Thursday, January 23, 2014

21:01:2014 -- Vem är Du?

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

21 januari 2014

Vem är Du?


Mina Kära, det är jag, Lord Emanuel. Jag hälsar er! Jag kommer för att vara med er i dag i syftet att ge er tröst och Gudomlig Kärlek och helande energier i dessa utmanande tider. Jag känner ert motstånd, jag känner att ni alla är litet trötta. Så slut dina ögon, ta några långa djupa utrensande andetag, andas in Ljuset och andas ut all täthet och bara var. Stanna kvar i närvaron av dina andetag och släpp allting, alla dina bekymmer och all din stress, alla dina tankar och rädslor, låt allting rinna ur dig och låt dig komma in i djup förening och närvaro. Och bara andas.

Från denna stillhetens och fridens plats, be till Herren Gud i ditt Väsen, din Stora GudsNärvaro JAG ÄR, fråga dig själv, vad behöver jag just nu? Vem är jag? Min Kära, om du inte är dina tankar, om du inte är dina känslor, om tankar och känslor bara är verktyg inbyggda i denna otroligt komplexa och vackra mänskliga fysiska kropp, vem är du då? Vad finns under alla tankarna, alla orden och alla känslorna? Endast i djup stillhet kommer du att finna svaret på denna fråga.


Dyrbara Hjärtan, många av er tror fortfarande att ni är den person som den här i världen skapat er till att vara. Ni förstår, Mina Kära, ni har alla gått med på att få vissa upplevelser under barndomen och under er uppväxt, upplevelser som skulle forma er värld. Ni valde de föräldrar som skulle uppfostra er och ge er en viss miljö, vilken skulle skapa den verklighet som bäst passade de lärdomar som skulle läras. Ni bad speciella själar att gå med er under vissa perioder på er resa för att förse er med inlärningsmöjligheter, en del mycket trevliga, en del mycket obehagliga. Ni ådrog er hämningar, ni lärde er beteendemönster som alla gjorde det möjligt för er att klara er i den här världen av separation och dualitet.


Nu som vuxen sitter du fast i den där personen som formades genom erfarenhet efter erfarenhet i den yttre världen. Ditt Dyrbara Hjärta täcktes mycket snabbt över för att skydda sig, eftersom du fann att det inte var tryggt att ge ditt hjärta till någon annan, inte tryggt att öppna ditt hjärta för någon annan. Du lärde dig att det inte var tryggt att ge Kärlek eller ta emot Kärlek.


Allt det där är gamla nyheter? Ja! Jag hoppas verkligen det, Du Kära, eftersom slöjorna nu faller av runt dig. Allteftersom du exponerar dig själv faller lager efter lager av det täta bort. Och falla bort måste det, för era Jordenergier kan inte längre ge stöd åt densiteten. Falla bort måste de och faller bort gör de. Och det är smärtsamt, Mina Kära, att utsättas för Ljuset efter årtusenden av djupt mörker, - det är smärtsamt. Den hastighet med vilken ni utsätts för ständigt ökande Ljusmängder är utan motstycke. Det har aldrig gjorts tidigare på det här sättet. Men ni visste alla det här och ni anmälde er alla ivrigt inför detta och det finns otaliga själar som bokstavligen radat upp sig och väntar på att förena sig med er. Så unik är den här tiden på er Välsignade Planet Jorden.


Så andas, Min Kära, andas djupt igen och låt alla eventuella känslor stiga upp. JAG ÄR med dig, ta emot min Gudomliga Närvaro i ditt väsen. Andas in mig för att ge dig energimässigt stöd medan du låter det som är tyngre stiga upp inom dig för att släppas. I den här processen, Andas, Andas, Andas och känn det du känner. Stanna kvar i den här processen så länge du kan, och när du når ett tillstånd av frid genom att andas igenom dina känslor utan något dömande eller att du fastnar i dem, för då din Närvaro till ditt hjärta och andas in i ditt Hjärtområde. Föreställ dig nu att ditt hjärtområde är direkt förenat med din JAG ÄR Närvaro, känn den föreningen i ditt hjärta och fråga dig; Vem Är jag? Vilka kvaliteter för jag med mig till Jorden? Frid? Kärlek? Heder? Klarhet? Oskuld? Renhet? Barmhärtighet? Mod? Frihet? Harmoni? Rättvisa? Vilka egenskaper definierar dig, vilken sak kämpar du för? Vem är du? Vem är du egentligen under alla berättelserna och bortom all den begränsning som du har placerat på dig själv, baserat på det du lärt dig så här långt?


Andas in det där, Du Kära och vad finner du? Oh ja, andas in i den Heliga EldVarelse som du verkligen är! Kraftfull, ärlig, sann, kärleksfull, generös, vacker, modig, - åh, min lista på vem du verkligen är fortsätter och fortsätter och fortsätter.


Mina Kära, för många av er finns det bara en slöja kvar. Vi kan inte lyfta den slöjan innan de sista skuggorna tas bort från er planet och detta är som ni vet i full gång och Segern är er. Det är dags att kasta ditt ”gamla jag” åt sidan, det som bestod av en version som var mycket användbar under ditt lärande, mycket användbar för att få dig så här långt på vägen. Men låt oss se det för vad det är, en inlärningserfarenhet och en farkost för din andliga tillväxt och till sist för din uppstigning (ascension). Du har tagit av dig och satt på dig hundratals fysiska klädnader, för det är allt de är, klädnader som klär dig och låter dig få ett liv på det fysiska planet. De är inte du, de är inte ens genetiskt den GudsNärvaro som du är, vilket innebär att din yttre bild nu inte är bilden av Dig. Inte din Gudomliga Blueprint.


Visa dig nu! Förnya, föryngra, blås nytt liv i din fysiska klädnad, kräv det på det sättet. Låt ljuset genomtränga varje cell i din kropp medan du dagligen sitter i stillhet och låt det återställa ditt DNA och avslöja den store Guden JAG ÄR som Du Är.


Du är inte dina berättelser eller din kropp, du är inte trasig, du är inte hjälplös och du är inte begränsad. Ni är allsmäktiga magnifika Skapande Varelser. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, jag har alltid sett vem ni är. Nu ska resten av världen se er! Gud välsigne era Dyrbara Modiga Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Friday, January 17, 2014

16:01:2014 -- Kärleksdusch

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

16 januari 2014

Kärleksdusch

Älskade Dyrbara Hjärtan, det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att duscha er med kärlek den här dagen. Jag hälsar er Mina Kära. Jag behöver inte fråga hur ni mår idag, Kära Hjärtan, för det vet jag. Faktiskt, jag vet det alltid för JAG ÄR med er. Men jag frågar alltid, så framgår det inte av det skrivna ordet så frågar jag från mitt hjärta, bara så att ni vet att jag älskar er och att jag bryr mig. Hur du mår är viktigt för mig. Jag vet hur du mår i dag, och jag frågar inte för jag vet vad som krävs utöver att ställa den där frågan. Det finns inget behov av ord, ingen anledning för dig att berätta dina berättelser för mig. Jag har hört dem, jag känner väl till dem alla. Jag kan läsa ditt förflutna bara genom att vara i din energi och jag känner till varje hjärtesorg, varje smärtsam upplevelse. Jag hör era hjärtan, Ni Kära, och de ropar efter Kärlek. Det är ett öronbedövande rop när jag lyssnar på er kollektivt. Allt ni behöver är Kärlek, allt ni vill är att bli älskade och sedda. Jag hör er, Mina Kära, jag hör er.

Och idag är det dags att lägga era berättelser åt sidan, bara släpp dem och bara känn, känn, känn. Glöm varför du känner som du gör, glöm frustrationen, besvikelsen, förnedringen, sorgen, glöm orden och berättelserna och KÄNN vad som finns inunder, bara känn.

Mina Modiga Hjärtan, andas djupt in i era känslor och ta er en stund för att stilla ert sinne, få era berättelser att tystna. Mina Kära, allt ni behöver är att bli älskade och sedda, att någon känner in er och håller om er. Och det skulle vara mig en stor ära om du låter mig göra detta för dig nu. Det skulle vara mig en stor glädje att hålla dig i Kärlek under de närmaste 10 till 15 minuterna, att ge dig tröst och lättnad.

Om du är villig att släppa in mig ta då ett djupt andetag in genom näsan och ut genom munnen, djupa, djupt renande andetag. Andas in Ljuset från din Själ och Guds Kärlek som omger dig, så djupt som du kan och andas ut all täthet, alla dina bekymmer och låt din kropp slappna av med varje utandning. Om du föredrar det, blunda och jag kommer till dig.

Jag vill duscha dig med all Kärlek från mitt hjärtas flamma, jag vill hålla dig i min Upplysnings Gyllene Flammor, jag vill belysa dig med Guds Ljus, så att du bortom minsta tvivel vet att du är sedd, att någon hör dig, att du betyder något och att du är älskad mer än du inser. Känn den Kärleken nu, Min Kära, ta emot så djupt som du kan unna dig. Bada i den Gudomliga Kärlek som finns runt omkring dig. Gråt ut dina tårar om de kommer, vila ditt huvud om det vill, gör det som känns rätt för dig. Lägg dig och vila din kropp om den ber om det.

Och ta emot en god Gud som indränker dig med Kärlek.

Jag har inget mer att säga till dig i dag. Det är med djup tacksamhet och ödmjukhet som jag erbjuder dig detta i dag. Jag älskar dig, jag välsignar dig och jag tackar dig för att du fortsätter att göra dig synlig för att vägledas och bli älskad av mig genom dessa skrivna ord. Jag kommer alltid att gå vid din sida tills du i säkerhet är Hemma. Detta är mitt löfte till dig. JAG ÄR Lord Emanuel. Kärleken är Evig och Allt Som Är. Gud välsigne dig.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

13:01:2014 -- Gräv Djupare

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

13 januari 2014

Gräv Djupare

ag hälsar er, mina älskade vänner. Här är vi igen, JAG ÄR med er. Det är Lord Emanuel och JAG ÄR med er. Och om du har några tvivel om att det är på det sättet, ber jag dig placera din energi i ditt hjärtområde och vända dig inåt och fråga dig själv. Detta går lättare att uppnå genom att ta flera djupa andetag in genom näsan och ut genom munnen, långa, djupa renande andetag. Andas in Ljuset och andas ut all densitet, allt det tunga. Uppmana nu ditt sinne att vara tyst. Mina Kära, ni vet vid det här laget att ni inte är era tankar, att sinnets ständiga prat inte är du. Min Kära, du är inte ditt sinne. Du är ett gränslöst medvetande i en fysisk kropp som har en fysisk erfarenhet på en fysisk planet. Du har förmågan att tysta ditt sinne, befalla det att vara tyst! Uppmana ditt sinne att vara tyst och be att din energi släpps ner i ditt hjärtområde i mitten av bröstet. Du kan göra en av två saker, fråga ditt hjärta om du verkligen läser Emanuels ord eller också kan du vänta och känna in min närvaro.

Hursomhelst kommer du att veta. Och du kan lämna allt ditt tvivel eftersom du har frågat ditt hjärta och ditt hjärta ljuger aldrig. Hjärtat är din Sannings Källa, Min Kära. Jag uppmanar er med mer förtjusning än någonsin; nu är det dags att utveckla den här färdigheten. Nu är det dags att du tar dig tid att finna en övning där du kultiverar stillheten inom dig, så att du utvecklar den del hos dig som lätt kan höra hjärtats budskap. För det är där du kommer att finna din absoluta Sanning.

Stärk förmågan att etablera stillhet, och för detta måste ni, Mina Kära, öva varje dag. Detta kräver en del engagemang från din sida, Min Kära, men det är inget besvär för dig, välutbildade LjusKrigare! Hängivenhet av det här slaget är något för dig. Ni har ägnat väldigt många livstider bara för att nu befinna er här i den här livstiden. Det ligger väl inom din förmåga att ägna 15 minuter per dag för att odla stillhet. Inga ursäkter, du har viljan, du har beslutsamheten och du har uthålligheten att genomföra detta till slutet. Jag hade på tungan att säga till det " bittra slutet" men du kära, slutet är inte bittert, det är ljuvligt, härligt, behagligt på ett sätt som ni just nu inte kan föreställa er och det är inte ett slut, det är en början. En början på ett nytt sätt att leva eller ett ihåg-kommande av ett gammalt sätt att leva, eller en blandning av de två, ett återställande av det sätt som människan är skapad för att leva, i total frihet, med Suverän Fri vilja och i fullständig förening med Fader-Moder Gud, Allt Som Är. Det kommer inte att se ut som något annat levnadssätt som förekommit innan. Ni kommer att skapa era egna unika civilisationer, men de kommer att baseras på Universella Lagar som inte förändras, lagar ni alla har minnen av, lagrade inom era fysiska kroppar.

Dessa minnen aktiveras nu och många av er börjar komma ihåg hur det är tänkt att ni ska leva. Många av er upplever stort obehag bara genom att existera på er Jords yta, sådan är skillnaderna mellan hur ni kommer ihåg hur livet ska vara och det som för närvarande utspelar sig på ytan av er planet. Detta är en mycket utmanande tid, ni tänjs till gränsen, ni har bokstavligen talat en fot i båda lägren, och det kan vara obehagligt, förvirrande. Bara att klara av era dagliga förehavanden kan vara mycket utmanande.

Kära Hjärtan Jag uppmanar er att med allt ni har kvar inom er, gräv djupare, ni har mer där inne, ni har mer, ja, det har ni verkligen. Gräv djupare, Mina Kära. Ni har styrkan kvar, ni har uthålligheten kvar och ni kan och kommer att genomföra detta tills Ljuset förklaras som Segrare.

Nu, Mina Kära, ber vi er VÄGRA se med de ögon som uppfattar brist och lidande i den yttre världen. Vägra helt enkelt att spela det spelet! Gör dina föresatser! Gör klart i huvudet exakt hur din värld ser ut och vad du kommer att möta när du ägnar dig åt din dagliga verksamhet, filtrera bort allt som triggar dig och gör dig förtvivlad, sudda ut allt som gör dig ledsen.

Jag föreslår inte att ni ska leva i en fantasivärld. Jag ber er inte förneka era känslor, absolut inte. Det jag menar, Mina Kära, möt det på ett smart sätt. Var medveten om att när du går till snabbköpet eller i butiker kommer du att se saker som stör dig. Var medveten om att om du tittar på nyheterna kommer du att bli upprörd av grymheten, oärligheten och lidandet i er värld. Innan du tar ett steg utanför ditt hems helgedom, ta några djupa andetag och be din Stora Gudsnärvaro JAG ÄR vara den Närvaro som går framför dig och gör allt möjligt.

Be till ditt Högre goda att allt som visas dig visar sig positivt och konstruktivt. Vägra delta i dramat och i förtvivlan, välj att bara se det goda i Allt och det Perfekta hos allting. Var fast rotad i ditt hjärta medan du ägnar dig åt din dagliga verksamhet, känn allt som finns att känna, upplev allt som finns att uppleva, men vägra att dras ned av något som du uppfattar som negativt. Stanna i ditt hjärta, Min Kära, för häri ligger Sanningen. Vistas i ditt hjärta och allt skall varda dig givet. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar era Dyrbara Hjärtan. Gud välsigne var och en av era modiga, modiga själar. Jag hedrar ert mod och er styrka.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Thursday, January 9, 2014

07:01:2014 -- Resan till Guds Hjärta

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

7 januari 2014

Resan till Guds Hjärta

ag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som är här för att vara med er igen idag och faktiskt, JAG ÄR med er varje dag, Mina Kära. JAG ÄR bara en tanke bort. Jag förstår att många av er fortfarande behöver de här budskapen och jag kommer att fortsätta att sprida information på det här sättet så länge som det behövs. Men Du Kära, jag känner mig manad att påminna dig om, att ditt mål är att skapa din egen förbindelse, så att du inte har något behov av budskap från någon yttre källa annan än dig själv.

Mina Kära, den Uppstigna Världen kommer alltid att ha auktoriserade sändebud för att framföra en undervisning som ligger steget före där de flesta av er befinner sig i er inlärning och tillväxt. Detta kommer alltid att vara nödvändigt, för individer har alltid behövt en lärare som banat väg framför dem. Ni Kära, som ni snart kommer att få reda på, så snart man når uppstigningsnivån blir det ens enda syfte att leva i tjänande till andra, till dem bakom er på vägen, och vi i den Uppstigna Världen finns här för att tjäna er.

Så vi kommer alltid att förmedla vår undervisning hit till Jorden genom budbärare, men Ni Kära, ni måste ändå hålla i sikte att ha er egen förbindelse som ni litar på för er dagliga vägledning och för svar på era personliga frågor som kommer upp medan ni färdas genom ert liv på den Välsignade planeten Jorden.

Jag uppmanar dig nu att ta ett djupt andetag, in genom näsan och ut genom munnen, för att börja fördjupa din förening med dig själv, med ditt sanna jag, ditt GudaJag, ditt Högre Jag, din Stora GudsNärvaro JAG ÄR. Herregud, vilken rad med namn Du gett dig tillkänna med! Djupa andetag, Min Kära, för det är genom den heliga Andningen som vi förenar vårt medvetande med våra fysiska kroppar. Stärk nu den här anslutningen medan du andas djupare och djupare in i magen och tar in långa, djupa, utrensande andetag med starkt vitt Ljus och andas ut all täthet, all oro, all rädsla, all identitet om vem du är och det du är ansvarig för och finn den stilla platsen inom dig, - den djupa, stilla platsen med total Frid.

För det är där du kommer att finna din anslutning. Vem du kommer att förena dig med beror mycket på individen och var du befinner dig på din resa. Mina Kära, ni har många, många Älskade Väsen som tilldelats var och en av er individuellt, och alla har de det rena syftet att vägleda er genom ert liv, att på bästa möjliga sätt inom Universella Lagar, hålla dig så nära som möjligt till din utvalda själsväg, de val du gjorde innan du inkarnerade på den här Jorden den här gången. Många olika Varelser kommer att vara med dig vid många skilda tidpunkter i ditt liv, och dessa Varelser kommer att komma till dig när du behöver dem.

Nu, Mina Kära, det är vid detta skede som många av er snubblar, så att säga. För detta är den tidpunkt då rädsla kan komma in och rädslan tjänar till att förhindra er klara anslutning. När rädslan får uppmärksamhet kommer den att bryta anslutningen helt och hållet. För att skingra alla era farhågor om förening med astrala plan eller med Varelser med lägre vibration som inte har någon plats på din själsväg måste du kalla på beskydd från Änglavärlden. Min gode vän ärkeängeln Michael, som har kommit hit för att personligen förklara för dig vilka gåvor han kan ge dig, (se tidigare budskap). För att skydda er kan ni kalla på den älskade Lord Michael och hans legioner av änglar. Mina Kära, ni är alltigenom kraftfulla, var inte rädda. Väldigt många krafter har satts in för att skrämma bort er från att odla er egen förbindelse med det Gudomliga för det är där er makt ligger, er väg hem till ert GudsJag. Ge inte efter för rädslan.

Befall att du beskyddas från alla lägre vibrerande energier och kräv att du förenas med högsta möjliga vibration för ditt största goda och för allas största goda. Kalla på ärkeängeln Michaels beskydd, den mest kraftfulle beskyddaren som finns tillgänglig för dig. Var medveten om att ingenting ska röra dig som absolut inte finns där för att tjäna ditt högsta goda. Sitt i stillhet och vänta.

Var i stillheten, var i medvetenheten om din andning, vänta på din Skyddsängel eller kalla in dem, vänta på mig, eller kalla på mig, eller vänta i stillhet och var öppen inför äventyret. Mina kära, vi i den Uppstigna Världen och Ärkeänglarnas Värld fungerar som en bro för er till Gud/Gudinnan Allt Som Är. Låt oss hjälpa dig att överbrygga den där klyftan som kanske bara kan vara lite för stor för dig att överbrygga ensam. Vi är din familj, vi har vandrat din väg och vi längtar innerligt efter att hjälpa dig över den stora klyftan till Enhet, ett liv utan någon separation mellan dig, din mänskliga fysiska inkarnation och din Stora GudsNärvaro, den Mäktige Kristus JAG ÄR.

Mina Kära, det är dags att sätta igång med en daglig övning för att odla stillheten inom er, det är dags att ge sig in på den sista delen av er resa. Resan inåt till Guds Hjärta. Här kommer allt att ges er, för här finns dörren till er Själ, dörren till Allting, Himmelriket. Detta är mitt löfte till er. Kom, ta min hand, låt mig sjunga in lite glädje i ditt hjärta medan vi tar dina första steg mot Guds Hjärta. Gud välsigne er, mina tappra Själar.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

Monday, January 6, 2014

03:01:2014 -- Håll dig lugn, var ståndaktig

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

3 januari 2014

Håll dig lugn, var ståndaktig

Jag hälsar er, Ni kära, det är jag Lord Emanuel, som kommer för att vara med er igen idag, den tredje dagen av ert gregorianska år, 2014. Nåväl, nåväl, Ni Kära, här är vi, - ett nytt år. Tiden går påtagligt snabbare för er, Mina Kära. Ni känner det alla nu. Stora förändringar är på gång vad gäller tiden och jag uppmanar er att bara "hänga med” som ni säger. Bara tillåt och acceptera den föränderliga tiden, annars Mina Kära, kan den få en förvirrande effekt på er. Tillåt inte förnimmelserna av tidsförvrängning påverka er på en mental nivå. Låt den gå förbi sinnet och var tillåtande, var tillåtande, tillåtande med Lätthet och Behag. Var medvetna om att förändringen av ert tidsbegrepp kommer att äga rum och övergången kommer att bli, som ni skulle uttrycka det, "märklig". Bara om ni tillåter den att vara på det sättet, Ni Kära, är kunskap makt. Om du vet om att tiden håller på att förändras kan du låta tidens gång flöda utan ansträngning och vara medveten om att du kommer att uppnå allt du haft för avsikt att uppnå den dagen oavsett hur tiden passerar.

Så ännu ett år har gått och jag skulle inte kunna vara här idag och ignorera det faktum att det har varit väldigt lite som rapporterats för er i massmedia om alla stora förändringar som SKER i er yttre värld. För många av er vet jag att detta är en stor börda som ni är trötta att bära. Många av er är trötta och "uttråkade", en del av er blir arga och en del av er har nästan fått nog.

Mina Kära, mitt hjärta är med er, var och en av er just nu, och jag ber er Mina Kära, av hela mitt hjärta, ta er lite tid för att ta kontakt med mig nu på en djupare nivå. Ta några djupa andetag, in genom näsan och ut genom munnen, andas in så djupt ner i magen som möjligt och andas ut allt det som håller er ifrån er storslagenhet denna dag. Andas in Guds Ljus, starkt vitt Ljus och andas ut allt det täta, all negativitet och all er leda, all er trötthet, släpp bara ut allting och låt allt falla bort. I det här ögonblicket finns bara du och jag. Känn min närvaro nu medan du läser dessa ord, fortsätt inte att läsa de här orden innan du påtagligt känner min närvaro, innan jag har visat mig för dig på det sätt som vi har kommit överens om i det förflutna, färgen, symbolen, doften som vi tidigare kom överens om, - vänta på mig. Om du är ny inför dessa budskap och ännu inte har gjort resan att träffa mig och visad hur jag visar mig för dig, så är det bara att helt enkelt öppna upp för att ta emot mig nu på det sätt som dina sinnen tycker om att uppfatta min närvaro. Sitt i stillhet och vänta, fokusera på din andning och ditt hjärtområde och vänta och var tillåtande och ta emot min närvaro inför dig.

Min Kära, låt all ilska, frustration, besvikelse falla bort för det är din mänskliga identitet. Stig upp och ut ur den nu, utan något dömande mot någonting, bara befria dig från det och var det rena medvetande som du är precis nu. Expandera, utvidga, utöka din medvetenhet om dig själv, håll igång andningen och var stilla. Behåll också en medvetenhet om min närvaro, det är tryggt. JAG ÄR verkligen här tillsammans med dig och det är tryggt att vara Du. Det är tryggt. Låt tårarna komma om de vill, låt sorgen stiga upp om den vill, tillåt att ingenting händer om det är det du upplever. Bara låt det vara så.

Från denna plats, känn nu den styrka som du är. Andas in den styrka som du är. Var medveten om att från denna plats kan du förflytta och förflyttar berg. Var medveten om att från denna plats kan du förändra och förändrar allting som är fel i din yttre värld. Känn den renhet och kraft och Kärlek som du är. Känn den nu och var medveten om att detta är din inre verklighet. Om du lever denna inre verklighet tillräckligt ofta och fokuserar din uppmärksamhet hit tillräckligt ofta och med tillräcklig energi MÅSTE denna inre verklighet av ren kärlek, ren visdom och ren kraft manifesteras i din yttre verklighet. Så är Lagen.

Mina Kära, jag vet att ni tröttnar, jag vet att ni är utmattade, och jag vet att ni längtar efter att vissa skiften ska inträffa. Ni Kära, fråga er själva just nu, har jag skiftat? Har jag förändrats? Känner jag mig annorlunda än jag gjorde vid den här tiden förra året? Mina Kära, ni vet sanningen i era hjärtan. Ni vet att saker och ting har förändrats, ni vet att det mörkas krafter är splittrade, oorganiserade, och befinner sig i en totalt kaotisk härdsmälta. Det är nu dags att sluta förlita sig på framträdanden i den yttre världen. Förlita dig helt på dina egna inre resurser för att tala om för dig vad som är sanningen.

Jag ber dig, ta din uppmärksamhet från det som händer utanför dig och placera den i ditt inre, där du kommer att finna en trädgård med lugn och ro, harmoni, renhet, oskuld, Kärlek, Ära och Seger. Detta är din sanning, det är där du bor, och genom att göra detta med all kärlek i ditt hjärta tvingas din yttre verklighet att förändras! Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. Använd er ilska, Mina Kära, som bränsle, bränsle för er beslutsamhet, inte till att avvika från er väg. Ni är alltför nära för att vackla nu. Hold Steady, mina Kära Dyrbara Hjärtan, Håll er lugna och var ståndaktiga. Jag älskar er och jag välsignar er och jag finns ständigt nära för att trösta er. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander