Saturday, March 23, 2013

21:03:2013 -- The I AM that I AM


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

21 mars 2013

The I AM that I AMJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er idag igen. Det är min önskan, att de ord jag förmedlar till er ger er tröst och välbefinnande och kanske litet upplysning i många ämnen som ligger nära ert hjärta. En del dagar vill jag klargöra min undervisning som har blivit mycket grumlig längs vägen, ibland även förvanskad till fördel för dem som velat förvränga innebörden för att passa dem själva. Tiden närmar sig snabbt när alla de Stora Sanningarna kommer att avslöjas för alla människor. För det finns bara En Sanning.

Saker och ting har blivit så helt förvirrade, Mina Kära, eftersom de Stora Visdomsläror som förmedlats till människorna under gångna tider gavs till folket på den nivå som var lämplig för den tiden. Så även utan förvrängningen till de girigas och makthungrigas fördel, har även rena läror växt ifrån människorna. Så om man tar hänsyn till detta så ser ni, Mina Kära, att på toppen av den upprörande manipulationen av fakta inom världsreligionerna har vi nu tillkomsten av "New Age"-rörelsen. Ja, på den här Jorden finns en hel del förvirring.

Ni Kära, jag kommer att återvända till er Välsignade Jord någon gång i framtiden, vilket alla människor kommer att kunna uppleva. Just nu anses det av krafter större än mig själv att det inte är tryggt att inkarnera på er planet för någon Uppstigen Varelse. Det har bestämts att ingen Uppstigen Mästare kommer att inkarnera på er Jord förrän det finns ett tillräckligt antal personer på er Jord som har vaknat upp till en tillräcklig nivå. Så, mina Kära, vi har tilldelats budbärare runtom på er planet att föra fram Sanningen och sprida denna information till alla människor som vill lyssna för att bereda vägen för Mästarnas Stora Ankomst.

Och ni, Mina Kära, spelar en stor roll i denna Gudomliga Plan, för den tid kommer, Mina Kära, den närmar sig snabbt, när det blir stora förändringar på er planet och folket i sin helhet kommer att vara redo att lyssna på dem som håller sig till Sanningen. Och som ni mycket väl vet, Sanningen står sig alltid genom tiderna. Sanningen segrar alltid hos varje mänsklig varelse på den här Jorden. Oavsett hur liten deras Gudagnista eller hur svagt deras Ljus är, så har varje människa kapacitet att känna igen sanningen när de hör den. Det finns tillräckligt med förnuft kvar hos alla människor, när de en gång vaknar upp inför Sanningen om i vilken utsträckning som folket på Jorden har hållits under kontroll. Det finns tillräckligt med förnuft kvar och tillräckligt med Ljus på den här planeten för att människomassan ska känna igen sanningen när de hör den.

För ni, Mina Kära Hjärtan, kommer att uttrycka den och du milde vad era hjärtan strålar ut Guds Ljus så att alla kan se det. Även om ni, Kära Hjärtan, inte är medvetna om det själva har ni vuxit så mycket. Ert medvetande har stigit över alla förväntningar och när ni, Mina Kära, skänker visdomsord kommer de ut från er och strålar av ert väsens vibration. Denna vibration av rent Ljus, för ni är Ljusets barn, den vibrationen av rent Ljus som ni är, strålas ut i de ord ni talar. Det är den här vibrationen som räknas. Mina Kära, ord är ord, de kan vara mycket begränsande. Samma ord kan uttalas av två personer men endast de av Ljuset kan inspirera till Sanningen på ett sådant sätt att den landar, går hem, så att säga, - låter sann och är orubblig.

Mina Kära, jag ber er inte börja sprida det ni vet till hela världen, inte riktigt ännu i allafall! Vid den här tiden, Mina Kära, är det mera viktigt att ni LEVER ER SANNING. Detta innebär att du lever ditt liv efter det som är sant för dig, utan hänsyn till andras tankar och bedömningar. Bry dig inte om vad som förväntas av dig antingen kulturellt eller socialt, eller vad som förväntas av dig av din familj, utan lev genom att lyssna till, följa och tala från ditt Hjärta.

Mina Kära, detta kommer att bli lättare och lättare allteftersom Ljuset dagligen ökar på er planet. Ni är ett flammande Guds Ljus, och medan allt som inte är du faller bort, och du lever den Sanning som du verkligen är, lyser du så klart att du inte kan ignoreras av andra. Människor kommer att se Guds Ljus inom dig lysa från dig, medan dina ögon gnistrar som ädelstenar. De kommer att fråga dig, vad är det som gör dig så speciell?

Mina Kära, det är då ni ska förmedla Sanningen. Att vi alla är speciella och att var och en av oss på den här planeten är en Son eller Dotter från Gud. Vi är ett Storslaget Skapande Släkte. Det JAG ÄR är den JAG ÄR, och ni skall förklara de storslagna Guds ord som uttalats genom mig, JAG ÄR Vägen, Sanningen och Livet. Och det är ni, Ni Kära, det är ni. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar era välsignade Hjärtan.
Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment