Wednesday, October 7, 2015

Swedish --- LORD EMANUEL -- Tjäna Herren i Ditt Hjärta (Serve the Lord in Your Heart)Budskap med Visdom och Inspiration
5 oktober 2015

Tjäna Herren i Ditt Hjärta
(Serve the Lord in Your Heart)
Jag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel, som denna dag återigen står till ert förfogande. Mina Kära, var nu med mig på samma sätt som JAG ÄR med er. Andas tillsammans med mig, - det mest effektiva sättet att föra din medvetenhet till dig och därmed till mig. Lägg märke till att JAG ÄR med dig. Ta så god tid på dig som det krävs för att stilla dig tillräckligt för att riktigt känna min närvaro. Många av er är trötta, många av er är utmattade av alla de motstridiga "tillvägagångssätt" som presenteras för er av alla healers, profeter och Ljusbärare. Många av er överväldigas av den stora mängd information som talar om för er den bästa födan, den bästa vägen till hälsa, det bästa sättet att bli rik, den bästa vägen till lycka.

Ni Kära, det finns inget rätt eller fel svar. Ni är alla individer var och en på sin nivå i sin egen takt. Det som är rätt för dig är troligen inte det rätta för personen intill. På olika sätt är ni alla på väg hem till samma plats, till ert hjärta. Acceptera att den här Sanningen innehåller två huvudsakliga aspekter som kan underlätta er resa enormt.

Wednesday, September 23, 2015

Svenska -- JAG ÄR Guds Sol


Budskap med Visdom och Inspiration
21 september 2015
JAG ÄR Guds Sol
(The Sun of God I AM)


Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer till er idag med mer kraft och auktoritet än vad som någonsin har varit möjligt innan detta ögonblick. Andas in det tillsammans med mig, Ni Kära, andas in de femdimensionella energier som nu finns här. Andas in dem djupt, långa och långsamma inandningar och utandningar och var medvetna om att JAG ÄR med er Nu. Känn friden hos det som sipprar genom ditt Väsen och känn lättnaden mätta varje cell i din kropp. Andas återigen djupt tillsammans med mig, låt den rika och vackra nektarn med Gudomlig Kärlek sippra, sippra och sippra in i din kropp och rinna som tjock honung in i varje cell i din kropp. Oh, nu känns detta bra.

Det finns mer tillgängligt för er, Mina Kära. När du läser dessa ord öppnas energin upp för att tas emot av dig, men du kan bara ta emot den, som du själv ger dig tillåtelse att ta emot. Du är den ende som kan begränsa din erfarenhet. Mera finns tillgängligt för dig, Min Kära och om du så önskar, om det känns rätt för dig, släpp taget, släpp bara taget litet mer, slappna av i varje del av din kropp från hjässan till tåspetsarna och då menar jag från hårrötterna längst uppe på huvudet till tånaglarna på tårna, varje del, ingenting utelämnas. Sjunk djupare och djupare in i det som finns tillgängligt för dig. Känn den där Gudomligheten, känn den där kraften och auktoriteten, känn den där styrkan och fastheten, känn hur du kan få allt detta från ett fullständigt avslappnat vara-tillstånd, inga spänningar, ingen ansträngning från din sida, bara Guds rena och intensiva naturliga egenskaper.

Du Kära, även om jag förmedlar det här budskapet till dig, är du redan så redo att inte bara förstå utan även att inom dig fullt ut förverkliga och fullt ut leva den absoluta Sanningen, att du är Källan till allt det som du känner, inte jag. JAG ÄR här för att underlätta det som är möjligt för dig, JAG ÄR här för att ge helande energier som kommer att bana väg för dig på nivåer som du inte kan se, JAG ÄR här för att göra allt detta möjligt för dig, men i slutändan är det du som gör detta.

Hur långt vill du ta detta? Hur djupt vill du gå? Hur långt kan du ta den förståelse, som kommer att bli vetskapen om att vi alla är En enda Intelligens? JAG ÄR i själva verket du i en annan form, jag är inte mer storslagen, jag är inte mindre än du. Jag har lyfts fram såsom Guds Son, Guds ende Son. Detta är en lögn och den sanna avsikten hos mina ord har förändrats, omvandlats och vridits till för att hålla er borta från att känna och fullt ut integrera Sanningen att vi alla är Guds söner och döttrar.

Jag önskar här och nu klargöra att jag faktiskt aldrig förklarade mig vara Guds son. Snarare var mitt tillkännagivande detta:
JAG ÄR GUDS SOL

(I AM THE SUN OF GOD)

Solen, Ljuskällan på den här planeten, är precis samma sol som strålar inne i mitt bröst, precis samma sol som strålar i ditt. Kan du känna det, Du kära? Många av er känner nu solen i ert eget bröst. Den där omisskännliga strålningskraften, som pulserar inne i hålrummet i ert bröst och känns som den mest kraftfulla Kärlekskraften vilken går utöver allt som ni har upplevt tidigare eller det som kännetecknar romantisk Kärlek. Detta är en kraft som splittrar atomer, detta är en kraft som kan skapa eller förstöra planeter, detta är en kraft som kan åstadkomma vad den än önskar och den finns inom varenda en av er.

Du har den här kraften till ditt förfogande. Nu. Slösa inte bort din tid och din ansträngning på att försöka förändra er planets yttre katastrofer. Slösa inte bort din tid på att försöka åtgärda problem som sker på andra sidan av er planet, slösa inte bort din emotionella energi med att kollapsa inför andras smärta och lidande.

Det är dags att du ger all din tid och energi till denna strålande sol inom dig, för det är där som kraften att förändra hela er planet lever och andas. Hur kan du utnyttja den här kraften när du har ditt fokus där borta? Hur kan du lära dig att styra den här kraften när du försöker styra de yttre händelserna i ditt liv? Hur kan du fokusera på denna kraft när ditt sinne bekymrar sig över de svältande barnen? Hur kan du andas in frid i atmosfären när du befinner dig i krig med dem som är i krig?

Mina Kära, JAG ÄR Guds sol precis som Du. Ta dig en stund och fundera över vad detta egentligen innebär. Ta dig en stund till att inse att du har all kraft från den Högste Skaparen inuti dig själv.

Bara en enda av er kan förändra bilden av den här älskade Jorden. Men bara när Denne inte längre önskar förändringen som den söker. Det är inget fel på er planet. Den behöver inte fixas till. Den är helt en Gudomlighet i färd med att göra sig iordning inför sitt Gudomliga Öde vilket den inte kan undvika; uppstigningen av den här planeten och varje levande varelse på den.

Sluta att försöka ändra på det och på ett ögonblick kommer den att förändras. Himlen på Jorden kommer att framträda inför era ögon så snart ni tar er tid att stanna upp och se att den redan finns här. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er. Varenda en av er är lika storslagen som jag någonsin var och mer. Jag älskar dig. Var och en av er är lika stor som jag någonsin var och mer. Du får mig att tappa andan. (You take my breath away)

Gud välsigne dig.

Förmedlat via Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:

Översättare: Inga och Cagga LevanderTuesday, September 15, 2015

Svenska -- Budskap med Visdom och Inspiration:Stanna Upp Med Mig – Del 214 september 2015
Stanna Upp Med Mig – Del 2
Abide With Me – Part 2


Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att vara här med er idag igen och JAG ÄR här med er nu. Ta dig en stund för att mer påtagligt känna min närvaro, var stilla en stund, andas tillsammans med mig och vänta tills du kan förnimma att JAG ÄR med dig. JAG ÄR alltid med dig när det sker, men du uppfattar mig som att jag kommer och går eftersom du blir ombedd att fokusera din uppmärksamhet på min närvaro, men faktiskt, JAG ÄR i "verkligheten" alltid tillsammans med dig. Och i verkligheten, Min Kära, JAG ÄR du, jag har lett er hem till era hjärtan och nu vandrar vi in ​​i en ny resa, den inre resan, som ligger bortom det konventionella begreppet om andlighet och in i medvetandevärldarna, in i det som finns hela tiden, det som ni är, det som JAG ÄR, det som kallas Gud.

Ta ett djupt andetag, Du Kära, in och ut, djup lång inandning och djup lång utandning och för din uppmärksamhet inåt till ditt hjärta där du kan känna Gud eller, enbart för dig, ditt Vara. För din uppmärksamhet in i dig själv, för i verkligheten äger alla dina erfarenheter rum här. Inte utanför dig själv. JAG ÄR här och JAG ÄR Du. Jag kommer för att påminna dig om detta som du har valt att glömma framför upplevelsen av att minnas.

Känn nu Sanningen i detta, Du Kära, andas in detta och känn den tröst och lätthet med vilken du kan vila här. Det krävs inga ansträngningar för att vara här, det krävs inte heller att du gör något. Lägg märke till att det inte finns någonting som du måste göra för att bli medveten om dig själv på det här sättet, utom att kanske stilla dig själv genom att följa din andning. Inte ens då är det helt nödvändigt, men till mycket stor hjälp för att fördjupa din upplevelse och påskynda den där djupa föreningen med det som aldrig kan vara icke närvarande.

Ta en stund, Du Kära, och bjud in mig att komma fram och förstärka den här erfarenheten för dig. Andas tillsammans med mig och låt din upplevelse, oavsett hur den är, att bara vara din upplevelse och känn vad som ligger under den känslan. Det ständigt närvarande JAGET som JAG ÄR. Lägg märke till dina tankar, lägg märke till ljud och känslor i kroppen och lägg märke till att de alla finns inom dig. Slut dina ögon, om de inte redan är slutna och du kommer att uppleva en djupare känsla genom denna insikt att all din erfarenhet, utan undantag, sker inom dig, sker inom det expansiva ständigt närvarande JAG, som du är.

Ljud, lukter, smaker, förnimmelser, tankar och känslor sker alla inom ramarna för din fysiska kropp, inte utanför den. JAG ÄR. Känn och förnim det som upplever allt detta, det som inte har något namn, det som inte kan beskrivas, det som har varit ämnet för otaliga böcker, det som har bildat många trossystem, det som har insetts av otaliga Mästare, det som man har stridit om, det som söks av varje mänsklig varelse, medvetet eller inte; Gud, Allt Som Är.

Mina Kära, idén om ett separat jag är en erfarenhet som vi alla kom hit för att uppleva, det är inget fel med det. Det separata jaget är en tanke som skapats av det oändliga för att vara ändlig, fokuserad, här, i en kropp. Och i den här insikten upphör lidandet i ett separat jag. Det finns ingen separation, men det finns en tanke om separation som tillåter upplevelsen av livet i en kropp på en planet.

Så snart denna insikt börjar sjunka in i er erfarenhet, kommer de dysfunktionella sidorna hos idén om ett separat jag att börja lösas upp, eftersom rötterna för dess existens har skadats, har tagits bort. Men det kommer att komma ekon, Mina Kära, ekon vad gäller lidandet hos det separata jaget. Under en tid framöver kommer ni att uppleva tillfälligt obehag av lidande när tron ​​på det separata jaget återigen överväldigar er. Men, Ni Kära, ni håller på att gå över till, och en del av er har gått över till förståelsen och den faktiska erfarenheten att det inte finns något separat jag, bara en idé om ett sådant. Denna idé tillåter det oändliga att uppleva livet som ändligt och begränsat i en kropp tillsammans med till synes otaliga andra versioner av sig själv i alla sorts gestalter, storlekar och former med allsköns trossystem och idéer om hur livet bör levas.

Mina Kära, så snart ni kommer till insikt om att det separata jaget bara är en idé för att tillåta upplevelsen av förkroppsligad Gudomlighet, då börjar verkligen ert liv. Därför att så snart ni inser att det Oändliga bara finns här för att uppleva livet, varför skulle ni inte börja leva det fullt ut, utan skam, utan begränsning? En totalt befriad Varelse.

Livet finns här för att upplevas, det är Allt Som Är.

Och om din erfarenhet är obehaglig just nu, om dina omständigheter känns mindre än storslagna just nu, upplev dem fullt ut, sluta distrahera dig, Kära Hjärta, från det obehag som du befinner dig i, om detta är din upplevelse. Möt det fullt ut, känn det fullt ut, det kommer inte att döda dig och även om det känns som om den kanske skulle göra det, var medveten om att det Guds Ljus, som du är, uppslukar allting. Gud finns här för att spela fullt ut, Gud finns här för att uppleva fullt ut, det är därför du kom hit. När du bemöter det du inte kan fly ifrån, Min Kära, kommer livet att sluta ge dig den erfarenheten och frigörelsen är din. Och när du till slut ger upp tanken på att det finns något annat än Gud i verksamhet här, så kommer Gud att träda fram för att spela med, och livet börjar visa sig som den Himmel du aldrig lämnat.

Låt illusionen om det separata jaget falla bort och se det för vad det är, det fordon genom vilket det Gudomliga får smaka glass, betrakta skönheten hos ett barn, känna doften av en ros, känna svekets smärta, komma till insikt om att all erfarenhet är en del av det totala hos den Evige och att känna dess Frid när Den JAG ÄR medvetet vilar i detta.

Vila med mig (Abide with me) och du kommer att veta vad evig Frid är. JAG ÄR Lord Emanuel och detta är mitt Löfte till Er. Vila i medvetenhet om att JAG ÄR. Det som ni kallar Kärlek. Det som Du Är. Detta är slutet på separation och i början på Den JAG ÄR.

Gud välsigne er Dyrbara Hjärtan.

Jag älskar er.

Förmedlat via Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:
Översättare: Inga och Cagga Levander

Tuesday, August 11, 2015

Svenska -- Budskap med Visdom och Inspiration 9 augusti 2015 Stanna Upp Med Mig – Del 1


Budskap med Visdom och Inspiration
9 augusti 2015
Stanna Upp Med Mig – Del 1
Abide With Me – Part 1Jag hälsar er, Ni Kära, jag hälsa er! Det är jag, er ödmjuke och lojale tjänare, Lord Emanuel, som är här i dag för att tjäna er såsom aldrig förr. Ni förstår, vi har passerat in i de 5-dimensionella frekvenserna och det har aldrig någonsin funnits en tid som denna på Jorden. Vi befinner oss på aldrig tidigare skådad mark, på outforskade vatten, Ni Kära, och ni är det privilegierade fåtal, som nu finns här för att som de första få uppleva detta. Jag vet, jag vet att många av er ännu inte har insett vilken ära det innebär, många av er kan inte riktigt förstå hur fenomenal den här upplevelsen är eftersom ni fortfarande bedömer er erfarenhet utifrån separationens synvinkel.

Andas djupt, Ni Kära, andas djupt. Under vår förra överföring och tid tillsammans på det här sättet, hur många av er upplevde då att ni kom hem? Blev det inte som Ni förväntade er, Mina Kära? Fanns där ingen fanfar och änglakör för att hälsa er? Fanns där ingen ljusblixt eller ljusknapp som knäpptes på och plötsligt var ni "upplysta"? Nej? Mina Kära, den överföringen gick djupare än ni för närvarande kan inse och oavsett hur din erfarenhet var, kan du vara säker på att du tog emot en energiöverföring som oåterkalleligen har förändrat dig, antingen du känner något enormt skifte, förändring eller inte.

Kära Dyrbara Hjärtan, många av er har fortfarande den felaktiga uppfattningen, att uppvaknandet och upplysningen är en enorm prestation eller händelse som är spektakulär och kommer att befria er från allt lidande och från era bördor. Och även om detta faktiskt är fallet, och ni kommer att befrias från alla dessa saker, innebär det inte att något egentligen förändras under det fulla uppvaknandets inledande stadier. Emellertid förändras allting i den betydelsen att ni håller på att skifta från illusionen av ett separat jag till att tillsammans gå samman med Gud, och att vila med Guds frid i hjärtat innebär att din upplevelse av din värld helt förändras. Upplysning innebär helt enkelt insikten att ett separat jag bara är något man tidigare trodde på.

Och du kommer att veta detta när det sker, du kommer att känna igen den varma friden och lyckan i ditt hjärta, en frid och lycka som är konstant, orubblig, oflyttbar och helt opåverkad av alla händelser, omständigheter, människor, platser eller saker i ditt liv. Gud kommer att avslöja sig själv i ditt hjärta, om han/hon inte redan har gjort det, och den här känslan är helt obestridlig och permanent.

Kan du inse att allt ditt sökande och letande och mediterande, alla retreater och webbseminarier och kurser på datorn, har alla handlat om ett sökande efter något som fortfarande finns utanför dig själv? Allt har handlat om att söka efter ett vara-tillstånd, och när detta tillstånd uppnås infinner sig ett euforiskt "Jag har det”, ”Jag fattar”, vilket sedan snabbt följs av ett fallande ut ur det där tillståndet in i sorg, vilket leder till förtvivlan som leder till besvikelse och kanske depression. Mina Kära, den tid det tar att gå från detta höga tillstånd av glädje till att falla in i depression vid tanken på att ha "tappat det" igen kan variera från person till person och från upplevelse till upplevelse, men om du uppnår ett tillstånd av "lycksalighet" och upptäcker att du därefter ”förlorat det” då har du missuppfattat den här tillfälliga förnimmelsen av en god känsla för den absoluta varaktigheten i att vistas inom Gud.

Och därför Mina Kära, finns det en plats bortom detta fram-och tillbaka, detta att fatta det och förlora det. Det finns en tröst bortom konventionell andlighet med alla dess förvirrande och motstridiga teorier och program med metoder, rutiner och "steg till lycka", det finns en plats bortom allt detta försökande, all denna ansträngning och allt detta hårda arbete. Detta kommer inte att förminska den andliga resan på något sätt, Ni Kära, det finns nästan alltid en förberedande fas, en resa som leder till den här platsen som är viktig och individuell för varje person och därför är absolut nödvändig, men det finns en plats bortom detta, en plats med absolut varaktig frid, lycka, glädje, lätthet och alla de Guds kvaliteter som du lätt kan känna igen såsom Gud.

Låt mig ännu en gång ta dig dit, Du Kära. Jag behöver din medverkan och den här gången kommer jag att lägga till en liten notering till detta. Jag ber dig, inbjudan innebär att acceptera att det inte finns något "komma dit" för det är omöjligt för dig att "inte vara där", så detta kräver inte någon ansträngning från din sida, Min Kära. Inbjudan innebär att SLUTA FÖRSÖKA och bara tillåta vilken upplevelse som än uppstår att komma fram lika naturligt och enkelt som att andas. Och jag ber dig att andas med mig nu, Min Kära, och jag kommer att överföra energifrekvenser till dig som kommer att hjälpa till att frigöra vad det än är som blockerar dig från att acceptera och inse det som finns rakt framför näsan på dig och tillgängligt för dig just nu utan ansträngning. Min Kära, det finns ingen ankomst, du är redan här. Låt Gud avslöja sig för dig, bjud in Gud att komma ut ur sitt gömställe genom att slappna av i vetskapen om att du inte kan uppfatta detta fel, du kan inte misslyckas och din framgång är garanterad. JAG ÄR Lord Emanuel. Detta är mitt löfte till Dig.

Mina Kära, kampen är över, Vila med Gud i ditt hjärta med varje andetag du tar, och ditt liv kommer att utvecklas på ett sätt som du inte ens kunde drömma om. Låt Gud uppenbara sig, andas med mig nu och ge mig 10 minuter av din jordiska tid. Låt mig visa dig det som ni kallar Himlen, det som är ditt hem. Tack för ditt deltagande i det som slutligen kommer att föra hela mänskligheten in i ett medvetandetillstånd av Enhet och förändra den här Välsignade planeten till Himmelriket på Jorden.

Det är därför du finns här och Ske Din Vilja.
Gud välsigne era dyrbara hjärtan.
Jag älskar er.

Förmedlat via Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:


Översättare: Inga och Cagga Levander

Monday, July 20, 2015

Svenska -- Budskap med Visdom och Inspiration 19 juli 2015 Välkommen HemBudskap med Visdom och Inspiration
19 juli 2015
Välkommen Hem
Welcome Home

Jag hälsar er, Ni som är mig så Kära och Dyrbara. Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med dig i dag och tala till dig med ord som kan bli levande i sin energi och genomsyra din varelse för att omvandla och läka dig här och Nu. För detta behöver jag din aktiva medverkan, vilket inte kräver någon ansträngning, Du Kära. Det är vanligt att ni, Välsignade Hjärtan, tror att ni måste göra något för att vara aktivt deltagande, men Ni Kära, så är inte fallet i de högre dimensionerna. Ditt aktiva deltagande kräver inte någon ansträngning från dig alls, men det kräver din närvaro och din vilja att kliva ur dina gamla hjulspår och in i den Himmel som du aldrig lämnat. Tillåter du dig själv att bara ta emot? Kan du slappna av tillräckligt för att veta att du inte behöver göra något för att vara värdig eller för att ta emot det som redan är din födslorätt?

 Andas tillsammans med mig nu, Kära Dyrbara Hjärta, det är allt jag aktivt kräver att du gör. Ett långsamt, djupt, långt andetag, en långsam, djup, lång utandning och återigen en lång långsam djup inandning, lång, långsam, djup utandning. Upprepa detta några gånger, långsamt, medvetet och fridfullt. Bara tillåt det som kommer upp och möt det med din kärleksfulla uppmärksamhet medan det lämnar din upplevelse. Varje erfarenhet du kan ha, vare sig det är en tanke, en doft, ett minne, något som fångar ditt öga, alla upplevelser pågår bara en till synes kort tid, så låt dem komma och låta dem gå och ge dem din kärlek medan de passerar förbi. Och fokusera din uppmärksamhet på ditt hjärta, till centrum av ditt bröst, Min Kära, ditt "andliga hjärtcentrum", inte ditt fysiska hjärta. För din uppmärksamhet dit och andas in i detta rum, utan ansträngning, utan någon speciell teknik eller framtvingad rytm, bara låt din andning vara naturlig men fokuserad inom ditt hjärtområde.

 Och om det känns rätt att göra det, börja inbjudan med att i stillhet och avskildhet säga inom ditt eget sinne:

the One I AM, the One I AM, the One I AM

 Säg försiktigt dessa ord i ditt sinne medan du andas försiktigt och naturligt och var i din egen upplevelse, i din egna intima andning, ditt egna intima ögonblick inom tid och rymd, ensam med DEN JAG ÄR. Guden inom dig.

 Ta vara på ögonblicket så länge du förmår att befinna dig i Lycksalighet och vara ensam tillsammans med Gud.

 Här dunstar alla krav, här kommer all mening att dunsta bort, här kommer allt sökande att dunsta bort, här existerar inte heller all smärta och lidande, här finns bara du och Gud, den Store Anden, det Stora Mysteriet, DEN JAG ÄR, Allt Som Är. Här finns en stillhet som inte har några ord, här finns en frid som inte kan beskrivas, här finns ett lugn som ligger bortom all den kärlek (lovemaking) du någonsin har upplevt på Jorden, här finns en känsla av tillhörighet som du alltid har längtat efter, detta är Hemma.

 Ditt Hem finns i Hjärtat. Och ditt hem är Himlen och den finns här just nu. Du befinner dig i den.

 Gud välsigne er, Ni Kära. Jag lovade att jag skulle leda er Hem. Och vägen slutar inte här, Mina Kära. Detta är ett ständigt flöde av utveckling och jag kommer att vandra tillsammans med er i Evighet, vart ni än vill gå. Detta är mitt Löfte till Er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag välkomnar dig hem liksom du kommer att välkomna alla hem som korsar din väg och allt som faller under din blick.

Välkommen Hem. Välkommen Hem. Välkommen Hem.
Gud Välsigne Er.
Jag älskar Er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:
Översättare: Inga och Cagga Levander


Monday, June 8, 2015

Svenska -- Lord Emanuel: JAG ÄR Sanningen, Sanningen JAG ÄRBudskap med Visdom och Inspiration

7 juni 2015

JAG ÄR Sanningen, Sanningen JAG ÄR

I AM the Truth, the Truth I AMJag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med dig och tala till ditt hjärta idag. Andas djupt, Dyrbara Hjärtan. Ta ett djupt andetag. Ta dig en stund och bara var stilla, var i din andning. Använd din andning som en väg till stillhet, lång, långsam inandning och lång, långsam, djup utandning medan du gör ljudet HA eller AH när du andas ut som om du släpper ut en mycket stor suck av lättnad, för ärligt talat är det detta du gör. Den känsloupplevelse som du kallar lättnad är ljudet HA, det är ditt hjärtas ljud, ljudet hos din kropp som i detta föreningens ögonblick slappnar av och släpper taget. Andas djupt ännu en gång, Min Kära, var stilla och känn hur jag stiger ned i och omger dig. Var inte rädd, var inte rädd för att öppna dig på det här sättet, Kära Hjärta. Det är jag, Lord Emanuel och jag känner dig och jag Älskar dig. Försiktigt, försiktigt, stiger jag ner, ned i och runt omkring dig. Andas in den djupa avslappningen, låt ditt nervsystem varva ner och ta emot det som finns tillgängligt för dig just nu i detta dyrbara ögonblick som vi delar.

 Kära Dyrbara Hjärta, det är en källa till stor sorg att jag blockeras från många av era hjärtan på grund av religiösa samfund (övers.tillägg: Lord Emanuel, Sananda och Jesus är olika namn på samma Varelse.). Jag uppmanar dig att lägga undan allt som du tror att du vet om mig och bara ta emot mig hos dig såsom en aspekt av Skaparen till en annan. Låt mig ingjuta Sanningen i din Varelse, låt mig väcka upp den i ditt hjärta. Allt du behöver veta finns i ditt hjärta och allt du behöver veta kommer att träda in i ditt medvetande i den stund du behöver veta det.

 Kära Dyrbara Hjärta, det är dags att sluta söka och söka och söka för att få veta, få veta, få veta. Du vet redan. Du är Sanningen, det finns ingen bok på denna Välsignade Jord som kan lära dig någonting. Och detta är Sanningen.

 Mina Kära, många av er kommer naturligt fram till detta och ni står på tröskeln till att förstå och VETA att ni har allting inom er som ni behöver. Detta är sant i varje ögonblick, men känslan av att veta allting känns som om ni inte vet någonting och misstaget ni gör är att blanda ihop de två. Det känns som ett stort tomrum av ingenting (nothingness). Och för er, Kära Dyrbara Hjärtan är detta faktiskt en mycket enerverande känsla. Ni är så väldigt vana vid känslan av att ni måste veta allting hela tiden, att ni kan verka dumma om ni inte fyller ert huvud med kunskap från böcker, andliga texter, eller om ni inte kan upprepa andliga citat så tror ni att ni är mindre andliga.

 Du Kära, du har en ständig tillgång till det oändliga flödet från Allt Som Är. När du behöver veta något kommer det att flöda till dig utan ansträngning och utan avbrott. Och när du inte behöver veta något kommer det att kännas som ett tomrum. Snälla, jag ber dig, när du känner dessa tomhetens stunder, och det kommer du att göra, Du Kära, i en ständigt ökande takt, så få inte panik.

 Andas och slappna av i känslan av ingenting. Förväxla inte detta tillstånd med att vara dum eller med att tappa förståndet. För ärligt sagt har du redan tappat förståndet, för annars hade du inte lagt märke till att den här planeten är galen! Full av galenskap styrd av vansinniga människor .... ni har redan tappat förståndet! Den tomhet som ni känner är upplösningen av det egoistiska behovet att veta och hålla kvar information för att känna er trygga. Ni behöver inte längre komma ihåg någonting, men ni behöver faktiskt odla Tilliten till att det ni verkligen behöver veta kommer till er exakt när ni behöver det.

 Andas, Kära Hjärta. Kan du redan känna känslan av Frid stiga ner över dig och den avslappning som kommer när du kan släppa taget om att försöka komma ihåg någonting? Oh, Kära Välsignade Hjärta, det känns inte annat än Gudomligt ... föreställ dig det där!

 Så mycket av det ni tänker på som sanning har kommit till er genom det skrivna ordet utifrån någon annans upplevelse. Du Kära, det är dags att ta sig bort från de boksidor som skrivits av andra människor och stiga in i din egen boks upplevelse. Börja med att göra kopplingarna mellan den teori som du har lärt dig och den aktuella känslan och upplevelsen som den direkt talar till dig. Ingen kan känna till din erfarenhet och det är på tiden att du uppskattar din egen erfarenhet och visdom, vilken enbart du bär på, på ditt unika sätt, och värdera det som kommande från den Mästare du är.

 För att verkligen kliva in i ditt Mästerskap och verkligen vara medveten om din kraft krävs det att du dämpar egot vilket dyker upp inom er alla. Först när ditt ego har lösts upp och intagit sin rätta plats i din Varelse kommer du att kliva in i ditt sanna Mästerskap, för bara då kan du få tillgång till en sådan kraft och oändlig visdom utan att bli en makthungrig galning som överöser alla med "din sanning", i stället för att tyst röra dig genom den här världen och beröra andra med din tystnad medan Guds strålande Ljus och Kärlek strålar ut från dig och berör allt som finns inom ditt energifält och därbortom.

Kära Hjärta mycket få böcker kommer att tala om för dig hur upplösningen av egot och steget in i din egen Sanning verkligen känns, eftersom få författare faktiskt upplevt det du upplever.

Var stilla och vet att JAG ÄR Gud.

Allt finns inom dig kära Dyrbara Hjärta, inom dig finns allt. Detta är mitt löfte till dig. Jag vandrar vid din sida, i tjänande till Mästaren därinne, vänd dig om och möt mig ansikte mot ansikte, visa mig ditt flammande Heliga Hjärta och se att det är detsamma som mitt. Lägg ner det du tror att du vet om mig och om hela världen, det som kommer från boksidor, även om boken presenteras som evangeliets sanning. Sanningen finns inom dig. Du är Sanningen. Gud välsigne era Dyrbara Hjärtan. Jag bugar mig inför den Gudomlighet som slår inom dem alla.

Jag Älskar Er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:


Översättare: Inga och Cagga Levander

Sunday, May 24, 2015

Svenska -- Budskap med Visdom och Inspiration 24 maj 2015 Tillit (Faith)Budskap med Visdom och Inspiration
24 maj 2015
Tillit
(Faith)


Jag hälsar er, jag hälsar er, Ni Kära! ÄNTLIGEN, WOOHOO!!! Det är jag. Lord Emanuel, Mina Kära, JAG ÄR här. Jag kan inte hålla inne med min upphetsning över att ha nått detta viktiga steg i tillväxt och utveckling, inte bara hos den här budbäraren, utan hos Dig som just nu läser dessa ord och hos den här planeten och hela Universum och därbortom ... vi korsar verkligen Tröskeln och på ena eller andra sättet kommer ni att klara er till andra sidan. Det var inte detta ni förväntade er, Mina Kära, eller hur? Detta är inte den resa ni tecknade er för? Ni ifrågasätter allt? Vad är det som pågår? Varför är vi ännu inte i himlen? Varför ligger inte Edens lustgård utanför mitt fönster? Varför fungerar bankerna fortfarande? Varför talar politikerna fortfarande rent strunt? Varför, varför, varför?

 Har du kommit ner på knä nu? Har du fått nog? Har du inga valmöjligheter längre? Har du ingenstans att ta vägen? Finns det ingenting kvar?

 Nu får det vara nog? Verkligen? Vid vilken punkt är detta sant för dig och bara för dig? När tänker du sluta med att vända dig bort från dig själv? För i din ädla strävan att förändra världen, rädda planeten och förändra den här kära Jorden och skapa Fred och välstånd till alla, vänder du dig bort från dig själv.

 Du kanske tror att du gör raka motsatsen, men i själva verket Min Kära, vänder dig bort från dig själv, när du ser på det lidande och den orättvisa som fortfarande härjar på er planet. Och ännu fler Bröder och Systrar har gett sina liv i Nepal för att ge er ytterligare en möjlighet att se Sanningen. Kommer du att hålla på med att titta på i fasa, och försöka förändra det som finns utanför dig själv? Därför kommer det att fortsätta att ske, Min Kära, och jag kommer inte att sticka under stol om detta. Den skräck som du ser utanför dig själv kommer att fortsätta att visa sig i din verklighet så länge du tror att det är så.

 Den skräck som ni dagligen bevittnar i era nyheter och media, på era TV-skärmar och i era tidningar, de lögner som fortsätter att strömma ur munnen på era ledare kommer inte sluta förrän skräcken inom er upphör. Och jag vet att ni har fått nog.

 Tillräckligt med kämpande, ​​tillräckligt med att höra att saker och ting kommer att bli bättre, tillräckligt med falska löften och till synes ändlösa krav på era goda hjärtan att ge och ge mer.

 Du Kära, jag säger detta rakt på sak som jag gör, eftersom jag direkt vänder mig till ditt ego, det som håller den här illusionen samman. Ditt Heliga Hjärta som slår inom ditt eget bröst är universums centrum, inom dig har du bokstavligen världen och det du gör mot dig själv kommer du att se utanför dig själv tills du äntligen vänder dig inåt och Älskar dig själv och blir fri.

 Många av er har kommit in i den här viktiga delen av er utveckling, ingenting fungerar, ingenting tillfredsställer er, ingenting som brukade fungera fungerar längre, ditt ego håller på att veckla ut sig i en hastighet som du inte kan hålla jämna steg med och det känns som depression, besvikelse, ilska, sårbarhet, förbittring, förtvivlan, en önskan att lämna den här planeten, ingenting att leva för.

 Min Kära, på knä, blödande och med ingenting kvar, och ingenting som fungerar för dig, det är där "gummisulan möter vägen" så att säga. Det är nu du måste BEHÅLLA DIN TILLIT. När allt annat omkring dig är i oreda och kaos, när alla dem som du håller kära, men fortfarande går i sömnen, förlorar kontrollen på grund av allt det som har bubblat upp inom dem som de inte förstår, måste du behålla din tillit.

 Mina Kära, ni är annorlunda, i era hjärtan ligger vilande en tillit till den Store Guden och Högste Skaparen, Alltings Herre, den Allsmäktige Evige JAG ÄR. Du har ett starkt diamantcentrum i ditt hjärta som är polerat och mångfacetterat och det är annorlunda eftersom det tidigare har avtäckts i många paradoxer, och du behöver inte gå långt för att veta att det finns där. När allt annat ger upp, när allt annat ligger ner och väntar på att räddas, kommer inte du att göra det. Det är då du förstår hur stark din Tillit är, och i vissa fall är den allt du har kvar.

 Tillit, Min Kära, Tillit är allt du behöver nu. Känn ordet i ditt hjärta, låt mig blåsa in det i och igenom hela din Varelse för jag kan inte uttrycka i ord vad Tillit är och vad den betyder för dig personligen. Ge mig 10 minuter av din jordiska tid för att ingjuta ditt Väsen, för att väcka upp din Tillit, för att förmedla till dig vad det verkligen innebär att leva med Tillit och enbart Tillit i varje andetag och i allt som du gör.

 Tillit, Mina Kära, Tillit. Håll kvar den nu. Och allt skall vara eder givet. Detta är mitt Löfte till Er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar era Dyrbara Hjärtan mer än ni någonsin kan föreställa er. Tillit, Tillit, Tillit. Livet kanske inte ser ut som ni vill att det ska se ut men detta är när er sanna natur avslöjas. Var och en av er är en hjälte, som har gjort detta ett otal gånger tidigare, detta är ingenting för er Kära Dyrbara Hjärtan och innerst inne vet ni om det och det är det jag talar om. Behåll Tilliten. Du behöver inte gilla det. Andas och res dig. Nu. 10 minuter av din tid är allt jag begär, andas tillsammans med mig, låt mig visa dig Vägen. Gud välsigne ditt Dyrbara Hjärta.
                                    
Jag älskar dig.
                                    

Meddelande från Budbäraren - De av er som har följt den här undervisningen ett tag kommer kanske ihåg att Emanuel ibland ger mig en sång som följer med meddelandet. Detta var ett sådant budskap och här kommer sången (vrid upp volymen, ta fram din luftgitarr, du kommer att behöva den! Att stå på ett bord med en hårborste som mikrofon är ett tillval) ........... .


Och från mitt hjärta till er, jag vandrar den här vägen tillsammans med Emanuel precis som ni gör. Det är inte lätt, den är inte för någon med svagt hjärta, och jag känner till er kamp. Jag kan känna era hjärtan genom mitt eget och även om vi kanske inte känner varandra personligen, går vi tillsammans. Ingen av oss är ensam. Håll igång, sätt den ena foten framför den andra, och när allt annat är borta och du fortfarande andas, är du Segerrik. Du är god nog och jag älskar dig djupt. Tack för att du vandrar tillsammans med mig.
Må ni bli välsignade.


Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.

Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:

Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss/Hjärtaktivering/Skicka frågor:


Översättare: Inga och Cagga Levander