspelet ske utan att du behöver göra någonting annat än att vara här och vara öppen och villig att ta emot. Du är värdig och jag ber dig nu UPPLEVA detta. Om du tillåter det, ger jag dig nu möjlighet att UPPLEVA din Gudomlighet och oändliga kapacitet att leva ditt liv i dess fulla uttryck om vem du verkligen är. Följer du med mig? Även om bara för den här stunden, avbryt alla dina förutfattade meningar och begränsningar om dig själv. Om du behöver tala om för dig själv att du låtsas i det här ögonblicket, så gör det. På vilket sätt det än tjänar dig just nu, släpp nu alla dina begränsande uppfattningar om dig själv. Bara låt dem försvinna. De kommer fortfarande att finnas där hos dig när vi är färdiga, och du kan plocka upp dem igen om du så önskar.

Därför att, förstår ni, Mina Kära, energierna finns nu tillgängliga för er, så att ni just nu kan kliva ut ur era begränsningar. Det är bara ni som håller dem på plats. Förstår ni vad jag menar? Tiden är nu sådan att ni kan släppa allt ert bagage. De täta energierna som hållit dem på plats har försvunnit. Det är bara du som håller kvar ditt självförakt, din osäkerhet, dina spänningar och ditt obehag. Du har nu valet, Min Kära, att kliva ut ur din begränsning, din rädsla och brist. Det är upp till dig nu. I det förflutna var energierna som rådde på er planet så täta att höjningen var en långsam process. Till följd av era erfarenheter under den här livstiden och under tidigare livstider hade en del av er inget annat val än att ständigt simma i det täta och jagas av er lagrade känslomässiga densitet. Ni hade inget annat val än att låta er drivas av omständigheter och all inmatning utifrån, som gav dig din identitet och talade om för dig vem och vad du är.

Nog är nog, Min Kära, och det har aldrig funnits ett mera lämpligt ögonblick än nu för dig att inse att du håller dig själv tillbaka, ingen annan och ingenting annat gör detta. Du har ett val nu, Kära Hjärta. Att avsky dig själv eller känna Kärlek till dig själv, vilket känns bäst? Hur skulle du helst tillbringa din dag, att älska och vårda dig själv som om du är din egen Älskade, eller slå på dig själv för att du inte duger, för att inte vara tillräckligt smal, för att inte vara tillräckligt lång, för att inte vara tillräckligt rolig, för att inte vara TILLRÄCKLIG ..... TILLRÄCKLIG, TILLRÄCKLIG, Min Kära !!!

Jag vet att du hellre vill gå runt i den eviga saligheten i att veta att du är den Älskade. Så låt mig hjälpa dig uppleva det där nu, om du vill och om det känns bra för dig att göra det. Blunda och ta några långa djupa, renande andetag så djupt in i magen som möjligt. Fortsätt att göra detta tills du påtagligt kan KÄNNA min närvaro sänka sig över dig, inuti dig och genom dig, på vilket sätt jag än visar mig för dig. Ge sedan helt enkelt din tillåtelse, vila och ta emot. Du är trygg och det är tryggt att vara du. Det är dags att vara Älskad, det är dags att vara fri.


Ge dig själv så lång tid eller så litet tid som du vill, men var inte nöjd förrän du absolut har UPPLEVT din Gudomlighet och innan du absolut är medveten om, utan skuggan av tvivel, att du verkligen är den Älskade. Himmelriket är ditt och väntar i evig förväntan på din trygga ankomst. Välkommen hem. JAG ÄR Lord Emanuel och mina öppna armar är tomma utan dig. Jag älskar dig. Gud välsigne era Dyrbara Hjärtan.


Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Monday, September 22, 2014

21:09:2014 -- Tillbaka till grundenBudskap med Visdom och Inspiration

21 september 2014

Tillbaka till grunden
(Back to Basics)

Jag hälsar er, Ni Kära, jag hälsar er! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er igen idag! För varje dag som går är det nu en påtaglig skillnad på Ljusnivåerna på er Välsignade planet. Kan du känna det, Min Kära, kan du förnimma det? Andas nu tillsammans med mig, en lång och långsam inandning och utandning. Ta ett kraftfullt långt andetag in och ut för att rena och pigga upp dig, för att tillsammans med mig och orden i det här budskapet ta dig in i nuets ögonblick, där ingen tid finns. För om du väljer det befinner du dig nu inom icke tid. Alla begrepp som du har läst om, alla de tankar och övertygelser som du har runt tid och rum blir nu påtagliga realiteter för dig. Många av er upplever hur ni dyker in i och ut ur verklighetsbubblor, vilket orsakar litet förvirring och ger tankar och beteenden som får er ur fattningen. Men var bara lugna, Mina Kära, detta kan kännas lite underligt och mycket ovanligt, men jag försäkrar er att Allt är Bra och att ni upplever dykningen in och ut ur dimensionella verkligheter eftersom den ena dimensionella erfarenhetsnivån blöder in i den andra. Det finns inget "hopp" från den ena till den andra, utan ni utvecklas och er vibration höjs och era verkligheter läcker in i varandra snarare än att ni hoppar från en dimensionell upplevelse till en annan. Så du kommer att uppleva ett dykande in och ut och det är så det kommer att manifestera sig i ditt liv eftersom du hela tiden och utan stopp stiger högre och högre upp på utvecklingsspiralen.

Sunday, September 7, 2014

06:09:2014 --HjärtAktivering

Sign up to Lord Emanuel messages


Budskap med Visdom och Inspiration

6 september 2014

HjärtAktivering
(Heart Activation)


Jag hälsar er, Ni Kära! Välkomna, välkomna, så glad JAG ÄR över att vara med er igen. Det är Lord Emanuel, Kära Dyrbara Hjärtan, JAG ÄR så tacksam över den här tiden med er, så väldigt tacksam. Detta är en sådan fantastisk möjlighet, eller hur? Ett vackert möte, där jag kan vara tillsammans med dig och bara dig, om så bara under några värdefulla ögonblick av din tid. Jag tar inte varje minut, som du har till övers för mig för given, varje minut under din mycket hektiska dag. Gör det bästa av det jag kan ge dig, Min Kära, genom att ge mig din odelade uppmärksamhet under dessa få ögonblick som vi delar. För du kan vara säker på, att du har min absoluta odelade individuella uppmärksamhet medan du läser dessa ord. Du är så värdefull för mig och är mig så kär i mitt hjärta. Många av er kommer inte ihåg varför, men det har ingen betydelse här och nu. Det som är viktigt är att du känner föreningen NU. För oavsett hur och varför den är så djup och så stark, är den vad den är och den är levande och sker Nu. Andas bara in den där sanningen, Kära Dyrbara Hjärta. JAG ÄR med dig starkare än någonsin, jag kan nå dig mycket lättare, kan du känna det? Kan du förnimma det? Kan du andas litet djupare nu, Min Kära och vara här med mig nu?

Tuesday, August 26, 2014

24:08:2014 -- Var i Frid

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration

24 augusti 2014

Var i Frid
(Be at Pease)

 Jag hälsar er! Jag hälsar er, Ni Kära! Du milde, så mycket sparkande och skrikande som pågår! Andas med mig nu, Min Kära, och känn dig OK med det som utspelas runtom på er planet, och med det menar jag finn Frid i det. Det råder ingen tvekan om att de grymheter som begås är precis detta, motbjudande grymheter av ofattbar fasa. Om detta råder ingen tvekan, Mina Kära. Att finna frid i detta är inte att göra Ljus av det, så att säga, utan att inte engagera sig i dess drama. Låt er INTE dras in i "striden", Mina Kära, oavsett om det är en kamp för Ljus över mörker eller för Israel över Palestina eller för Ryssland över Ukraina. Även om det kanske inte ser så ut på ytan av er Välsignade planet så har samtliga strider nu utkämpats, Mina Kära, och det är dags att lägga ner era vapen och dra sig bort från dramat, oavsett om det är energi-vapen i ditt eget hem eller vapen i Gaza. Mer och mer känner ni detta, Mina Kära, - ni känner Enhet och förståelse för era bröder och systrar som aldrig tidigare. Ni börjar känna medkänsla och "enhet" hos alla ting. Det börjar bli uppenbart på er Jord medan den rör sig från tanke till verklighet (from concept to reality).

Thursday, August 21, 2014

18:08:2014 -- Always with You)


Sign up to Lord Emanuel messages
Budskap med Visdom och Inspiration

18 augusti 2014

Alltid med Dig
(Always with You)


Jag hälsar er! Jag hälsar er, Mina Kära, kan ni känna det? Kan du känna den Kärlek som finns i varje andetag du tar? Var stilla, Min Kära, var stilla i denna stund, var fullständigt stilla i denna stund och överlämna dig till det som finns tillgängligt för dig just nu. Känn din Moder Jord under dina fötter, även om det är genom golvbrädorna och dina fötter faktiskt inte är placerade direkt på hennes kropp. Känn henne ändå genom dina fötter. Tillåt dig att förankra dig djupt inne i din Moder och känn Kärleken från Henne när du gör detta. Du är hennes barn som hon Älskar så djupt. Andas och var stilla. Tysta ner tjattret i ditt sinne och andas ut alla dagens bekymmer. Känn din krona öppna sig inför Himlarna, för din Fader, - öppna upp, upp, upp och förena dig högt ovanför dig och nå in i kosmos och känn din Faders kärlek flöda ner och in i dig, Hans barn. Andas, andas, andas in den djupa, djupa villkorslösa Kärlek som finns i varje andetag, och om du tillåter det finns den nu i varje cell hos din kropp och andas, andas, andas och var stilla i den salighet som ligger i detta.

Monday, August 11, 2014

10:08:2014 -- Ta dig tid för dig själv (Take Time for You)

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration
10 augusti 2014
Ta dig tid för dig själv
(Take Time for You)

 Jag hälsar er! Jag hälsar er! Mina Kära, det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att vara med er idag, starkare än någonsin eftersom våra världar närmar sig varandra och slöjorna dras undan. Känn min närvaro hos er nu, Mina Kära, ta er en stund i era rastlösa liv. Ta dig en stund i lugn och stillhet för dig själv, för du förtjänar den här tiden, inte bara under den tid du läser detta budskap, utan varje dag, precis när du behöver det måste du ge dig själv tid och utrymme att bara vara. Var tillsammans med mig nu, Kära Hjärtan, låt oss kommunicera en stund, så att jag kan hjälpa er att känna lite mer än ni skulle kunna göra på egen hand. Oavsett hur upplysta ni är, oavsett var ni befinner er på den här vägen mina kära vänner, kan jag lyfta er, om ni tillåter mig att göra det. Och varför är detta till hjälp, Mina Kära? Därför att det ger er en tillfällig höjning, och en känsla av det som är möjligt, av det som ligger framför er, vad ni kommer att uppnå på egen hand. Låt mig ge er ett smakprov på det som är möjligt, för att lyfta er sinnesstämning och ingjuta Hopp och välgång, för att bara hålla er igång på er färd längs vägen med lättare steg och en ljusare väg.

Monday, August 4, 2014

02:08:2014 -- Slåpp (Release)

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration
2 augusti 2014
Slåpp
(Release)

 Jag hälsar er, Ni Kära! Kära Dyrbara Hjärtan det är jag, Lord Emanuel, som välkomnar er! Välkomna! Hur mår ni i dag? Hur finner det här meddelandet dig idag? Är du lycklig? Är du ledsen? Mår du inte så bra fysiskt, sörjer du? Har du glädjefnatt? Eller är du uttråkad? Har du fått nog? Nöjd? Otålig? Arg? Lugn? Ta dig en stund, Min Kära, och ta reda på det. Ah, ah, ah, inte så snabbt!! När jag säger ta dig en stund, menar jag faktiskt, ta dig åtminstone en minut, för att VERKLIGEN känna var du befinner dig. Så är det, Min Kära, Du känner till tillvägagångssättet nu, ANDAS, ja, Andas. Den allt igenom viktiga andningen. Livgivaren? Ja, men så mycket mer, Du Kära. Andningen är den kontakt, det hjälpmedel genom vilket ditt medvetande förenar sig med varje nivå av ditt Väsen och genom vilken varje nivå av ditt Väsen hänger samman. Det är en utmaning att helt och fullt förstå detta från ert perspektiv och medvetandetillstånd, men jag vet att ni kan känna det. Andas in Ljuset och andas ut alla bekymmer och tvivel, all rädsla och upprördhet, alla täta energier, bara andas, andas ut dem alla och fråga sedan dig själv, hur känner jag mig eller ännu viktigare, vad är det som vill bli borttaget?

Wednesday, July 30, 2014

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration
27 juli 2014
Gud Inom Oss
(God Within)


Jag hälsar er! Jag hälsar er! Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som med stor förtjusning kommer för att vara här med er i dag! Hej, hej, hej! Hur mår vi idag, mina kära Dyrbara Hjärtan? Fortfarande behöver många av er inse hur värdefulla ni är. Och det är OK. Men jag ber dig nu att andas in den storslagenhet som du är, andas, andas, andas dig in i den storslagenhet som du är och det gäller allting runt omkring dig, även om du inte tror eller förstår din egen storhet. Vad sägs om att du bara för det här ögonblicket avbryter din uppfattning och bara föreställer dig att du är fantastisk. Låt oss låtsas! Var som ett barn, kasta av dig dina bekymmer och bördor bara under den här stunden, gå tillbaka till din barnsliga oskuld och förundran och föreställ dig bara hur det skulle kännas och hur det skulle vara att vara fantastisk bortom dina vildaste drömmar. Andas in detta nu, Min Kära, och ja, JAG ÄR med dig och medan du andas kommer jag att fylla dig helt med din egen storslagenhet. Om du så önskar kommer jag att hjälpa till framåt i processen med att förstora din upplevelse. Om du tillåter det, och det känns bra att göra det, förstås.

Saturday, July 19, 2014

18:07: 2014 -- Bestrålad Kons


Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration
18 juli 2014
Bestrålad Kons
(Over-Lighted Artwork)


Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som denna dag kommer för att vara tillsammans med er av en ganska annorlunda och speciell anledning. Jag kommer för att informera om konstverk som har getts till budbäraren och som hon producerar för min räkning. Budbäraren har länge kämpat med sitt gudomliga uppdrag och dessa målningar har varit tillgängliga för henne under en tid. Hon har nu klarat av sina inledande försök och initieringar, och står i dag redo att kunna erbjuda dem till er.

Målningarna är dels mina SerafimerÄnglar, dels Den Gudomliga Kärlekens Heliga Hjärta. De ges till dig för att tjäna som en påminnelse i de stunder du kan ha glömt dig själv, och som en tröst till dig i tider av nöd. De är en visuell påminnelse om att andas, att vara i Frid och finna anslutningen i ditt Hjärta till din egen Gudomliga Kärlek. De bär en helande frekvens som kommer att hålla dig ansluten till den hjälp du behöver i varje givet ögonblick. Självklart behöver du ingen målning för detta, men de ger dig en visuell hjälp om du så önskar.

Varje målning skapar budbäraren individuellt för dig och den hjälper dig att få tillgång till ditt eget Gudomliga Jag, din JAG ÄR Närvaro.

Mest av allt är de till för att ge dig njutning och glädje! Njut av dig själv, mitt kära älskade Guds barn, för du är en fröjd att skåda! Tro mig när jag säger att allt är i perfekt gudomlig ordning och att allt blir bra. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er övermåttan. Gud välsigne er.
---------------------
Mina Kära Vänner,
Wowee! Det ger mig verkligt stor glädje att ha den stora äran att få erbjuda er dessa målningar från Emanuel. Nu när jag har övervunnit allt motstånd (jag målar inte i vanliga fall, jag är ingen konstnär!) är det verkligen en stor glädje att få skapa dem, och jag är så glad över att få dela med mig av dem till er.

Jag hade inte råd att skapa en webbutik på min hemsida, så de är tillgängliga via Etsy.com genom att klicka på länken nedan. Denna länk kan du också hitta i den vertikala förteckningen på min hemsida under rubriken arkiv.
Till de av er som känner sig kallade att äga en, hoppas jag de ger lika mycket helande, glädje och nöje som de ger mig.
Jag älskar er av hela mitt hjärta, och jag tackar er alla för ert fortsatta stöd. Jag vill passa på att rikta ett särskilt tack till Gwen Godiva Harrison. Utan henne skulle jag aldrig ha fattat en pensel! TACK!
Med kärlek och Oändliga Välsignelser,
Gillianx
Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:


Översättare: Inga och Cagga Levander

Tuesday, July 15, 2014

14:07:2014 -- Själsfamiljens möte

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration
14 juli 2014
Själsfamiljens möte
(Soul Family Gathering)

Jag hälsar er! Jag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara bland er idag! JAG ÄR här, JAG ÄR kommen. Andas djupt, Mina Kära, andas djupt. Andas in mig, känn min närvaro hur jag än visar mig för dig. Känn mig nu, JAG ÄR med dig. JAG ÄR med er. Det har jag alltid varit och kommer alltid att vara. Så ensamma ni ibland känner er på den här vägen! För er som inte står i regelbunden kontakt med likasinnade kan det vara en kraftig utmaning, - för er som går i täten, på utposterna, bland massan av människor som fortfarande sover. Ja, detta kan verkligen tyckas vara en ensam väg. Det är anledningen till att jag lovade komma till dig, som tröst och stöd när du känner den här ensamheten beröra ditt hjärta.

 För ni vet att den är en illusion och ändå kan den synas så verklig. Att veta att separationen är en illusion hjälper er inte när den här ensamheten tar tag i er. Den är helt och hållet en del av er erfarenhet och när den här känslan kommer över er, Mina Kära, andas, andas, andas, öppna er, expandera, expandera. Var inte rädda för ensamheten, vidga er in i den och runt den och kalla helt enkelt på mitt namn eller namnet på vilken Uppstigen Mästare som helst, på Ärkeänglarnas närvaro eller ditt eget Gudaväsen, din Store Gud JAG ÄR.

 Kalla på denna Högre förening som finns endast ett andetag bort. Det krävs tålamod, tålamod, tålamod, Min Kära. Din familj är på väg, din själsfamilj är på väg. Du förstår, Min Kära, du inkarnerar på den här Jorden för att slutföra ett uppdrag, ett Heligt Mål om du så vill, och du kommer inte ner hit för att göra detta ensam. I de Högre världarna och i den fysiska världen har du hela tiden familj och hjälp tillgänglig för dig. Genom inkarnationssystemets nuvarande beskaffenhet finns din själsfamilj utspridd, vilket gör att du känner dig ensam och övergiven. Ibland känner du att du är helt ensam att bära den börda du bär och detta kan ibland tyckas alltför mycket.

 Men Kära Modiga Hjärtan, i eterisk mening är ni inte ensamma och inte heller i mycket verklig fysisk betydelse. Känn nu era hjärtan, Mina Kära. Det ljuder en sång så vackert att den kan få änglar att gråta, - en sång som är din, - en frekvens som är unik för dig och ditt hjärta sjunger högre än någonsin och ljuder och kallar på andra hjärtan som känner till din sång. Och den kallelsen är oemotståndlig, den kallelsen kan du inte ignorera. Nåja du kan, kanske du kan ignorera ditt eget hjärtas kallelse, men du kommer inte att kunna stå emot eller strunta i den och vandra ett fullbordat och lyckligt liv. Detta är dagens sanning när det gäller detta. Så visst kan du stå emot, men då kommer du bara att drabbas av en tomhet och en känsla av att ha missat något, en bristande uppfyllelse.

 Och du kom inte hit för den typen av liv, Min Kära, och du vet det vid det här laget! Ni är de modigaste av de modiga, de orädda som visar vägen och ni kom inte hit för ett medelmåttigt liv! Och det gagnar dig verkligen mycket bra att följa ditt eget hjärtas kallelse för den leder dig till din familj, till din riktiga själsfamilj, vars syfte i livet bland annat är att hjälpa dig, stödja dig och hjälpa dig att fullfölja dina uppdrag på Jorden, vilka ofta är nära kopplade till din själsfamiljs uppdrag och i vissa fall är desamma.
 Var inte nedstämd, Min Kära. Du är trött, jag vet, men andas nu in i ditt hjärta och in i den där ensamheten och gör dig åter stor och känn ditt hjärta kalla på dig och var medveten om att din familj hör dig, har hört dig och svarar på din kallelse. Sakta men säkert kommer ni att manövrera er på plats och era själsgrupper och familjer kommer att samlas.
 Hur kan jag veta det? Hur kan jag veta det? Mina Kära, Mina Kära, ni får Emanuel att småskratta idag! Sluta, sluta, sluta med att låta sinnet löpa, hur vet ni det? Milde himmel har jag inte lärt er någonting?! Jag skojar naturligtvis, mina Dyrbara Hjärtan, stilla ert oupphörligt verksamma sinne!
 Du Kära Dyrbara, ditt hjärta kommer att veta! Du måste lita på att det är så och så här dags är du väl inövad till att lyssna på ditt hjärta, att stilla dig själv en stund varje dag för att lyssna på ditt hjärtas behov och önskemål. För detta är Guds Röst. Ditt hjärta kan aldrig ha fel. Min Kära, för att följa ditt hjärtas kallelse kommer du att ta allt ditt mod i anspråk. Har du det här modet? Ja, det har du, Du Kära, för du är handplockad för att vara här vid den här tiden och du läser de här orden, vilket innebär att jag känner dig personligen och du har blivit utvald för att DU ÄR tillräckligt MODIG. Under många, många livstider på den här Jorden och inom andra galaxer på andra uppdrag eoner före det har du visat att det är så. Så du har modet Min Kära, men modet kommer medan du tar det första steget och aldrig innan dess!
 Ta det där första steget i ditt hjärtas riktning och hjälpens dammluckor kommer att stå vidöppna inför dig för att rada upp allt du behöver för att ta nästa steg och nästa steg och så vidare och så vidare. Min Kära, om ditt hjärta kallar dig att ta ett steg som verkar omöjligt stort eller göra en förflyttning som verkar omöjligt lång eller obekväm, andas bara och ta en ärlig titt på vad som verkligen tjänar dig där du nu är och det du nu har. Skaka dig loss från de bojor som du har tillverkat åt dig själv i form av det som man kallar "bindningar" till en enda plats, till ett enda hem eller till en del av världen.
 Mina Kära, er familj kallar på er och ni på dem. Och det är dags att förbli öppna för de budskap och signaler, visitkort och tecken från GUD ​​JAG ÄR som finns runt omkring er, vilka försiktigt kommer att leda er och visa er Vägen.
 Mina Kära Hjärtan, vilket mod ni redan har visat, vilken orubblighet, vilken uthållighet, vilken styrka, Ni har överträffat er själva och alla förväntningar från de Högre Världarna. Ni tar er igenom dessa svåra tider, även om ni kanske inte ser det på det sättet. Jag gör det, jag ser er och ni knatar på perfekt på er egen Väg av Ljus och ni är övermåttan älskade. Detta är mitt löfte till er JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er, Dyrbara Hjärtan. Gud välsigne er.


Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Sunday, June 29, 2014

29:06:2014


Sign up to Lord Emanuel messages
Budskap med Visdom och Inspiration
29 juni 2014
Släpp Taget!
(Let Go!)


   Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Mästaren Jesus, er älskade Lord Emanuel, som kommer för att vara med er igen denna dag. Tänk, så många gånger vi nu har varit tillsammans under den här livstiden och det gör att det verkar mer som en självklarhet för er att vi har vandrat många livstider tillsammans och många av er vandrade faktiskt med mig under min inkarnation här på den här Välsignade Jorden. Era fötter vandrade bredvid mina, era röster sjöng tillsammans med min, era öron hörde mina ord och era kroppar tog in energin från den tiden. Det här är inget nytt för er, Mina Kära, det här är inte nytt för er och JAG ÄR bara här för att påminna er om det som ni redan vet inom er.

Wednesday, June 18, 2014

17 juni 2014 Mållinjen (The Finishing Line)


Sign up to Lord Emanuel messages
Budskap med Visdom och Inspiration
17 juni 2014
Mållinjen
(The Finishing Line)

 Jag hälsar er, Ni Kära!! Välkomna, Välkomna! Det är jag, er Lord Emanuel, som är här i dag för att vara med er igen, mina Kära dyrbara Hjärtan. Hur mår ni denna fina dag, Ni Kära? Hur finner det här budskapet dig? Du kan berätta för mig allt det du inte kan dela med dig till någon annan. Allt som du inte vågar dela med någon annan kan du berätta för mig. JAG ÄR din Broder och jag dömer dig inte, Min Kära, men jag kan lyfta av dig det som orsakar dig en börda och jag kan lyfta bort en del av den där tyngden du bär på, om du tillåter mig att göra det. Ni Kära, ni bär på en så tyst börda, ett privat helvete om ni så vill, genom att ni dömer er själva, genom skuld, skam, och klander. Detta är en självförvållad onödig börda och om ni vill, låt mig hjälpa er att släppa det som inte är ert att bära.              

Sunday, June 1, 2014

1 juni 2014 Mitt Löfte till DigBudskap med Visdom och Inspiration
1 juni 2014
Mitt Löfte till Dig
(My Promise to You)


Herregud, herregud, herregud! JAG ÄR här! JAG ÄR kommen! Det är jag, Lord Emanuel mina kära, kära Älskade Vänner. Mitt hjärta är överlyckligt över att vara bland er igen denna dag. Jag är verkligen mycket tacksam och välsignad över att vara här och tas emot av så många av er, vars hjärtan sjunger av glädje när man känner min energi. Och vet du varför det är så här? Eftersom jag känner dig och ditt hjärta känner mig! Kommer ihåg mig!

 Om du är tveksam uppmanar jag dig av hela mitt Väsen att själv ta ställning, Du kära. Oh ja, vi hör detta hela tiden urskiljningsförmåga, urskiljningsförmåga, urskiljningsförmåga... och det med rätta, min kära. Aldrig har det varit viktigare än nu att du lär dig att förverkliga det som du redan vet. Det finns bara En Sanning och den är din och den finns i ditt hjärta.
 Fråga ditt hjärta nu, är det här min älskade Emanuel? Och vänta Mina Kära, ta några heliga andetag in genom näsan och en stor lång utandning genom munnen, om det känns bekvämt, och gå verkligen in för det om du känner att det är tryggt att göra det. Andas in långt och djupt och med känsla och andas ut på samma sätt, som om du befriar dig från allt det tunga och all negativitet och lämnar dig ren och klar, expansiv och fridfull. Från DENNA plats, fråga dig, vem är den här energin? Andas in mig, det är jag och ditt hjärta kommer att veta.

Thursday, May 29, 2014

27:05:2014 -- Ännu ett steg längs världen jag går…

Sign up to Lord Emanuel messages
Budskap med Visdom och Inspiration
27 maj 2014
Ännu ett steg längs världen jag går…
(One More Step Along the World I Go….)

  
En notering från Budbäraren (Gillian):

Mina Kära Vänner

Till alla er som läser dessa budskap och får ut så mycket av dem, vill jag skriva en personlig kommentar för att förklara frånvaron av budskap från Lord Emanuel under den senaste två månaderna. Ord är allt svårare och allt mer begränsande för mig att använda för att förklara vad som har pågått hos mig. Även min förmåga att hålla fast vid det förflutna håller på att blekna eftersom min tidsuppfattning också håller på att förändras! Jag ska göra mitt allra bästa och uttrycka mig så gott jag kan.

Jag har gått igenom en extremt tuff tid både i mitt personliga liv och på min andliga väg. Flera olika faktorer tycktes ske på en gång och förorsakade att jag slutade vara tillgänglig för Lord Emanuel.

Liksom många människor som medvetet vandrar Ljusets väg, befann jag mig själv i allt större ekonomiska svårigheter och jag står inför att förlora mitt familjehem. Detta har fått mig att arbeta längre och göra saker som betalar sig och detta har fört med sig sin egen stress och varit påfrestande för mig personligen.

Detta ledde till ökade negativa tankemönster, och jag har funnit att det lämnar mig öppen för störningar, som yttrar sig som apati och slöhet, intensivt motstånd och självtvivel, anfall av förtvivlan, depression och hjälplöshet och total avstängning från Källan.

Jag fann att jag ifrågasatte allt och allteftersom jag växt i min förståelse och gått djupare in i min utforskning om vad det innebär för mig att vara en Suverän Människa med Fri Vilja, fann jag mig ifrågasätta varför vi ens behöver ord och vägledning från den Uppstigna Världen och Ärkeänglarnas Världar.

Jag strävar efter att vara en person med hög integritet och vill inte göra något om inte mitt hjärta finns med till 100 %, så allt detta och även djupa oförlösta känslor som jag har runt min personliga relation med Lord Emanuel och min relation med min egen Gudomlighet ledde mig till att sluta ta emot budskap.

Genom många hårda smällar lärde jag mig att jag måste ta mig ur denna tunga negativitet och att jag har alla verktyg inom mig för att göra just detta. Jag ser nu tydligt att jag har fått alla de verktyg som jag behöver och det är dags att medvetet börja använda dem praktiskt och att medvetet höja min vibration dag för dag, att medvetet välja att tänka positivt och vara positiv och medvetet sätta mina Allsmäktiga krafter att Skapa Tillsammans i rörelse.

I mitt hjärta vet jag absolut att det är en del av mitt gudomliga syfte att få igenom budskap från Emanuel, och varje nivå av mitt Väsen vill med passion uppfylla detta uppdrag. Jag insåg att jag behövde hjälp, att jag inte kan göra det här ensam och jag sökte upp en grupp likasinnade personer som jag kunde prata med om mitt förhållande till Emanuel. De har varit en fantastisk källa till stöd och praktisk hjälp och de gav mig utrymme till att öppna mig och åter en gång, för bara 2 dagar sedan, söndagen den 25 maj, ta emot ett meddelande från Lord Emanuel. Detta är vad jag fick ta emot:

Emanuel
”Hjärtats Väg”

JAG ÄR Kommen
JAG ÄR här för att visa dig Hjärtats Väg
Mitt ursprungliga Gudomliga Syfte har kapats av de religiösa fraktionerna för deras egen vinning. Var inte ledsna över detta, misströsta inte.
 Vägen finns här, Vägen är tydlig. Låt mig visa dig hur. Bara låt mig!
 Öppna ditt hjärta för världen. Misströsta inte.
 Ljuset är här och ökar i kraft bortom din förståelse.
 Ha tillit och släpp taget.
 Låt mig vara din vägvisare, jag ska inte tala om för dig vad du ska göra jag ska bara gå bredvid dig, trösta dig och "Visa Dig Vägen", Belysa din väg, så att säga, och göra det möjligt för dig att göra samma sak för dem som går bakom dig.
 Mitt budskap kommer att återställas till sin ursprungliga Gudomliga Perfektion och låta mänsklighetens hjärtan öppna sig till en nivå som man ännu inte sett på den här planeten ”en masse”. Fröna ligger vilande, de har såtts genom min inkarnation på er Välsignade Jord. Det spelar ingen roll vilket trossystem som finns på plats. Ljusets frön är sådda.........

 Budskapet var så intensivt i sin styrka och berörde mig så djupt att det har återställt min Vilja, min Tro och min beslutsamhet att fortsätta vandra i Ljuset, att medvetet kliva ut ur mörkrets skuggor, att medvetet stiga ut ur bristens och begränsningens illusion och utan fruktan följa i min Älskade Lord Emanuels fotspår.
 Under hela min vandring de senaste veckorna lämnade han mig aldrig och under mina mörka timmar av tvivel hörde jag hela tiden ett barns sång, en sång som för mig alltid har burit Emanuels vibration. Jag är ombedd att delge er texten, som har mer betydelse än någonsin medan jag går vidare i dessa övergångstider till en Ny Jord..... Jag älskar er, mina Bröder och Systrar, och jag tackar er för era stödjande budskap, för er uppmuntran och för ert tålamod. Njut av den här sången, och om det känns bra, SJUNG DEN HÖGT!
 Med Kärlek och oändliga Välsignelser över er. För alltid till er tjänst, Gillianx

One more step along the world I go, 
One more step along the world I go. 
From the old things to the new 
Keep me travelling along with you.
Chorus: 
And it's from the old I travel to the new,  
Keep me travelling along with you.

Round the corners of the world I turn, 
More and more about the world I learn. 
All the new things that I see 
You'll be looking at along with me.
Chorus
As I travel through the bad and good 
Keep me travelling the way I should. 
Where I see no way to go 
You'll be telling me the way I know.
Chorus
Give me courage when the world is rough, 
Keep me loving though the world is tough. 
Leap and sing in all I do, 
Keep me travelling along with you.
Chorus
You are older than the world can be, 
You are younger than the life in me. 
Ever old and ever new, 
Keep me travelling along with you.
Chorus

Words: Sydney Carter (1915-2004) No copyright infringement intended.Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Kontakta oss:
Översättare: Inga och Cagga Levander