Wednesday, October 7, 2015

Swedish --- LORD EMANUEL -- Tjäna Herren i Ditt Hjärta (Serve the Lord in Your Heart)Budskap med Visdom och Inspiration
5 oktober 2015

Tjäna Herren i Ditt Hjärta
(Serve the Lord in Your Heart)
Jag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel, som denna dag återigen står till ert förfogande. Mina Kära, var nu med mig på samma sätt som JAG ÄR med er. Andas tillsammans med mig, - det mest effektiva sättet att föra din medvetenhet till dig och därmed till mig. Lägg märke till att JAG ÄR med dig. Ta så god tid på dig som det krävs för att stilla dig tillräckligt för att riktigt känna min närvaro. Många av er är trötta, många av er är utmattade av alla de motstridiga "tillvägagångssätt" som presenteras för er av alla healers, profeter och Ljusbärare. Många av er överväldigas av den stora mängd information som talar om för er den bästa födan, den bästa vägen till hälsa, det bästa sättet att bli rik, den bästa vägen till lycka.

Ni Kära, det finns inget rätt eller fel svar. Ni är alla individer var och en på sin nivå i sin egen takt. Det som är rätt för dig är troligen inte det rätta för personen intill. På olika sätt är ni alla på väg hem till samma plats, till ert hjärta. Acceptera att den här Sanningen innehåller två huvudsakliga aspekter som kan underlätta er resa enormt.