Thursday, April 25, 2013

24:04:2013 -- Trygg


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

24 april 2013

TryggHälsningar, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, JAG ÄR här, JAG ÄR kommen för att denna dag vara med er igen. Min kärlek till er flödar över. Ta er en stund för att känna min Kärlek flöda över er, runt er, genom er. Andas in den och låt varje cell i er kropp ta emot mig och låt varje fiber av ert väsen slappna av. Ni är trygga. Mina Kära, ni är trygga och övervakade och tas om hand oavsett vad verkligheten därute påvisar för er. Även om ni inte uppfattar ert liv vara på det sättet, så är ni, Mina Kära, ni är, ni är trygga.

Kanske ni redan är medvetna om, kanske är ni inte det, Ni Kära, att livet på den här planeten är en tillvaro i dualitet, vilken tillåtits falla djupare ner än det som skapades av Fader-Moder Gud. Detta innebär att kontrasten, spektrat inom er dualitet är omfattande och har släppt in ett mörker som styrt er planet och format er tillvaro här på Jorden under tretton tusen år. Detta innebär för er idag, mina Kära Hjärtan, att ni har höjt er från det ögonblick då ert medvetande steg in i er fysiska kropp, vilken utvecklades i livmodern. Ni har vuxit upp i en miljö där ni inte känner er trygga. Innan ni ens lämnat välbefinnandet och tryggheten i livmodern visste ni redan att ni var på väg in i en krigszon, för bokstavligt talat är det vad ni lever i på Jorden. Oavsett hur ni vill se på detta, ur fysisk synvinkel är er värld i krig och har i mannaminne ständigt varit i krig, och ur en eterisk synvinkel har det varit en "strid" som utkämpats mellan Ljus och mörker alltsedan mänskligheten föll ner i mörker. Och jag använder ordet "strid" med försiktighet. Att antyda att vi bekämpar det mörka skulle vara missvisande. Det mörka kan inte existera i Ljusets närvaro. Det finns ingen strid. Att säga att det är ett taktiskt schackspel skulle vara mer korrekt.

Inte desto mindre föddes ni in i och har vuxit upp i en värld där det grundläggande mänskliga behovet av att känna sig trygg inte finns närvarande och inte är tillgängligt. Detta är en produkt av dualitet och separation från Fader-Moder Gud, för utan er anslutning "hem", hur kan ni då möjligen känna er trygga? Den här känslan förstärks genom den separation som upplevs genom att uppfostras av föräldrar som befinner sig i separation och smärta och rädsla och är oförmögna att ta hand om er på det sätt som ni behöver för att bli fullvärdiga suveräna Varelser på denna Välsignade Jord.

Det mörka spelar på allt detta och ni bombarderas med negativitet genom era media, nyheter, reklam, böcker, filmer, statlig propaganda och det pågår hela tiden. Så när ni med tiden uppnår vuxen ålder är ni så förskansade i rädsla och så upptagna med er grundläggande överlevnad att ni aldrig kan slappna av, aldrig vara stilla och aldrig känna er trygga. Även när ni sover på natten är ni programmerade att vara rädda för mörkret, rädda för inkräktare, rädsla, rädsla, rädsla, rädsla .... herregud Ni Kära, kan ni se hur mirakulöst det är, kan ni se hur fantastiska ni är, att ni har kommit så här långt genom det gungfly av negativitet som pumpats in i er ända sedan före er födsel?!

Så, Mina Kära, er värld är fullproppad med motstånd mot chansen att ni någonsin ska känna er tillräckligt trygga och avslappnade för att hitta er förening med Gud. Det är i tillståndet av avslappning som är en följd av känslan av total trygghet som du kan "slå en signal hem" (phone home), vilket i slutändan leder dig till att "vara hemma" medan du befinner dig i en fysisk kropp på en fysisk planet. Detta är Återuppståndelsens tillstånd och i den här Sjunde Gyllene Tidsåldern är det Uppstigningen (Ascension) tillsammans med er planet.

Så mina Dyrbara Hjärtan, kan ni nu inse vikten av att veta att ni är trygga? Du måste genomskåda allt det nonsens som förevigas på er planet, du måste genomskåda reklamen och de visuella bilder som ni bombarderas med. Genomskåda det budskap som vid en ytlig betraktelse verkar finnas och KÄNN in det som finns under. Det budskap du finner är vanligtvis en rädsla som framkallar en känsla som gör att du känner dig obekväm. Se nyheterna för vad de är - ingenting annat än en ändlös ström av rädsla som framkallar negativitet, se barnens sagoböcker för vad de är, eller TV-programmen, rädsloframkallande sagor om mörker och Ljus, gott och ont. Mina Kära, föreställ er en värld där våra barn aldrig hör talas om det mörka eftersom det inte existerar. Föreställ dig en värld full av barn, som aldrig lär sig att frukta någonting. En sådan värld skulle vara så skinande Ljus och full av glädje. Ja, det skulle vara Himmelriket på Jorden, och detta är precis det som kommer till er, Mina Kära när ni inser att ni ÄR trygga, att ni tas om hand och att all er rädsla kommer från att en falsk inprogrammering pumpas in i er ända från fosterstadiet.

Kära Hjärtan, även om du inte känner tryggheten, ge den till dig själv ändå. Gör något åt din omgivning som gör att du känner dig helt trygg, vad det nu kan vara. Lås dörren, stäng av telefonen helt, skruva upp värmen, ta fram en filt och gör en mysig bädd och krypa upp i den och andas sedan, meditera och förena dig med din Fader-Moder Gud på något sätt som du kan. Ge dig själv trygghet, ge dig själv känslan av trygghet och be om att bli överöst med Gudomligt Ljus och Kärlek och den känslan kommer att växa, och växa, och växa tills du vet i ditt hjärta att ingen mänsklig skapelse kan röra dig, inget ont kan någonsin komma till dig. Från denna plats av kraft och styrka kan du och kommer du att kunna skapa en värld med fred, harmoni och total trygghet för allt liv som utvecklas på denna underbara och Välsignade planet. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och min kärlek kommer att omge dig som en kokong, om du ber mig. Gud välsigne er, - ni för mig så Dyrbara.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment