Friday, May 24, 2013

23:05:2013 -- Var ståndaktig


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

23 maj 2013

Var ståndaktigJag hälsar er, Ni kära! Det är jag, Lord Emanuel, så glad över att vara med er igen denna fina dag! Och som alltid, Kära Hjärtan JAG ÄR verkligen med er, just nu när du läser dessa ord, så ta en stund av din tid för att känna min närvaro. Ta ett djupt andetag in och en lång långsam utandning och känn verkligen att jag är med dig. JAG ÄR precis här. Det finns så många problem i världen idag Ni Kära, så ni är förlåtna om ni låter händelserna i den yttre världen påverka er. Allteftersom Jordens energier når en allt högre vibration, så lösgörs allt mer disharmoni runtom. 

Detta innebär i realiteten, Ni Kära, att mer avskyvärda händelser kommer att utvecklas och utspelas just nu, vilka är orsaken till att så många av er misströstar och förlorar tron. Men jag talar om för er i otvetydiga ordalag, Ni Kära, att nu är det dags att vara stark, nu är det dags att stå ståndaktig i Ljuset, nu är det dags att ni tar reda på vad ni duger till och varför. Ur miljarder av livsströmmar valdes ni ut för att vara inkarnerade på den här Jorden vid den här tidpunkten. Nu när alla andra runt omkring er verkar förlora förståndet, är det dags för er att höja huvudet över gyttjan och se Guds Ljus i Fulländning vid horisonten. 

Detta är skillnaden mellan er och dem som fortfarande slumrar och först måste vakna. Men kom ihåg följande och kom ihåg det ordentligt, Kära Hjärtan; detta gör er inte bättre än massan av människor! De är bara ännu inte vakna och därför kan de inte och får inte heller dömas eftersom de fortfarande utnyttjas och är offer för livet och den yttre miljö i vilken de befinner sig. De har inte förmånen att ha samma synförmåga som Ni Kära. De är inte beväpnade med samma kunskap ännu. Detta gör dem inte mindre på något sätt. Var snälla och ha detta i åtanke under de kommande dagarna eftersom så många handlingar kommer upp i Ljuset som får ert skinn att krulla sig och er tolerans att testas till gränsen. Döm dem inte, Ni Kära, för de vet inte vad de gör. 

Men du är rustad med information och kunskap i ditt hjärta och det är dags att börja praktisera detta. Du kan höja dig ovanför, du kan lyfta ögonen upp ur dualitetens djup och all den galenskap som den innebär. All skräck och all osämja förtjänar inte din uppmärksamhet. Titta bort, Mina Kära, titta bort och fokusera endast på det som du VILL HA. Fred på Jorden och ett avlägsnande av allt ont och er vackra Moder Jords återgång till sitt ursprungliga tillstånd. Nu, mer än vid någon annan tidpunkt, är det viktigt att du tittar bort från nyhetsrubrikerna och skapar dina egna! Jag föreslår inte att du helt och hållet avskärmar dig från världen. Det är klokt att ha en ungefärlig uppfattning vad som händer runtom i er värld. Men jag uppmanar dig verkligen att klokt välja källan för din information. Leta inte efter din information på de större TV-kanalerna eller i tidningarna för de berättar inte sanningen. De skildrar bara det som makthavarna vill att du ska läsa, och de ligger ofta så långt från sanningen att en del berättelser inte är något annat än ett totalt hopkok. 

Kära Hjärtan, ni vet vid det här laget att världen kontrolleras av dessa få vid makten som inte har ert bästa för ögonen. De kontrollerar allt som berör ert dagliga liv och har manipulerat den här världen till den plats där den idag befinner sig. Grymheter som terrorattackerna nyligen och den ständiga krigsföringen tillåts fortsätta och får aktivt stöd och genomförs av dem som illegalt har tagit över och kontrollerar den här planeten. 

Ni vet om det här och därför kan ni höja er ovanför det. Se terrordåden för vad de är istället för att fastna i dramat och känslorna, vilket är exakt det resultat de avsett. De mörka krafterna med kontroll över er planet behöver rädslans energi och de överdrivna känslorna av hat och intolerans för att överleva. Genom att reagera på de negativa händelserna i er värld spelar ni dem som skapar sådana händelser i händerna.

Mina Kära, jag uppmanar er att stå ståndaktigt i Ljuset. Ha en stark tillit i era hjärtan, tro inte på det ni ser på era TV-skärmar, utan var medvetna om att Ljuset står på randen till att störta det mörka en gång för alla. Oavsett vad som kommer i er väg, oavsett vilka nyheter ni hör om grymheter, låt er inte sugas in i deras spel. 

Höj er ovanför, Kära Hjärtan, höj er ovanför. Behåll Kärleken i ditt hjärta för här finns ditt vapen. Vi kommer inte att vinna detta med kulor och våld. Vi kommer att vinna detta med Kärlek och Ljus. I Guds Ljus kan det mörka inte existera, och i närvaron av Kärleken kan allt ont, oavsett hur vidrigt det är, helt enkelt inte ha någon styrka, - HAR INGEN MAKT HÄR. Håll er starka, Kära Hjärtan, håll er starka.

Guds Ljus misslyckas aldrig, Guds Kärlek är alltid Segerrik. På vems sida står du? Stå upp i Ljuset, mina modiga hjärtan, och stå starka. Segern är er. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag bugar mig inför ert mod. Den mäktiga JAG ÄR Stjärnfrö-rasen kommer att ännu en gång vistas på vår Välsignade Moder Jord. Gud välsigne er, Kära Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Thursday, May 23, 2013

22:05:2013 -- Djupa Mörka Hemligheter


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

22 maj 2013

Djupa Mörka HemligheterJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, hur mår ni i dag? Jag kommer ännu en gång för att hälsa på er. Kom till mig, Mina Kära, kom till mig, JAG ÄR nu närvarande här med dig när du läser dessa ord, och jag älskar dig så mycket. Ta ett djupt andetag Kära Hjärta, ett djupt andetag, så djupt som du kan klara av och andas ut alla dina bekymmer, allt som orsakar spänningar inom dig, all den negativitet som kan dröja sig kvar, släpp ut allt och var under den här stunden fri från allt som du äger, allt som du ska ta hand om och bara var här med mig. För i den här stunden finns bara du och jag. 

Vad skulle du vilja ta med till mig idag, undrar jag? För det finns inget som du skulle kunna ta med till mig, som skulle minska min Kärlek till dig. Det finns ingenting som du kan berätta om dig själv som förtar ett uns av den Kärlek jag känner för dig. Jag undrar om detta känns sant för er, Ni Kära. Kan du säga samma sak om dig själv? Finns det någonting som du har gjort eller har tänkt göra eller finns det något du har sagt som du skäms för, är generad över eller när du erinrar dig det minnet, gör det att du krymper till ett lägre väsen? Finns det saker om dig själv som om du erkänner dem inför dig själv så minskar Kärleken du har till dig själv? 

Jag tror att det är så, Kära Hjärtan, jag tror det. Och i vissa fall tror jag att det kan finnas en hel del saker som ni håller inom er, så om du högt skulle dela med dig om detta till någon annan tycker du faktiskt att du själv är en väldigt hemsk person. Det är därför du inte delar med dig om det! 

Men i och med att du inte delar med dig, Min Kära, lagrar du det inom dig. Den energin måste ta vägen någonstans och när den inte uttrycks lagras den inom dig. Ni kan inte dölja dessa saker, Ni Kära, jo, ni kan hålla tyst om dem, hålla dem inom er, era djupaste mörkaste hemligheter, men ni kan inte dölja dem för mig, inte för Fader-Moder Gud och faktiskt inte för någon annan heller. För även om din medmänniska ännu inte har förkroppsligat sin JAG ÄR Närvaro och fortfarande ska upptäcka Allt Som Är för att veta allt om allting och alla, kan de fortfarande "se" dina dolda hemligheter. Även om du har dem väl dolda utom synhåll finns den energi som det tar för dig att hålla dessa saker gömda präglad över hela ditt ansikte eller i din kropp. De saker du gömmer undan från människor kan man se i nyanserna inom ditt kroppsspråk, sättet du interagerar tillsammans med andra, hur öppen du är tillsammans med människor och i tonen hos din röst. Det som säger mest av allt är hur öppen du är tillsammans med andra. Alla kan känna hur öppen en annan människa är. 

Men du kan aldrig öppna dig helt om du håller kvar en hemlighet om dig själv, för om du döljer någon djup mörk hemlighet, hur kan du då vara helt öppen inför en annan människa? .... för de kan avslöja dig som den hemska, oattraktiva person som du är! Ganska löjligt, eller hur, mina vänner?! 

Så här dags vet du att du är en magnifik Skapande Varelse som är perfekt just nu, hel just nu, perfekt just NU och det finns INGENTING som du kan säga som kan ändra på detta. INGENTING. 

Så hur skulle det vara om du vore mer öppen tillsammans med fler människor? Skulle du vilja vara ljusare i din fysiska kropp? Naturligtvis skulle du vilja det och det är här jag kan hjälpa dig ännu en gång. Kom och berätta. Berätta allting för mig! Förr i tiden skulle detta kallas bikt, men jag tycker inte om att tänka på det på det sättet. För Kära 

Hjärtan, ni har inte syndat. Det finns ingen synd. Det finns bara brist på Kärlek. Kärleken är Allting och varje handling hos en människa är antingen en Kärlekshandling eller ett rop efter Kärlek. Ingenting annat. 

Dessutom var bikten förr i tiden ibland en handling då man lämnade över sin styrka och makt till en annan människa som om du vore mindre än den där personen. Så är aldrig fallet och människor har en tendens att döma, eller hur, Kära Hjärtan? Och det är här det kan bli lite utmanande att dela med sig av hela sin "fasa", om du så vill, - beträffande något du kanske har gjort. Och jag säger fasa väldigt lättsamt, Ni Kära, för först och främst dömer människorna sig själva hårt. Oavsett vad du har gjort kommer det inte att vara hälften så "dåligt" som du tror och inte dåligt alls i verkligheten för det finns inget bra och dåligt, det finns bara det som är. 

Så, mina Kära Hjärtan, som en Uppstigen Varelse kan inte min Kärlek till er minska genom vad ni än säger till mig att ni har gjort i ert förflutna. Jag uppmanar dig att kalla på mig och jag kommer att lyssna till dina ord och ännu en gång avlasta dig från den tyngd som du går och bär på, - vikten av det som har gått ohört och outtalat. Jag kommer att frigöra energin från det förflutna åt dig så att du kan bli fri från den. Kalla på mitt namn och jag skall komma inför dig och ta din smärta och ditt lidande som kommer av att hysa en djup hemlighet. 

Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och det är min stora glädje att hjälpa er att släppa taget och höja er, de vackra, magnifika Guds Barn som Ni Är. Absolut Perfekta. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Tuesday, May 21, 2013

20:05:2013 -- Lätta på din börda


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

20 maj 2013

Lätta på din bördaJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, överlycklig över att få vara med er idag! Jag har saknat er, Ni Kära, eftersom budbäraren har varit sjuk och inte kunnat ta emot mig under den senaste veckan och det är med stor glädje och ära som jag låter orden flöda genom henne och ut till er ännu en gång. Det känns så bra att vara tillsammans med er på det här sättet. De här meddelandena öppnar upp er för att ta emot mig, förstår ni, Ni Kära. JAG ÄR alltid med er när ni kallar på mig eller tänker på mig, och det kommer jag alltid att vara. Men när ni läser dessa ord och tar några andetag för att förena er och hålla mig i ert hjärta, är ni mycket mer öppna för att ta emot mig och det helande som finns inkodat i orden. Kära Hjärtan, om ni inte redan har gjort det, ta ett andetag, ett djupt andetag och öppna ert hjärta för mig. Släpp in mig, bara för den här stunden, så att vi kan förena oss i Kärlek och läka er smärta. 

Kära Hjärtan, vad besvärar er idag? Vad rör sig inom er som gör er missnöjda och sjuka och håller er borta från Allt Som Ni Är? För det råder inget tvivel om att allting som står i er väg, allting som håller er borta från Allt Som JAG ÄR kommer upp för att läkas. Det kommer upp till ytan, om ni så vill, inom ert hjärtas kamrar för att kännas, Ni Kära. Och detta är den del som många av er kämpar med eftersom ni KÄNNER allt som kommer upp för att släppas och om-polariseras och sändas tillbaka till den Stora CentralSolen. 

Mina Kära, under ert dagliga liv kan detta mycket väl förorsaka stor förödelse. Inte bara måste känslorna och sinnesrörelserna släppas, utan det gäller även alla era relationer som inte fungerar, - eller kanske bör jag säga allt det som inte fungerar inom relationerna, inom de meningsfulla och nära relationer man har, främst med familjemedlemmar. Alla sprickor som finns inom dessa relationer börjar visa sig och utvecklas tills de inte längre kan skylas över, och Ni Kära, ni tvingas till att ”face the music” så att säga. 

Allt som du har sopat under mattan i det förflutna, alla de gånger du har bitit dig själv i tungan och inte sagt ifrån, alla de gånger du stängt av och inte sagt någonting när någon annan ovänligt kört över ditt hjärta, alla de gånger du har ignorerats och gått osedd, eller alla de gånger du inte tagit hänsyn till andras känslor eller var klumpig med deras hjärta, alla dessa saker, Ni Kära, kan inte längre gå outtalade. Smärtan från det förflutna kommer ifatt och för dem av er som snabbast har sprungit ifrån er själva och fortfarande springer, kommer det att kännas som en stor tsunami, men den måste komma eftersom allt som håller dig ifrån Allt Som Du Är måste släppas. 

Många av er vet redan om detta. Många av er är väl medvetna om det som pågår och ni kanske tänker, att påpeka det här är inte till så förfärligt stor hjälp när man befinner sig mitt i det. Och ni kanske tänker, att jag omöjligen kan veta hur det är att vara som ni. Men, Kära Hjärtan, nu vet ni i ert hjärta att jag gör det. Jag vet verkligen hur ni har det och vilka utmaningar ni möter, jag vet verkligen vad som håller er borta från den storhet som är ert verkliga Jag. Jag känner verkligen till tätheten i den 3: e dimensionen och jag vet faktiskt om att motståndet mot Ljuset på Jorden är häpnadsväckande att uppleva. 

Jag vet, Kära Hjärtan, jag vet och eftersom jag vet och har upplevt allt detta och gått igenom min Återuppståndelse (Resurrection) och vidare till Uppstigningen (Ascension) och fått min Frihet i de Uppstigna Världarna (Ascended Realms). Tack vare allt detta kan jag hjälpa er, och jag kan hjälpa er i mycket verkliga ordalag just nu. 

Ge allt till mig, Ni Kära. Ge det till mig. Låt all er smärta och era skador stiga upp till ert hjärtas kammare, låt dem komma upp till ytan, låt dem sitta utanpå bröstkorgen och överräck dem till mig, er Älskade Emanuel, Jesus Kristus. Och jag kommer att ta dem från er, - jag kommer att lyfta av dem från er. 

Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och ni kommer att höja er, mina vackra Guds Barn, ni kommer att stiga in i den Stora GudsNärvaron som är JAG ÄR, - Det Ni Är. Gud välsigne er, Kära Hjärtan. 

Bara en sak till, låt inte er tro vackla, för inget av människa skapat kommer att beröra er. Gud Välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Friday, May 17, 2013

13:05:2013 -- Styrkan att vara svag


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

13 maj 2013

Styrkan att vara svagJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som är här nu, tillsammans med er igen så att jag idag kan dela med mig lite visdom och tröst till er. Återigen ber jag er dra in ett djupt andetag, åtminstone en hel inandning och utandning, och under utandningen, slappna av i hela kroppen, släpp alla spänningar och släpp alla tankar för dagen som kanske håller er fast vid något annat än nuet. Var medvetna om att JAG ÄR med er, var medvetna om att jag kan känna er och var medvetna om att JAG ÄR här för att hjälpa er. 

Vad bekymrar er idag, Mina Kära? Snälla Ni, ingenting är för litet eller för stort för att samtala med mig om, för att be mig om hjälp med eller bara för att ta del av en börda som ni bär på. Låt mig ta den ifrån dig, lätta din börda. Så många av er tror att livet måste vara en kamp. Detta är inprogrammerat i er från en mycket tidig ålder att man måste vara tuff i livet. Många av era föräldrar trodde att det var deras jobb att "tuffa till er" så att ni skulle kunna stå emot de hårda smällarna i livet, och vara starka nog att bära den börda som följer med livet som människa på Jorden. 

Mina Kära, detta behöver inte vara fallet. Det är en allmän uppfattning på Jorden att ni är svaga om ni inte kan ta emot livets smällar, - att ni är svaga om ni väljer att inte bära de bördor som följer med livets yttre statussymboler, och att ni är svaga om ni väljer att inte ge er in i kapplöpningen och klättra på "framgångs-stegen" för att "lyckas" i den här världen. 

Mina Kära, som nästan allting på er planet vid den här tidpunkten, är det upp och ner, vänt ut och in, om man så vill. Mina Kära Hjärtan, det kräver den starkaste av de starka för att lägga ner sin börda för en annan att bära. Det kräver ett enormt mod och styrka för att erkänna att livet skrämmer dig, att du inte är lycklig, att du är rädd för andra människor, att du inte kan klara det ensam men inte vet hur man ska be om hjälp. Det kräver den starkaste själen för att erkänna inför andra att man känner sig vilse och ensam i den här världen trots att man är lyckligt gift eller har ett så kallat framgångsrikt jobb eller ”är med i svängen”. 

Mina Kära, det sätt som ert samhälle är uppbyggt på i västvärlden, en modell som kopieras över hela planeten, är en knuff in i vuxenlivet med nästan inget verkligt stöd eller några förbindelser, utknuffad vid en ålder som anses lämplig och med föresatsen att "du är vuxen nu, gå ut och lyckas i världen". Mina Kära detta skulle skrämma den mest förhärdade av själar och att säga något annat är bara osanning. Ni förstår, Ni Kära, vi utvecklar alla sorters strategier för att klara av den här hårda behandlingen. Eftersom det verkar normalt och vi inte vet något annat, skapar vi strategier, tankemönster och beteenden som täcker den djupa smärtan av separation och hårdhet. Så genomsnittspersonen är inte ens medveten om hur mycket den här världen skrämmer, kränker och orsakar honom eller henne lidande på varje nivå. 

Men ni, Mina Kära, är litet annorlunda. Ni är så väldigt sensitiva att ni inte är som alla andra och har gjort val i livet som fört er i linje med er själs väg. Ni har valt att vända er mot Ljuset och genom att göra detta har ni påbörjat resan till att Bli (journey of Becoming), en resa som tar er djupt in i ert livs verklighet. Det är smärtsamt, Kära Hjärtan, missta er inte om det. Det finns inga genvägar, det finns ingen enkel väg ut, ingen räddar dig från dig själv. Bara du själv kan göra det. Och detta kräver en enorm styrka och mod, något som ni alla har i överflöd, annars skulle ni inte läsa dessa ord. 

Du har styrkan att erkänna dina svagheter, du har styrkan att erkänna din rädsla och du har styrkan att erkänna att du inte känner dig trygg bland människor. Du har styrkan att erkänna att livet skulle vara så mycket enklare med det villkorslösa kärleksfulla stödet från dina medmänniskor istället för präglat av den hänsynslösa konkurrensens mentalitet ("dog eat dog") vilken skiljer och separerar och verkar vara så högt värderad i ert samhälle idag. Du har modet att stå upp för dig själv, du har modet att stå upp för andra som blir mobbade för att de är svaga och du har styrkan att stå upp för dig själv, i din Sanning och i Ljuset. 

Nu Mina Kära, är ni Vägvisare. Det kommer aldrig att vara så här utmanande för någon annan som följer i era fotspår och följer ert Ljus. Ni banar en väg genom okänt område, ni har mycket få människor som förebild, som kan visa er vägen. Alla följer som får massmedvetandets programmering. Ni måste bryta er loss och stå upp och jag kan inte nog betona hur utmanande detta är. Och det är här som den Uppstigna Världen kan hjälpa er, Ni kära. Ni kan inte göra detta utan oss. Vi är era Vägvisare och ni är bron mellan den Uppstigna Världen och folkets massa. 

Ni kan göra det, ni har det som krävs. Ni finns här just nu eftersom ni har förberett er under livstider för denna makalösa tid på Jorden. Ni är redan Segerrika. Detta är mitt löfte till er. Jag är Lord Emanuel. Kalla på oss i den Uppstigna Världen för att hjälpa er att ha styrkan, för att lägga ner er börda och kliva in i friheten. Jag älskar er. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Monday, May 13, 2013

10:05:2013 -- Heligt


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

10 maj 2013

HeligtJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att ännu en gång vara bland er, och det är en stor glädje att vara tillsammans med er igen. Jag har en ofattbar Kärlek till var och en av er. Känn in mig nu när du läser dessa ord, släpp in min Kärlek i ditt hjärta, andas in mig och dessa ord kommer att bli levande i ditt liv, inte bara enkla ord som du läser och sedan glömmer. Andas in mig och ta emot helandet i dessa ord, vilka når så mycket djupare än det medvetna sinnet. 

Mina Kära, oftast engagerar ni er på en nivå som ni är bekväma med, som att läsa orden utan att engagera er i den process som just nu gäller för er. Om ni tar er tid att ta kontakt med mig, att faktiskt nå ut till mig, kan jag göra så mycket mer för att hjälpa er än att bara skicka över skrivna ord. Så snälla ni, jag uppmanar er att ta er en stund för att känna min närvaro och ta emot mig. 

Mina Kära, dessa ord är Heliga. Dessa ord är Heliga. Jag är alldeles säker på att för majoriteten av människorna på Jorden idag har innebörden av det här ordet nästan helt förlorats. Vad betyder det egentligen, Heligt? Ordet i sig bär på en energi, en frekvens, som man inte kan undgå att få en förståelse för, innebörden förs fram i ordet om du så vill. Så det känns jättekraftigt så att säga, det känns hos vem som än uttalar det här ordet eller hör det. Så själva ordet har inte förlorat sin kraft, det är Livets Heliga karaktär som har förlorats för majoriteten av människorna. 

Och detta gör mig djupt ledsen. Att uppskattningen av Livets gudomliga natur nästan helt gått förlorad på den här planeten känns utöver de Högre världarna. Att de flesta människorna har vänt ryggen till sin Skapare och till allt det som är gudomligt iscensatt är en sorglig syn att skåda och går inte att uttrycka i ord. Er Skapare har inte övergivit er. Mänsklighetens fall (fall from Grace) för eoner sedan var mänsklighetens vändpunkt bort från Fader-Moder Gud och detta faktum har förlorats i tidens töcken och känns och uppfattas nu av de flesta människor som en övergivenhet och utspelar sig som smärta och lidande på denna en gång så ärorika planet, juvelen i Skaparens krona. 

Mina Kära, det här avfärdandet av Fader-Moder Gud hos de flesta människor är endemisk (världsomfattande) och fräter på själva strukturen av er planet, eroderar allting som påverkar er i ert dagliga liv på ett sådant allomfattande sätt att det är häpnadsväckande att skåda. Bristen på vördnad inför allt det liv som finns i överflöd vilket är helt normalt, utgör nu bland människorna det ultimata förkastandet av Fader-Moder Gud, för Fader-Moder Gud är livet, Livets Skapare, den som uppehåller livet. Att ha en sådan total brist på medvetenhet om detta och ett fullständigt förkastande av detta är den grundläggande orsaken till varje enskild aspekt av smärta och lidande, förgiftning och sjukdom på den här planeten. 

Mina Kära, detta måste stoppas. Himlen har tidsbestämt denna mörka period i mänsklighetens historia. Och jag hör att många av er som läser dessa ord känner att ni har tagit till er er Skapare, att ni verkligen förstår vad som har hänt på denna härliga Jord, att ni tar till er Ljuset och att ni håller allt liv och Livets alla aspekter i vördnad och att ni respekterar den Heliga karaktären hos allting på Jorden. 

Stanna upp en minut och tänk på detta, Kära Hjärtan. Är ni verkligen riktigt tacksamma inför varje aspekt av ert liv? Erkänner du och tackar din Fader-Moder Gud för allting som ges till dig när du vandrar genom ditt dagliga liv? Är du medvetet medveten om din föda när du äter den? Tackar du Moder Jord och Naturväsendena för varje droppe vatten som passerar dina läppar? Är du tacksam för luften du andas, sången från fåglarna, dina medmänniskor, pengarna du spenderar, det liv du lever? 

Låt mig vara tydlig, Mina Kära, varje aspekt av ditt liv är Gudomligt iscensatt av legioner av LjusVäsen i det osynliga. Varje enskild aspekt, vare sig du uppfattar den eller inte, är som en gåva från din Skapare, är en erfarenhet som du ville ha i den fysiska världen, en erfarenhet som skapats och lagts inför dig så att du kan lära dig och växa i den fysiska existensvärlden. Ingenting på den här planeten sker av en slump, ingenting sker utanför detta Universums Gudomliga Ordning. 

Det är dags, Mina Kära, dags att ni börjar se och förstå er på den heliga karaktären hos allting på den här vackra planeten och att ni med hela ert hjärta börjar visa så att alla kan se er tacksamhet och vördnad inför allt liv som utvecklas på er Moder Jord. I denna vördnad och uppskattning finns Kärleken och när Kärleken finns i det ni uttrycker i Universum, är Kärlek allt ni kan få tillbaka. Er tacksamhet och vördnad kommer mångfaldigad tillbaka till er och omvandlar helt varje aspekt av ert liv till Guds Heliga perfektion. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och i mina ögon är ni alla Helig perfektion. Se genom mina ögon. Jag älskar er. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander