Wednesday, April 3, 2013

29:03:2013 -- Förkroppsligad SkapereSign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

29 mars 2013Förkroppsligad SkapereJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som är hos er i dag. Jag hoppas verkligen att ni gillade meddelandet ni fick igår, i er linjära tid, genom den magnifikt strålande Närvaron, den älskade Modern Maria. Vilken oväntad glädje för er alla. Ta in hennes ord i era hjärtan, Ni Kära, och in i era Väsen, för detta är faktiskt visa ord. De bär på en visdom bortom all jämförelse och är genomsyrade med hennes milda, men ändå djupt kraftfulla feminina aspekt av Gudomlig Kärlek. Vi är Välsignade.

Så Mina Kära, tillbaka till mig denna dag! Det var med en fullständig hederskänsla som jag gav ordet till min Mor Maria och jag visste att hon skulle skänka er de ord som ni mycket väl behöver höra. Men jag måste säga, uttryckt med era ord "Jag saknade er!" även om det bara var för en dag! Hur mår ni idag, mina Kära Hjärtan? Jag älskar er så mycket. Jag ber er, Mina Kära, var snälla mot er själva. Ni är så dyrbara och så älskade och så uppskattade och även om vi i den Uppstigna Världen inte kan lägga oss i er livsplan, Mina Kära, så håller vi ett öga på er och vi känner er smärta. Vi känner vad ni går igenom och vissa dagar ser jag saker som är så onödiga, ett lidande som man inte "räknat med" om ni förstår vad jag menar.

Mina Kära, om ni bara kunde se er själva med mina ögon bara för en enda sekund. Bara en glimt av detta skulle vara nog för er att inse hur mycket sorg ni lägger på er i onödan, eftersom ni inte inser ert värde. Människan har blivit så duktig på att slå på sig själv över saker som är självpåtagna och som man ständigt går och ältar utifrån detta tillstånd av maktlöshet.

Mina Kära, det finns en viktig skillnad mellan den livserfarenhet som du valt och den som du "lagt på din väg" alltsedan du inkarnerade på den här Jorden. Låt mig förklara ytterligare för detta är en mycket viktig punkt och den kommer att hjälpa dig att lätta på den där tunga ryggsäcken som du bär på, den som du faktiskt inte kan ta med dig in i de högre världarna! Min Kära, du är en Andlig Varelse som har en mänsklig erfarenhet i en fysisk kropp i dualitet. Och ja, även om din Välsignade Moder Jord har stigit upp längs evolutions-spiralen spelas fortfarande dualitetens sista delar upp. De som fortfarande är inneslutna i dualitet befinner sig fortfarande i utkanten av er existens, alltmedan ni väver er väg ut ur den lägre fjärde dimensionen. Inom dualiteten är tanken den att man lär sig genom smärta. Ja, Mina Kära, ni anmälde er för den här turen! Som jag har talat om för er innan är smärta ett relativt obehagligt sätt att odla själen på, men det är ett snabbt sätt att få själen att växa, ett snabbspår om ni så vill och utförs faktiskt av endast mycket modiga själar.

Så du förstår, innan din inkarnation på den här Jorden valde du en särskild livsplan, där du gick med på att uppleva vissa händelser i ditt liv som skulle ge dig exakt den erfarenhet som du behöver för att balansera karma och växa och bidra till det oändligt expanderande Universum.

Men Kära Hjärtan, MEN ert fall från ”grace” blev av den omfattningen att ni fått uppleva en så hård värld utan någon "telefon hem", ingen förbindelse med Allt Som Är, med Gud; inte heller med din Skyddsängel eller de Uppstigna Världslärarna. Lägg sedan till detta en total minnesförlust om vem ni verkligen är, så tenderar människan att plocka upp tankar och föreställningar om sig själv som leder till vanor och tankemönster som för med sig en tung börda och en negativ energi som ligger utanför planen för hennes själs väg, utanför den smärta som du gick med på att ta på dig och uppleva. Fattar ni vad jag menar, Ni Kära?

Det finns en del "bagage" som du bär på, som vuxit fram ur just existensen här, och det är absolut överflödigt och krävs inte för att genomleva din själs plan. Detta kan lösas och lämnas och släppas genom en mycket lätt insikt. Och det är att inse vem du verkligen är. Att se dig själv med mina ögon.

Mina Kära, ni är magnifika Skapande LjusVarelser som flammar så klart att ni bländar som solen. Du är ett Guds barn, du är bokstavligen en del av Fader-Moder Gud som vandrar inkarnerad i en mänsklig kropp på en fysisk planet, och du har tillgång till alla krafter och förmågor från dina Gudaföräldrar. Detta är den du är!

Tillåt det att vara så och all den onödiga vikt som du bär på kommer att falla bort snabbare än du kan föreställa dig. Syftet med ditt liv kommer att framstå som en Gyllene Karta och ditt liv kommer att utvecklas och ge dig allt det som tillhör din Fader-Moder Gud, allt detta tillhör dig. Himmelriket. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag Älskar er. Gud Välsigne er, Kära Hjärtan. Namaste
Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment