Thursday, April 11, 2013

10:04:2013 -- Upplyst Väsen


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

10 april 2013

Upplyst Väsen


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som med all kärlek i mitt hjärta hälsar er idag. Wow, en ny dag på planeten Jorden! Mina kära, ni sköter er så bra. Jag vet att energierna på Jorden just nu orsakar alla typer av fysiska symptom hos er och detta kan vara ganska störande, men var så säkra, ni klarar er bättre än vad ni själva berömmer er för.

Många LjusVarelser som är inkarnerade på Jorden vid den här tiden befinner sig på Ljusets väg med en sådan beslutsamhet och begeistring att Ni Kära ibland kan låta den beslutsamheten vändas till ett hårt fördömande av er själva, när ni bedömer att ni så att säga inte håller måttet. En del av er har en mycket bestämd uppfattning om hur en andligt upplyst varelse ser ut, ska låta och bete sig. När ni då misslyckas med att leva upp till den här uppfattningen om en utvecklad själ ger ni er själva en svår pärs och ger er tillåtelsen att slå på er själva därför att ni anser er inte vara tillräckligt bra.

För närvarande sker detta väldigt ofta bland er. Jordens energier ger för närvarande stöd åt ett sådant vibrationsspektrum. Ni har tillgång till ett brett utbud av energier, vilket i praktiken innebär att du kan känna dig centrerad, förenad, klar och full av kärlek ena stunden och alldeles strax därefter kan du fyllas med en vrede som rör sig genom dig som en tornado. Det är i dessa stunder som ni kritiserar er själva och tankarna börjar köra igång, "Jag borde vara förbi detta vid det här laget, jag borde känna mera Kärlek, av alla saker borde jag känna enhet och här känner jag mig som om jag ville klappa till en medmänniska ....?! "

Mina Kära Hjärtan, ni har fått en mycket stereotyp uppfattning om vad som gör en människa upplyst, en människa som kommit långt längs vägen Hem. Och även om det finns något gemensamt bland karaktärsdragen hos dem som är högt utvecklade, så finns det inga regler och du måste finna din egen väg, ditt eget sätt. Fram tills du verkligen uppnår Uppstigningen (Ascension) är du människa och som ni alla vet, att vara människa är att fela och det är därför du kom hit, inkarnerad i en fysisk kropp på en fysisk planet med separation och kraftiga kontraster.

Mina Kära, det är viktigt att ni inser det skadliga i att jämföra sig själv med ett upphöjt ideal av en upplyst mänsklig varelse, när du bedömer dig själv vara mindervärdig eftersom du uppfattade det som att du har agerat på ett "ogudaktigt" sätt eller att du haft en tanke som du tycker att du inte borde ha om du var av Ljuset. Sådana tankar och uppfattningar är så väldigt skadliga, Ni Kära, och ändå viktigare, de är så begränsande och de är som att köra med foten på bromsen.

Mina Kära, det finns ingen perfekt människa och i den ofullkomligheten och i accepterandet av ofullkomligheten finns det perfekta. Förstår ni min uppfattning, Ni Kära? Det är dina mänskliga brister som gör dig till den du är, - älska dem och acceptera dem och du kommer att växa snabbare än du kan föreställa dig. Att ständigt bedöma din tillväxt och komma i panik när du känner att du har gått baklänges, eller har förlorat någon Gudomlig anknytning du kände dagen innan, hindrar dig faktiskt. På grund av de variationer som skapas genom det energispektrum som finns tillgängligt för er, ser jag detta ofta hos er för närvarande, Mina Kära.

Mina Kära, ni kan unna er att slappna av. Ni måste slappna av i den här Uppstigningsprocessen, vilken visar sig vara en skumpig väg för många av er. Ju mer ni slappnar av i vetskapen om att allt utvecklas perfekt och exakt som det ska, ju mer inser ni att det är omöjligt för er att bedöma era framsteg eftersom ni aldrig har vandrat den här vägen på det här sättet innan. Ju mer ni släpper taget och låter det som sker bara vara, desto lättare kommer den här vägen att bli för er.

Mina Kära, ni måste nu rikta er uppmärksamhet på att medvetet välja att bara tänka positiva tankar och inse den skada ni gör om ni inte gör det. Ni alla sköter er så magnifikt bra. I den Uppstigna Världen känner vi inget annat än total vördnad inför ert mod, er styrka, beslutsamhet och rena motståndskraft. Var snälla mot er själva, Mina Kära, väldigt snälla. Allt kommer att bli bra. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och det som ligger framför er är bokstavligen Himlen på Jorden. Framåt och Uppåt, mina Modiga Hjärtan. Gud välsigne er, jag Älskar er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment