Saturday, November 30, 2013

28:11:2013 -- Endast Du

Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

28 november 2013

Endast Du
Jag hälsar er, Mina Kära! JAG ÄR här nu tillsammans med er idag igen. Det är Lord Emanuel. Hur mår ni, Dyrbara hjärtan? I behov av mycket Kärlek och tröst och trygghet, gissar jag. Oh, Mina Kära, ni söker den här, ni söker den där, ni söker den överallt utanför er själva. Mina kära, kom Hem till er själva. Det finns bara en enda plats där ni kan finna det välbefinnande som ni så innerligt söker. Den där sårskorpan har ni försökt att klia bort i över 12 miljoner år! Det välbefinnande ni söker, den kärlek som ni behöver liksom luften ni andas finns närmare än att andas.

Ta ett djupt andetag, Mina Kära. Andas in och andas ut långt och djupt. Andas in det livgivande andetaget med all tacksamhet i ditt hjärta och andas helt och hållet ut allt det tyngre som håller dig borta från dig själv. Upprepa den här processen så ofta som det känns bra för dig. Njut av den där luften som är fullpackad med Kärlek och näring för din själ. Det där är mycket bättre, eller hur?

Etern bär på många egenskaper som era vetenskapsmän fortfarande har kvar att upptäcka. Medan du läser dessa budskap ÄR JAG med dig och jag kan ladda etern omkring dig med obeskrivligt helande krafter som ger dig styrka och påskyndar din andliga tillväxt. Och på denna Tacksägelsens dag, skulle jag vilja tacka er, er allesammans, för att ni svarat på min uppmaning att vända er till Ljuset. Jag förlitar mig på att ni alla känner nyttan i att göra detta i er vardag. Jag vet att många av er nu ser en påtaglig förändring till det bättre inom ert Väsen och i er yttre värld.

Därför, Ljusets modiga barn, är ni på väg att växa upp, och ni befinner er faktiskt precis i det mest avgörande skedet i den där utvecklingen till den Ljusets Mästare ni alltid har varit, men tillfälligt glömt bort. Ni har gömt undan er själva från det stora behov ni har av Kärlek och välbefinnande. Så till den grad förankrade i dualiteten under årtusendena har ni glömt ert grundläggande behov och det har täckts över av lager efter lager med skydd för att ni inte skulle känna separationens smärta. Men som du väl känner till kommer den här smärtan upp till ytan oavsett hur väl du försvarar dig mot den. Oavsett hur många murar du byggt omkring ditt hjärta, gnager den där smärtan fortfarande hos dig och den kommer att söka yttre uttryck på en myriad olika sätt, hos en myriad beteenden som ni skulle kalla negativa. I dagens värld dödas smärtan för det mesta av alkohol och droger och de frekvenser som läggs ut genom era TV-apparater. Allt ger den där lustfyllda förlamningen som gör det möjligt att tillfälligt glömma er smärta och leva era liv i det som känns som välbefinnande.

Mina Kära, ni har alla passerat igenom tillräckligt många slöjor nu för att ha avlägsnat hela er rustning. Ni har sett och tillbakavisat många av era strategier som skyddar ert hjärta från andra. Ni har börjat förstå att det är tryggt att ge Kärlek och att det är tryggt att ta emot den. Och detta är något som ska firas, och vi i Höjden gläds varje dag över den här storslagenheten hos det mänskliga uppvaknandet.

Men det är ett tveeggat svärd, Mina Kära, när ni befinner er mitt i den här övergången. För ni har nyss upptäckt hur mycket kärlek ni behöver och precis hur mycket tröst ni söker för att känna er trygga och säkra och fungera och trivas på den här planeten. Och ändå finns det inga förhållanden mellan människor som någonsin kommer att tillfredsställa den här behovsnivån. Men ni har fortfarande frestelserna framför er, det livslånga partnerskapet, barnen, alkoholen, flykten till golfbanan. Ni har fortfarande alla era gamla sätt att hantera livet tillgängliga för er och i allt högre grad tillfredsställer de er inte.

Det är aldrig din makes fel när han inte uttrycker sin kärlek till dig på det sätt du önskar. Det är aldrig din hustrus fel för att hon skriker på dig att du inte förstår henne. Det är aldrig barnens fel att de missköter sig och dina problem kommer inte att lösas genom att springa iväg till golfbanan eller puben.

Min Kära, du har upptäckt din rena essens, den som du kallar Kärlek. Detta är allt du är och allt som du någonsin kommer att bli. Den tröst du söker kan endast tillfredsställas genom Kärlekens Källa och den enda plats du finner den på är inom dig och ovanför dig. Min Kära. Våga leta inom dig och våga se uppåt efter din enda Källa till tröst och din enda Källa till Kärlek. Ingenting annat och ingen annan person kan någonsin ge dig det du behöver och att förvänta sig någonting annat eller någon annan är dårskap och detta är det till synes ofrånkomliga gungflyet inom den 3: e dimensionen.

Det är dags att höja sig uppåt och utåt, Mina Kära, dags att komma Hem till den självuppfyllande Kärleken och trösten hos Dig. Som alltid, Kära Dyrbara Hjärtan, har ni all den hjälp som finns tillgänglig för er bara en tanke bort. Vi kan lyfta dig, genom din egen Gudomlighets hand upp och ut, in i ditt Sanna Jag, den Store Guden JAG ÄR. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er och jag kommer att trösta er så länge ni vill. Gud välsigne er, Dyrbara Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment