Tuesday, April 16, 2013

15:04:2013 -- Håll Ut


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

15 april 2013

Håll UtJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara bland er idag. Det är min största glädje att få vara med er idag. Som alltid, mina Kära Hjärtan, ta er en stund för att känna in mig, - ta er en stund för att ta minst ett riktigt långt andetag in och ut, som förenar er med ert Gudomliga jag så att ni bättre kan koppla er samman med mig. Känn mig nu i ert hjärta när ni läser dessa ord. Mina Kära, jag känner er kamp och jag känner er smärta när ni vandrar genom dessa utmanande tider. Uppstigningsprocessen är kanske inte som ni föreställt er, men något som ni nu håller på att komma underfund med. Vad kunde ha förberett er inför den här tiden förutom allt som getts er via alla typer av meddelanden och andra källor med visdomsundervisning? Inser ni nu att inget av det ni upplever, oavsett hur väl det förklarats i ord, någonsin skulle ha kunna förbereda er inför det ni nu upplever? Det innebär att vi gjorde allt vi kunnat för att förbereda er, men även den mest exakta beskrivningen skulle faktiskt inte låta er VETA vad som väntar. För det är en sak att förstå begreppet Ascension men en helt annan sak att uppleva den.

Dessutom Mina Kära, ber jag er förstå erfarenhetens mycket personliga karaktär. Kan ni nu se den absolut enorma variationen i upplevelsen från en person till nästa? Processen är densamma och innebär att var och en av er måste titta på och ta itu med de allra djupaste problemen och negativa beteende-mönstren, men detta innebär helt olika saker hos varje individ. Det uppträder på alla möjliga sätt och det förorsakar kaos bland de människor som ännu inte är medvetna om vad som sker med dem.

Mina Kära, ni behöver inte finnas bland dem vars liv befinner sig i fullständigt kaos. OAVSETT VAD ni upplever, oavsett vilket kaos som pågår inom dig, lovar jag dig, att det finns en väg genom den här tiden som är relativt jämn. Du kan med lätthet och behag genomkorsa den här utmanande tiden, ja, det kan du.

Hur? Jag hör er fråga! Oh, Mina Kära, jag förstår, jag förstår. Så många av er går igenom stora omvälvningar och ägnar er i snabb följd åt den ena situationen efter den andra, allteftersom den negativa energin dyker upp för att rensas ut, och spricker som bubblor efter varandra. Ja, Mina Kära, jag kan se hur detta kan kännas som en obarmhärtig kamp. Det behöver inte vara på det här sättet.

För det första, acceptera att du befinner dig på en resa mot Uppstigningen (Ascension). Detta är verkligen vad som sker, även om den inte ser ut som du väntade dig. Det sker och är orsaken till varför så mycket känslor, gamla känslor, gamla beteendemönster poppar upp överallt i ditt liv. Acceptera det och du har tagit första steget till att underlätta vägen. Acceptera att DET SKA PASSERA, liksom allting i ditt liv. Detta är övergående och det kommer att passera och det kommer en dag att ligga bakom dig. Var medveten om detta och redan då underlättas din resa.

Avlägsna sedan allt fördömande av det som händer. Bedöm inte hur du känner dig vara fel eller oönskad. Vissa saker som du upplever kommer att vara extremt obehagliga, men bedöm det inte som fel eller att du borde känna något helt annat. Acceptans, acceptans, acceptans är nyckeln till att underlätta din resa.

Mina Kära, ni håller nu på att komma ut från en lång, lång mörk väg där ni tillät er kontrolleras av andra. Ni har lärt er att leva era liv utanför er själva efter andras nycker och barmhärtighet. Det är dags att få ett slut på detta. Det som nu sker är att ni blir medvetna om hur andra människor påverkar er och det blir uppenbart för er att det inte längre är acceptabelt. Detta kommer att förorsaka störningar inom era personliga relationer och arbetsrelationer.

Mina Kära, var medvetna om att genom att nu gå ut ur den här mörka tiden går ni in i Ljuset. Ni går in i en Ny Jord och ni går in i Himmelriket på Jorden. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och denna övergång kommer att vara så väl värd det, Kära Hjärtan, så värdefull. Håll ut med Kärlek i era hjärtan. Jag älskar er. Gud Välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment