Wednesday, April 17, 2013

16:04:13 -- Oändlig Glädje


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

16 april 2013

Oändlig Glädje


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommit för att vara bland er i dag och det är en underbar dag idag, mina Kära Hjärtan, eller hur? Underbar! Liksom varje dag på denna välsignade Jord när man kan se allt som är bra hos allt och alla i varje ögonblick. Nu vet jag att detta är ett imponerande uttalande eftersom ni vet att det inte är så lätt som det låter, men man måste ha förståelse för vad som är den ultimata upplevelsen här på den här planeten. Och detta, Mina Kära, är det. Att se den härliga Fader-Moder Guds Skapelse runt omkring sig varje sekund varje dag. Detta ger er ett tillstånd av glädje som många av er inte har upplevt i mannaminne under mer än några minuter åt gången. Detta är det tillstånd som är er födslorätt, Ni Kära. Detta är ert absolut naturliga varandetillstånd och ändå känner ni alla att det ligger utom räckhåll för er, så till den grad att ni avfärdar det innan ni ens låter orden landa i ert hjärta.

Ah ja! Jag vet, Mina Kära, jag kan förnimma er när ni läser dessa ord, jag vet! Att innan innebörden av orden jag uttalar ens har landat i ert medvetna sinne har ni redan avfärdat den på någon nivå såsom ouppnåelig, såsom "bara ord" eller ett begrepp som egentligen inte relaterar till er.

Mina Kära Hjärtan, ni befinner er närmare det här tillståndet av ständig Glädje än ni tror. Det som står i vägen faller bort dag för dag, men ni ser det inte för vad det är. För i det som faller bort finns smärta och lidande, därför att i upplevelsen av detta som måste avlägsnas och omvandlas tillbaka till Ljuset KÄNNER ni allting och därför mår ni sämre än tidigare och ert tillstånd av Glädje blir flyktig, om den någonsin alls känns.

Nu hoppas jag, att ni har läst de budskap som har föregått detta, eftersom det finns ett energiflöde som går från det ena budskapet till nästa och detta är en fortsättning från igår. Ni befinner er i ett energiflöde med dessa budskap som bygger på varandra och igår och många dagar dessförinnan har jag på olika sätt talat med er om acceptans och om att tillåta det som sker att ske utan fördömande. Nu vet jag, att detta har gått in i er, Mina Kära, så nu kan jag förklara nästa del.

Jag måste också vid den här tidpunkten säga till dem av er som inte har läst tidigare meddelanden och är nya inför dem, att du ska veta att genom att börja läsa dessa budskap har du automatiskt länkat dig till det gruppmedvetande som byggts upp av dem som läser dessa budskap och redan gjort sig tillgängliga för energin i detta och energin hos alla budskap. Vad du behöver veta kommer att laddas ner i ditt medvetande och absorberas och integreras allteftersom du går vidare. Allt kommer att bli klart och du kommer mycket snabbt att komma ifatt.

Jag har förklarat vikten av att acceptera och tillåta det som kommer upp hos dig i dessa utmanande tider, att bara låta det komma upp och släppa, att tillåta det passera utan dömande. Det är här som du kan finna Glädjen i vad du än känner. Detta är nyckeln till friheten från känslor som ”sliter och drar”. För i medvetenheten om vad du känner, ligger Glädjen inom varje känsla. Att tillåta starka känslor och andra känslor att obehindrat flyta igenom, att observera den här processen snarare än att fångas upp i den eller fördöma den, då kan du bli observatören i ditt liv snarare än offret.

Mina Kära, i detta ligger guld, kan ni inse det? För genom att tillåta era känslor flyta igenom er får de ingen makt över er och ni kan leva utan rädsla för dem. För när du inte är rädd för någon känsla är du fri. Fri att låta något flöda genom dig, eftersom du vet att i observationen av detta ligger Glädjen.

Ja, Mina Kära, det finns glädje i bedrövelsen. Ni vet alla att när ni har upplevt ett mycket allvarligt uppbrott som frigjort gråt över ett brustet hjärta så känns det faktiskt egentligen "bra". Det finns en befrielse och efteråt mår du bättre. Tänk på barnen, de blir upprörda, gråter och mår bättre och går sedan vidare med sin nästa viktiga uppgift som att utforska en blomma. De är tillbaka i Glädje och förundran efter en process som kan ta några minuter.

Kära hjärtan, på den här platsen är ni fria att njuta av hela Skapelsen i varje ögonblick varje dag. Sola dig i Skapelsens härliga natur för varje aspekt av det du tittar på och upplever på denna välsignade planet är Skapelse. Stråla ut detta till världen och det är allt du kan få tillbaka. Oändlig Glädje. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er så mycket mina Kära, Kära dyrbara Hjärtan. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment