Tuesday, April 9, 2013

09:04:2013 -- Träd fram


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

9 april 2013

Träd fram


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som är mycket glad över att vara bland er igen idag. Andas djupt, Mina Kära, ta ett djupt andetag, djup och långsam inandning och utandning och bara välkomna mig i era hjärtan när ni läser dessa ord. Det känns så väldigt bra att vara tillbaka bland er efter ett kort uppehåll. Jag tackar er för ert tålamod. Vår budbärare genomgår en del utrensning från onödigt bagage, precis som ni alla. Detta är ett nytt tillstånd av läkning, detta är en djup rening om ni så vill och det var så väldigt viktigt att budbäraren ägnade hela sin uppmärksamhet åt den här processen. Hennes arbete på den här Jorden är mycket viktigt och för att göra det här arbetet är det därför viktigt att vissa hinder övervinns, så är det även för er alla.

Det är dags Mina Kära, det är dags. Dags att leva upp till er Storhet och stå upp för det, som ni kom hit för att göra. I budbärarens fall är det att vara min budbärare och en bro från den Uppstigna Världen till Jorden. Hon har rensat ut de allra djupaste skrymslena från allt det som står i hennes väg för att genomföra det här arbetet. För det är inte lätt. Och det är samma sak för er, Ni Kära. Det du kom hit för att göra utmanar dig på den allra djupaste nivån och allt som du har samlat på dig, allt ditt "bagage" om du så vill, som står i din väg måste nu rensas ut.

Så vad innebär detta, Ni Kära? Vad innebär allt detta tal om att leva upp till sin Storhet? Vi hör mycket om det, eller hur? Och det är en stor sak, men vad innebär det egentligen i verkligheten? Det är en lätt sak att säga: "leva upp till", är det inte? Men som ni vet är det mycket långt ifrån en lätt sak att göra, mina Kära hjärtan.

Ni har haft så mycket att ta itu med, så många trauman, så mycket smärta, så mycket ont, övergivenhet, övergrepp, vanskötsel, listan kan göras lång. Finns det inget slut på detta? Jo, mina Kära Hjärtan, det finns det.

Att leva upp till sin storhet betyder helt enkelt att inse vem du verkligen är. Nu kan jag tala om för er att ni är magnifika och mäktiga Skapande Varelser och jag talar ofta om det för er, mina Kära Vänner. Men jag vet att det ibland är inför döva öron för ni fattar inte riktigt vad det egentligen innebär. Men Ni Kära, liksom vatten som droppar på en sten, så kommer ni så småningom att förstå. Droppe efter droppe, Sanning efter Sanning, så börjar ditt verkliga jag att utvecklas. Den här processen har redan börjat, för energierna på er planet kan inte längre upprätthålla och hålla det som inte är sant.

Som med allting sker resan inom dig. Detta är den första platsen att börja avslöja det som är din Sanning och vad som är invanda och begränsande uppfattningar. Mina Kära, Himlens portar kommer inte att tillåta en själ passera, som har en skillnad mellan insidan och utsidan. Förstår ni vad jag menar? Om det som pågår inom dig inte överensstämmer med det som du visar i ditt yttre, finns det en oförenlighet som helt enkelt inte är sann.

Mina Kära, det är dags att acceptera dig själv med alla dina förmodade brister och ofullkomligheter. Skaparen gör inga misstag, Kära Hjärtan, ni är alla perfekta precis som ni är och det har ni alltid varit. Allt du tror om dig själv som att du tror att du inte är värd att älska, mindre än andra, att något är fel på dig, är bara en tanke som du har tänkt om och om och om igen. Den är helt enkelt inte sann. Det finns absolut INGENTING hos dig som inte är perfekt och jag inkluderar då ALLT ända ner till den sista avvikande tanken eller till den stygga handlingen i ovänlighet eller hårt dömande.

Ni är alla perfekta på insidan och utsidan. Det är i det här accepterandet som ni kan börja se och känna ert sanna väsen. Ert verkliga jag kan träda fram så snart allt onödigt bagage faller bort, det som du samlat på dig på grund av de grundläggande icke sanningar du tror om dig själv. Och det är nu dags att detta sker.

Mina Kära, detta är inte en resa för de räddhågade, för nu är den tid då ni måste KÄNNA all er individuella och kollektiva smärta och ert lidande, för i den känslan, släpps den ut i Universum för att bli om-polariserad och aldrig mer återvända. Mina Kära, detta kan innebära en del obehagliga tider, precis som de som budbäraren mötte.

Mina modiga Hjärtan, jag kommer att vara med er varje steg på vägen, om ni tillåter mig. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, öppna era hjärtan för mig, Ni Kära, släpp in mig. Jag kan hjälpa er på ett sätt som ni inte kan föreställa er. Gud välsigne er, Kära Hjärtan. Jag Älskar er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment