Sunday, November 10, 2013

08:11:2013 -- Personligt Beskydd - Del 1

Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

08 november 2013

Personligt Beskydd - Del 1

 
Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som är här för vara tillsammans med er idag. Och tro inget annat, det är jag som kommer för att allt oftare vara bland er igen. JAG ÄR tillsammans med dem som har en förståelse för mig som sträcker sig långt bortom all religion. Ni är mina trogna följeslagare som har varit tillsammans med mig genom tidsåldrarna. Ni fanns tillsammans med mig under mitt liv på Jorden. På det ena eller andra sättet är ni förenade med min del i den Gudomliga Planen och ni har varit trogna mitt budskap under mycket längre tid än ni inser.

Mina kära, det är därför ni dras till dessa budskap. Jag kallade och du besvarade min signal. Ditt hjärta känner igen mig för vi har varit tillsammans genom tidsåldrarna och du har varit trogen mitt budskap. Ja, många av er har vandrat genom liv som hängivna katoliker eller fromma muslimer och faktiskt har de flesta av er genomlevt något liv inom var och en av världens större religioner. Men under varje liv har du bara varit i samklang med det som är Sanningen. Du har genom tidsåldrarna burit Guds Ljus som lyser så starkt inom dig och du har förberett dig för det här livet längre än du kan förstå.

Ta ett djupt andetag, Ni Kära och var medvetna om att jag kommer till er. Var medvetna om att JAG ÄR med er. Ni har varit trogna budskapet om det Mäktiga JAG ÄR som uttalades genom mig, ni har varit trogna Ljuset, mina storslagna SanningsKrigare. Och nu är det dags att ni plockar fram den Sanningen i er nuvarande verklighet. Det är nu dags att höja er upp i er Sanning, i er kunskap, för nu befinner vi oss i den tid då ingen ska stoppa er, ingen kommer att förfölja er för att ni står upp för det som ni vet är sant. Ingen kommer att röra vid er, Mina Kära.


Och låt mig bara vidareutveckla den här Sanningen för den kan ha mer än en innebörd, eller borde jag säga att man kan titta djupare på betydelsen. För det är Sant, "Ingen skada skall drabba Guds Barn". Detta är ett Sant uttalande, men ni vet alla att om ni kliver ut i en trafikerad huvudled full med rusningstrafik är det mycket troligt att ni skulle bli överkörda av ett snabbt fordon och drabbas av en hel del skador! Ni vet, att om ni skulle kliva ut från en hög klippa med klippor nedanför skulle ni bokstavligen drabbas av en stor skada!

Men enligt Kosmiska begrepp drabbas ni inte av någon skada, Mina Kära. Inget ont kan faktiskt drabba dig för du är en evig Varelse från den Vita Elden hos Fader/Moder Gud Allt Som Är, som inte kan förstöras eller skadas eller befläckas på något sätt. Din fysiska kropp kan förstöras, din fysiska klädnad som du valt för det här livet kan tillintetgöras, men Min Kära, du är inte din fysiska kropp, din kropp är inte du. Ditt ego vill få dig att tro att du är din kropp och att du är ditt sinne, men Ni Kära, alla varandets nivåer på detta fysiska existensplan är bara de farkoster genom vilka ni gör den här mänskliga erfarenheten på det fysiska planet.

Så Dyrbara Hjärtan, detta är en betydelse av uttrycket " Ingen skada skall drabba Guds barn". Ni kan vara orädda i den här världen när ni vet att det inte finns någon död. Och det finns ingen födelse. Ni skapades för miljontals år sedan och ni passerar bara in och ut ur fysisk erfarenhet." Ingen större sak" som ni säger här nere!


Men mina Dyrbara Modiga Hjärtan, när jag säger att inget ont skall drabba Guds barn, talar jag speciellt till er, Dyrbara Hjärtan, och jag menar en helt annan nivå hos det här uttrycket. Mina Kära, ni är dyrbara, långt mer än vad ni känner till. Ni är alla, var och en av er, en viktig del, en helt avgörande del i den Gudomliga Planen och för att vi skall vara Guds Segerrika (och det står skrivet att vi är det). Ni måste förstå er betydelse och den värdefulla karaktären hos ert nuvarande liv just nu här i det fysiska. Vi i den Uppstigna Världen och alla de som iscensätter den Gudomliga Planen för den 7: e Gyllene Tidsåldern kan helt enkelt inte fungera utan er fysiska närvaro på Jorden och vi skulle inte ha låtit er komma hit med ett så viktigt jobb att göra utan att erbjuda er en del Allsmäktigt beskydd för att hålla er säkra från skada.

Mina Kära, vi har förlorat så många dyrbara livsströmmar. På grund av stressen och påfrestningarna i livet på den här planeten och på grund av er känslighet, Ni Kära, har så många gått förlorade från Ljuset till droger, alkohol, självmord och allvarliga sjukdomar.

Dyrbara Hjärtan, ni har beskydd som finns tillgängligt för er. Ni har ett beskydd som finns tillgängligt för er, så jag garanterar att ni inte kommer till någon skada. Ingen ska röra er, mina Dyrbara Hjärtan, INGEN. Inte något av den oenighet som fortfarande existerar, inga tentakler från den ondskefulla kraften, ingenting från det mörka och inget destruktivt kan på något sätt komma i närheten av att skada ert liv.

Mina Kära Hjärtan, detta budskap kommer till er i två delar för det finns alltför mycket information för att få med allt i ett enda meddelande, och jag vet att om jag talar alltför länge kan jag förlora er uppmärksamhet. Mina Kära, jag återkommer i morgon med information och välsignelse för att visa er hur ni kan skydda er själva, er familj och era nära och kära, era hem, era transportmedel och alla yttre aktiviteter i ert liv. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er, Kära Hjärtan. Känn mig, jag öser min Kärlek över er nu. Andas Djupt. Gud välsigne er.


Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment