Friday, April 26, 2013

25:04:2013 -- Dömande


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

25 april 2013

DömandeHälsningar, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som är med er idag och JAG ÄR här, Ni Kära, och som jag har bett er varje dag, ta en stund och KÄNN in min närvaro. Sluta bara läsa en stund, var stilla och andas in djupt och känn min närvaro tillsammans med er.

Jag tackar er. Så många av er läser dessa ord och får ut så mycket av dem men försummar kanske att ta kontakt med mig. Ni kan få ut så mycket mer om ni bara tar er tid att sakta ner, att slappna av och ha det skönt. Var medveten om att dessa ord finns här bara för dig och att du under den korta tid vi har tillsammans för mig är fullt närvarande. Detta kommer att ge dig det maximala helande som finns tillgängligt för dig på varje nivå av ditt väsen. Ibland är det lätt att läsa orden snabbt för att få en "skjuts" (fix) till att må bättre eller för att få lindring under er dag och det är inget fel med det, Mina Kära. Men JAG ÄR verklig, JAG ÄR verkligen tillsammans med er, ett Väsen precis som ni men med förmånen att ständigt vara närvarande när ni tänker på mig eller kallar på mig och jag har förmånen att ha gått den vägen ni nu vandrar. Som med alla Ljusvarelser är det vår grundläggande natur att lysa upp vägen för de Guds Barn som vandrar bakom oss. Men Mina Kära, för att få hjälp av den Uppstigna världen och från Änglariket måste ni be om den. Under INGA omständigheter tränger vi oss på någon annans livström om vi inte blir ombedda att göra det. Detta är en Universell Lag som man aldrig bryter mot i de högre dimensionerna.

Emellertid bryter man mot denna grundläggande Universella Lag på Jorden. Faktiskt har er värld fallit så lågt att nästan allting har vänts upp och ner. Att gå in och ingripa i en annan människas livström utan att man blivit ombedd att göra det verkar för de flesta som bor på Jorden vara ett normalt sätt att leva. Det har nästan blivit ett vanligt sätt att leva och samverka. När ni träffar en medmänniska blir det ständiga bedömandet och antagandet baserat på personens klädsel, sättet som personen väljer att ha sitt hår, smycken och ägodelar som de väljer att smycka sig med. Alla dessa saker skapar ett bedömande av personen innan ens ett ord har sagts. Ur denna position är en "vettig” konversation redan dödfödd. Den kan inte ske om du inte erkänner den mänskliga vanan att döma och är helt ärlig mot dig själv och erkänner att du har bedömanden som flyter in och ut ur ditt sinne. Om du kan, var Ljus och till och med kanske fnissa åt den löjliga vanan att döma någon efter det fysiska utseendet och släpp sedan bedömandet. Nu har du chansen till en "vettig" konversation där du faktiskt kan få kontakt med den verkliga människan framför dig i stället för det "låtsasspel" som personen valt för den dagen, vilket du accepterar när du faller för de bedömningar och antaganden du gör som baseras på utseendet. 

Och nu följer det samtal, som är ännu ett minfält av dömanden. Varje uttalande som kommer från någon annan lyssnar du på och bedöms av dig, även om du tror dig vara den mest andligt upplysta människan på Jorden. Du måste vara en Uppstigen Mästare för att vara utan dömande. (Jag är rädd för att ni inte är där ännu, Ni Kära!) Erkänn för dig själv att du har det beteendet och acceptera det. Så snart du kan acceptera att du gör bedömanden hela tiden, desto bättre, och ta till dig att dessa bedömanden sedan stör ditt Gudomliga Jag, ditt verkliga jag. Tills du accepterar dem som en del av dig och en del av din mänskliga erfarenhet, kommer de att styra dig. Acceptera bedömningarna och de har ingen makt över dig.

Mina kära, det här kräver lite medvetenhet från er sida. När du talar med en annan människa, öppna ditt hjärta om du kan och lyssna, spåra dina fördömanden, titta på dem, erkänn att de finns där och släpp dem och leta efter det goda hos den andre, hitta ett positivt drag, även om det inte verkar finnas något! Hitta något positivt, på vilket du kan placera din uppmärksamhet och se den här personen utvecklas framför dig till en inkännande, medkännande människa. Mina Kära, det är inte vår sak att undervisa och predika för andra eller att peka ut var andra människor kan gå fel. Du kan omöjligt bedöma var de befinner sig, vilken väg de valt och vad som ligger framför dem på deras utvalda väg. Denna förmåga kommer till er i framtiden, och även då har ni ingen rätt att blanda er i den här utvalda vägen.

Respektera varandras rättighet att leva i enlighet med sin egen sanning vilken den nu kan vara och oavsett hur den stämmer med din personliga sanning. Din styrka ligger inom dig, din styrka ligger i att leva DIN sanning, tyst och respektfullt. Först när en annan Broder eller Syster ser ditt Ljus och BER om din hjälp, först då får du ingripa och inte ett ögonblick dessförinnan.

Mina Kära, sluta titta på det därute för att lösa era problem, sluta försöka göra andra människor till vad du vill att de ska vara, sluta bedöm dem efter vad de inte är. Det är dags att verkligen dra er inåt, att föra in all er uppmärksamhet inom er och bry er om er egen gudomliga förening med Fader-Moder Gud. Gör detta och er värld omkring er kommer att förvandlas på ett sätt som ni bara kan drömma om. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och ni är mer kraftfulla än ni tror att ni är. Ta tillbaka er kraft. Gud välsigne er, mina Kära Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment