Monday, November 11, 2013

09:11:2013 -- Personligt Beskydd - Del 2

Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

09 november 2013

Personligt Beskydd - Del 2

 
Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att vara tillsammans med er idag igen, mina Kära Dyrbara Hjärtan. Hur mår ni idag? Ta ett djupt andetag, andas in Guds Heliga Ljuseld, andas in den djupt in i ditt Väsen så långt ner i magen som du kan och andas ut all oro, stress och alla dagens tankar, goda eller dåliga. Låt dem alla flöda ut och bort. Upprepa detta, Du Kära, om du vill och om det känns bra att göra det. Upprepa detta heliga andetag så många gånger som du känner dig bekväm med att göra det och åtminstone tills du känner dig bortom skuggan av ett tvivel och är säker på att JAG ÄR med dig, här och nu, i detta ögonblick ÄR JAG med dig. Ett sista djupt andetag. Ah, känns inte det där bra nu?

Och de av er som fortfarande hoppar över den där delen, jag ber er av hela mitt hjärta att gå tillbaka och ge det ett försök. Lägg undan allt dömande som du kanske har och gör bara ett försök. Min Kära, du kommer att få oändligt mycket mera helande från de här orden och från den energi som finns i dem om du tar dig en stund för att förena dig djupare genom det heliga andetaget.

Nu Ni kära, jag tror faktiskt att jag lovade er en fortsättning på det sista budskapet, där tid och ord inte räckte till, om ni vill avsluta det jag kom för att förmedla till er. Mina Kära, jag kunde inte korta ner det här budskapet för det är mycket viktigt att ni inser betydelsen av ert liv på den här Jorden just nu. Jag kommer inte att förkorta förklaringen av detta, men jag måste ta hänsyn till den optimala mängden ord som jag kan använda innan det mänskliga systemet blir uttröttat eller överbelastat.

Så Mina Kära, jag ville igår inpränta betydelsen, den skillnad som ni gör och den helt avgörande roll som ni spelar i den gudomliga planen för den 7: e Gyllene Tidsåldern på er välsignade Planet Jorden. Och jag tror att ni håller med, Ni kära, att er Jords yta fortsätter att vara en mycket bräcklig och fientlig plats att vistas på. Vi i den Uppstigna Världen anser faktiskt att er planet är en mycket fientlig plats och vi är genom den Store Gudomlige Ledarens order förbjudna att någonsin visa oss på planeten Jordens yta igen innan det finns tillräckligt många Ljusets Barn som vandrar som Kristus- varelser på Jorden. Fram tills den dagen anses det alltför farligt för en Uppstigen Mästare att visa sig offentligt på er planet.

Därför erbjuder vi er beskydd, Ni Kära. Ni har Allsmäktigt beskydd tillgängligt för er från Höjden som kommer att göra er osynliga, oövervinnerliga och osårbara för all den osämja som fortfarande finns i er yttre värld på er planet. Det här beskyddet, Ni Kära, måste man kalla på, och det känner ni väl till vid det här laget då jag har meddelat detta många gånger. Vi i den Uppstigna Världen kan inte ingripa i någon livsström på Jorden om inte den livsströmmen har tillkallat det. Ni befinner er på en planet med Fri Vilja och ni har fått en fri vilja av Skaparen, vilket innebär att ingen kan ingripa i er livsström utan er tillåtelse och utan er inbjudan.

Så snart du har bestämt dig för att du vill ha hjälp och stöd och beskydd från den Uppstigna världen och Änglavärldarna, då, Du kära, beror nivån på den hjälp som vi kan ge dig mycket på kvaliteten och kvantiteten hos din "inbjudan" om ni så vill. När ni kallar på oss, Ni kära, behöver vi kärlekens energi för att svara er, vilket innebär Ni Kära, att när ni ber måste ni KÄNNA kärlek och tacksamhet inom er, äkta och innerligt. Detta, Min Kära, sänder ut ett ansvar med din åkallan, som vi kan arbeta med och mångfaldiga när vi sänder tillbaka till dig. Dessutom, Mina Kära, att be en gång är inte tillräckligt, den energi som ni sänder till oss för att kalla på oss bygger med tiden upp en drivkraft, ett momentum.

Mina Kära, ni måste förstå att ni är mänskliga och den mänskliga formen är förenad med rädsla och tvivel. Det är denna rädsla och detta tvivel som stör kvaliteten på er inbjudan och försvagar den "signal" som ni sänder, om ni så vill. Det är därför ni måste be varje dag, mina Kära, ja, dagligen, med ett hjärta av kärlek och tacksamhet och era signaler kommer att besvaras, något annat kan inte ske, det är Universell Lag.

Så Mina Kära, vem inbjuder ni och hur? För det första, er stora GudsNärvaro JAG ÄR. Nå upp till denna mäktiga JAG ÄR- Närvaro inom dig och ovanför dig, och be din JAG ÄR-Närvaro, den individualiserade Närvaron av Gud, att omge dig med den stora rustningen av kosmisk Ljussubstans, inom och runt omkring dig. Be om att bli innesluten i denna storslagna Ljussubstans. Sedan Mina Kära, föreslår jag kärleksfullt att ni kallar på den store ärkeängeln Mikael och hans änglar av den Kristus-Blåa Flamman för att lägga till en andra nivå av beskydd, att en stor vägg av hans Allsmäktiga Kristus-Blåa Flammor dras runt omkring er. Och för en 3: e skyddsnivå, Mina Kära, inbjuder jag er att kalla på de stora Kosmiska Väsendena för att placera de stora kosmiska Uppstigna Mästarnas Väggar av osynlighet, osårbarhet och oantastlighet runt hela ert Väsen och er värld. Var medvetna om, Mina Kära, att detta allsmäktiga beskydd kommer att dras runt era hem, era nära och kära, era transportmedel och alla yttre aktiviteter i ert liv.

Mina Kära, gör denna bön till den Mäktiga JAG ÄR- Närvaron och till den Uppstigna världen och Änglariket varje dag och ni kommer att vara osynliga, oövervinnerliga och osårbara för all osämja som fortfarande existerar i den yttre världen. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och ni är älskade och omhuldas mer än ni är medvetna om. Låt oss beskydda er. Gud välsigne er, Dyrbara Hjärtan.


Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment