Friday, November 22, 2013

12:11:2013 -- Slutgiltig Utrensning

Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

12 november 2013

Slutgiltig Utrensning

 
Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara tillsammans med er idag, och det är en väldigt fin dag, Ni Kära. Känner ni det idag? Och döm nu inte dig själv som mindre om du inte känner det idag, kära du. Många av er går igenom en del mörka dagar medan Ljuset tränger allt djupare och djupare in i er varelse och bokstavligen skakar ut all negativitet som ni lagrat i era fysiska kroppar. Och faktiskt kanske många av er inte är medvetna om orsaken till de känslor som ni kan uppleva medan de passerar upp och ut ur er. Men det spelar ingen roll, Mina Kära, acceptera bara att allt som ni känner är precis som det ska vara. Allt är i perfekt Gudomlig Ordning, även om det känns som det man skulle kunna definiera som helvetet!

Ta ett djupt andetag, Mina Kära, så djupt som ni kan och var medvetna om att JAG ÄR med er nu medan ni läser dessa ord. Ta er en stund för att verkligen känna min närvaro, ta er den tid det tar för att verkligen förnimma mig, känn mig och ta emot mig medan du läser dessa ord som jag förmedlar idag. Andas djupt.

Ja, ja, Ni kära, faktiskt kanske några av er inte känner det magnifika hos denna dag och det är OK. Många av er gick in i det här fysiska förkroppsligandet och visste att det här livet var den sista inkarnationen som ni skulle ta på er, den sista inkarnation som skulle passera igenom det ni kallar döden. Många av er vet att det är så. Och ni tog till alla ”klutar” för att försäkra er om att ni inte skulle misslyckas.

Allt som ni har kvar att lösa beträffande läxor och energibalanseringar skulle göras under den här livstiden. Alla återstående "saker" som ni tog med er och många av er kastar av sig en djupt, djupt lagrad negativ energi som ni tagit med er från tidigare liv. När ni frigör den här energin, som ni med säkerhet visste att ni skulle göra under den här livstiden, så vet ni eller så kanske ni inte vet hur den hänger ihop med det här livet, eftersom den inte har någon grund i det här livet. Mina Kära, många av er sprider energier som kommer från tidigare liv, ni binder ihop alla lösa trådar, om ni så vill, och därför kan några av er uppleva en viss förvirring över det sätt ni känner.

Och många av er upplever enorma svängningar, från den största glädje ni någonsin har känt till den största smärta ni någonsin har känt. Denna svängning kan äga rum på bara 24 timmar och vändningen blir snabbare och snabbare. Detta kan vara mycket oroande för er och jag vet faktiskt att budbäraren har känt sig "litet knasig", som hon skulle uttrycka det, eftersom hon har upplevt stora svängningar under kort tid.

Det viktiga är att följa med i dessa turbulenta tider. Det är väldigt lätt att rida på de stora vågorna när det går bra, när man känner sig helt ansluten till Allt Som Är och ditt hjärta sjunger tillsammans med fåglarna och livet inte kan vara bättre. Det är lätt att gå med strömmen när saker och ting flyter med sådan lätthet och grace. Men Du Kära, du KAN uppleva samma lätthet och grace även genom de svåra tiderna. Vi ber dig att inte vara så hård mot dig själv, när du börjar känna rädsla, fruktan, oförmåga att möta livet, ilska, bitterhet, allting som du ger etiketten "negativt". Jag ber dig verkligen av hela mitt hjärta, Du Kära, döm inte dig själv som misslyckad, som oandlig, som att du inte lever som du lär, när du upplever episoder som denna.

Du rensar helt enkelt ut all gammal negativ energi som "fastnat", som håller beteendemönster inom dig som inte längre tjänar dig och inte längre är livskraftiga inom dessa högre frekvenser. Du gör dig helt enkelt av med allt som inte är du, allt som aldrig varit du och allt som du inte behöver. Utmanande som detta är, ta dig an dina mörka stunder, omfamna din rädsla, omfamna din smärta och dina sår, omfamna allt som rör sig genom dig och var medveten om, Min Kära, utan skuggan av ett tvivel, att detta är vad du kom hit för att göra och detta är exakt det som är i Gudomlig perfekt ordning.

Mina Kära, ni rensar ut och ingen sten lämnas orörd, ni valde att göra det den här gången och det är inte något för den fege. Men ni är inte fega, mina Modiga, ni är Vägvisarna, Ljusets Barn som är på väg att växa upp till Ljusets Mästare. Du finns här för att göra anspråk på allt som du är och släppa allt som inte är du. Låt allting gå och fira detta ditt Väsen som ger sig iväg, varefter det för evigt kommer att tvättas i Glömskans Hav.

Välkommen in i det KristusVäsen som är du. Allt ditt hårda arbete för att bereda vägen, för att förbereda de perfekta förutsättningarna för Gud/Gudinnan Allt Som Är att förkroppsligas inom dig på Jorden, allt ditt arbete kommer att bära den allra godaste frukt bortom din vildaste fantasi. Detta är mitt löfte till dig. JAG ÄR Lord Emanuel, Himmelriket är ditt. Jag älskar dig. Gud välsigne era Dyrbara Hjärtan.


Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment