Thursday, March 7, 2013

06:03:2013 -- Uppståndelsen


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

06 mars 2013

UppståndelsenJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att tala med er idag. Och det är en stor glädje och en stor ära för mig att få tjäna er på det här sättet. Ni är värdefulla Guds barn och är älskade och uppskattade mer än vad ni "tål" om man så vill. För om ni skulle ta emot all den Kärlek som finns hos er varje sekund under varje dag skulle era system överbelastas. Det är tillräckligt för er att veta att ni är älskade och uppskattade övermåttan, men ni kan även känna det, Ni Kära, om ni tillåter er själva att vara stilla tillräckligt länge och öppna er tillräckligt för att ta emot. Ta ett djupt andetag, Ni Kära, JAG ÄR med er nu. Ta ett djupt andetag och bara sitt i stillheten och gör er öppna för att ta emot bara en liten del av den Allsmäktiga KärleksOcean som väller över er.

Mina Kära, ingen av er vet verkligen hur beundrade och älskade ni är från Ovan. Det kan ni inte, för ni kommer bara ihåg er upplevelse på Jorden. Detta är det sätt som man kommit överens om innan ert förkroppsligande på Jorden. Ni kan bara veta om er upplevelse här på Jorden och har därför ingen uppfattning om hur det är att vara i de högre dimensionerna eller kan förstå den kärlek som är Enhet och den trygghet och det välbefinnande som ni för evigt hålls i.

Mina Kära, bara en liten del av er varelse är inkarnerad på Jorden på det fysiska existensplanet. Den minsta delen av er är den som här upprätthåller er livserfarenhet på Jorden. Först med Uppstigningen av era fysiska kroppar till den 5:e  dimensionen eller högre kommer Uppståndelsen.

Du är ett Guds Barn och din Store Individualiserade Gud vistas ovanför dig i den 5: e dimensionen såsom din JAG ÄR Närvaro. Uppståndelsen, Min Kära, är processen att förkroppsliga din store Gud JAG ÄR i din fysiska kropp på Jordeplanet. Integreringen av er JAG ÄR- närvaro i er fysiska dräkt är Uppståndelsens process och är den process som har inletts på den här Jorden.

Guds Ljus strömmar in i JAG ÄR-Närvaron hos varje man, kvinna och barn på Jorden medan vi talar, och det här Ljuset projiceras ner i de fysiska, eteriska, mentala och emotionella kropparna hos varje man, kvinna och barn på Jorden. Detta startar en förberedelseprocess för den stora GudsNärvaron att tråda in i mänsklighetens fysiska kroppar och därmed kommer varje man, kvinna och barn på Jorden att återigen göra anspråk på sitt Kristusmedvetande, detta Heliga sinne som skapats för dem av deras Fader Gud. Den här processen sker inom varje själ som är förkroppsligad på Jorden som är redo, antingen de är medvetna eller inte medvetna om det.

Mina Kära, ni kan hjälpa era Bröder och Systrar som fortfarande sover och hjälpa de oberäkneliga själarna som motsätter sig all hjälp för att vända sig mot Ljuset. Ni kan hjälpa dessa vackra själar att återvända till Guds Ljus genom att omsluta dem i ert Heliga Hjärta. Genom att ta emot dina Bröder och Systrar, de som ännu inte förstår sig på Livets mera betydande aktiviteter, så som Fader-Moder Gud skulle göra, med villkorslös Kärlek och acceptans, kommer de att omslutas av ditt Hjärtas Flamma och därför hållas i Helig Gemenskap med Fader-Moder Gud genom din flammande Heliga HjärtFlamma.

Genom er kärlek, kan era Kära Bröder och Systrar hållas i Fader-Moder Guds famn och kommer att överlämna sig till Ljuset på egen hand.

Mina Kära, tiden har kommit för varje man, kvinna och barn på Jorden att åter göra anspråk på sitt Kristusmedvetande, eftersom det nu är lämpligt i deras utvecklingsskede. Allt ni behöver göra, Mina Kära, är att acceptera detta som er sanning och vara öppna för att ta emot allt Ljus och Kärlek och hjälp från Ovan som finns tillgänglig för er. Varje själ som ber om hjälp kommer att beviljas allt stöd som finns tillgängligt för den, oavsett vad.

Här finns stor Kärlek för er och den kommer ner till Jorden. Ni, Mina Kära, för in Himlens Ljus och Kärlek till er Jord. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. Ni överträffar alla förväntningar och ni är älskade mer än ni kan föreställa er. Gud välsigne er, Kära Hjärtan.
Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment