Tuesday, January 27, 2015

Svenska -- Lord Emanuel Messages -- Tiden är NU

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration

26 januari 2015

Tiden är NU
(The Time is NOW)

Jag hälsar er, jag hälsar er, jag hälsar er, Mina Kära, det är jag, Lord Emanuel som kommer för att önska er en fin dag idag!! Hur mår ni, mina Dyrbara Vänner? Det har gått lång tid sedan mitt senaste budskap.  Orsakerna till detta är inte nödvändigt att gå in på här. Det räcker att säga att avbrottet var mycket nödvändigt för budbärarens tillväxt och utveckling. Jag förstår, att för de flesta av er har det den sista tiden varit en mycket knagglig väg eller skumpig ritt. Ni Kära, jag har många gånger talat om för er, att den här vägen inte är en väg för de fega och om ni vetat vad som låg framför er, kanske många av er mycket väl kunde valt att dra sig tillbaka från den här resan. Och det ligger ingen skam i det, om dessa tankar kommit för er under sista tiden. Timmen är alltför sen för osanningar här. Låt oss inte vara oärliga mot varandra. Det är dags att du slutar ljuga för dig själv, för mig och för dem som står dig nära. Det ligger ingen skam i att önska att du hade valt en annan väg eller att önska att saker och ting vore annorlunda än de är just nu.

Svenska -- Lord Emanuel Messages -- 26 januari, 2015. Frågor och svar

 Budskap med visdom och Inspiration
Personligt meddelande från Gillian Ruddy
26 januari, 2015.

Frågor och svar
(Questions and Answers)


Kära Älskade Vänner!

Wow, det känns verkligen bra att vara tillbaka och publicera budskap till er från Emanuel, Välsignade Hjärtan. En ständig ström med utmanande omständigheter innebar att jag varit utan internet sedan i november. Det var ibland en kamp att acceptera det, men jag lyckades slappna av och acceptera det som var och använde tiden väl till att arbeta med mig själv, i ceremoni och i den Stora Tystnaden.

Så jag ser i dagens budskap att jag ska ta emot frågor från er!! Det som Emanuel avslöjade i sitt tal är en nyhet för mig! Nästan samtidigt med att jag tog in informationen, gavs jag sättet att börja. Jag tar emot era frågor via email (info@lordemanuelmessages.com) och jag kommer att ägna varje onsdag till att vara tillgänglig för Emanuel så att han kan besvara era frågor. Jag kommer att lägga ut svaren på hemsidan och skicka dem till er via email.

Jag måste erkänna att jag är litet nervös. Detta är ny mark för mig, men jag litar på processen och känner att det är ganska spännande att få vara medskapare i detta med er. Jag litar också på att mitt liv kommer att ordna upp sig och göra tid och resurser tillgängliga så att jag kan stå till tjänst för er på det här sättet.

Jag välkomnar alla bidrag och förslag från er för att berika det som jag har beskrivit som det bästa sättet att gå vidare med detta.

Det är ett stort privilegium för mig att få göra detta arbete och det känns verkligen bra att komma mera i samarbete med er. Jag ser fram emot utvecklingen!!

Må ni alltid komma ihåg den Kärlek ni är i era Heliga Hjärtan, rummet där er Suveräna Varelse tronar.

med Välsignelser, Kärlek och Tacksamhet

Gillianx


Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:

Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:

Bestrålad Konst tillgänglig:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander