Wednesday, February 27, 2013

25:02:2013 -- Seger


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

25 februari 2013

SegerJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommit till er i dag och jag hälsar er Mina Kära med all den Kärlek jag har i mitt hjärta. Hur mår ni idag? Känn in mig nu, mina Välsignade Hjärtan, JAG ÄR med er. Låt mig lätta er börda under den tid vi har tillsammans medan ni läser dessa ord. Låt mig bära er börda, för det är en tung börda ni har burit på - och under så lång tid, Mina Kära. Men ni är mycket nära nu, mina tappra Hjärtan, mycket nära den tid som många av er inte kan tro har kommit, - den tid då ni kan lägga av er tunga börda, lägga den vid sidan av vägen och lämna den där medan ni går över bron. För ni behöver inte er tunga börda på den andra sidan, Mina Kära. Många gånger har ni nått kullarna vid foten av berget, många gånger har ni bestigit en bit av berget och många gånger har toppen gäckat er. Detta har verkligen varit en lång resa för er, Mina Kära, längre än ni just nu vet om. Men den här gången Mina Kära, är ni segerrika.

Er Seger är säkerställd, ni har redan åstadkommit den. Detta kan ses och är garanterat, för vi i den Uppstigna Sfären kan se vad som ligger framför er. Ni är segerrika, Mina Kära, ni är segerrika! Denna lilla episod i Jordens och mänsklighetens historia då de mörka krafterna tilläts ta kontroll är över, ja, det har alltid funnits en tidsgräns placerad på det mörkas välde över er. Fastän er planet enligt den Universella Lagen är en planet med fri vilja och Himlen inte kan ingripa och det mörka styret var er egen felaktiga skapelse, fanns en gräns placerad på detta påbud. Det var för att skydda er Moder Jord, vars osjälviska handling var att stanna kvar hos Jordens barn genom deras mörka dagar i skuggländerna. För att beskydda henne är det bestämt att ingen civilisation får förstöra denna planet på vilken de lever. Den själ som både lever och andas, som är Lady Gaia, som ni är beroende av för ert liv, är skyddad av Universell Lag. När själva hennes existens hotades sattes en Gudomlig Plan i verket för att bevara henne och allt liv som utvecklas på henne.

En tidsgräns av liknande slag har ålagts det mörka styret på er jords yta. Denna tidsperiod är passerad och är i färd med att "avvecklas" medan vi talar. Guds Ljus misslyckas aldrig och Guds kärlek är alltid segerrik. Min kära, ni kan slappna av och gratulera er själva, för ni är det vinnande laget!

Jag förstår, Mina Kära, att ni har mycket ont om bevis i den yttre världen som bekräftar denna verklighet, men ni måste förstå att de sista dödsryckningarna hos en avgående makt alltid ger effekt av ett kortlivat utbrott som verkar vara en upptrappning av deras maktutövning. Vi hoppades att alla de mörka skulle överlämna sig till Ljuset och gå i frid. Vi hoppades alla att många fler av dem skulle inse det felaktiga i sitt handlingssätt och det meningslösa i att hålla fast vid makten under dessa sista dagar. Men detta har inte skett och i själva verket har de i sina desperata försök att hålla fast vid makten blivit mer desperata med att valsa ut samma gamla formler som tidigare fungerat för dem och nu med allt högre hastighet.

Min kära, ett besegrat djur som vet att det inte finns någon utväg kan faktiskt vara en mycket ond tingest. Det är därför jag uppmanar er av hela mitt hjärta att ignorera alla bevis, som berättar att saker och ting inte förändras och jag uppmanar er av hela mitt hjärta att bara fokusera på det som är positivt i denna värld.

Herregud, Mina Kära, om ni från vår utsiktspunkt kunde se hur det går för er skulle ni se en överväldigande mängd bevis på förändring mot det goda. Om ni kunde se mängden otroligt tappra och modiga själar som finner styrkan och hjärtat i att stå upp och säga nej till det som de inte anser vara rätt. Om ni kunde se alla dessa till synes små saker som vanliga människor gör, små förändringar i hur de tänker och agerar. Det tänds ljus över hela världen, lampor slås på då människor lägger märke till all korruption och girighet som exponeras nästan dagligen nu.

Och låt oss inte glömma er, Ni Kära som läser detta. Om ni bara kunde se hur mycket Ljus ni tillför den här världen, om ni bara kunde se vad ni har uppnått, skulle ni inte slösa en sekund av er tid på tvivel eller rädsla eller negativa tankar.

Mina Kära, känn det! Ni är Segerrika! Låt den känslan utvidgas exponentiellt inom er. Låt ert Ljus Lysa! Lysa! Lysa! Klarare! Klarare! Klarare! än någonsin tidigare. Vågskålen håller nu på att tippa över och er värld kommer att glida in i Himlen snabbare än ni kan blinka. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. Fortsätt att lysa, mina Modiga.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander


 Sign up to Lord Emanuel messages


Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration
25 februari 2013
Segerdans


Mina Kära Bröder och Systrar,

Att använda musik och sång är ett av Emanuels favoritsätt för att hålla Ljuset vid liv. Under dagen brukar han ofta kommunicera med mig med sång. Efter varje budskap som jag tagit emot och skickar ut till er på uppdrag av Lord Emanuel, firar vi med en sång enligt hans val. Vi badar i firandet av det vi uppnått och i Kärleken och Ljuset från Gud JAG ÄR.

Detta är vanligtvis en privat Helig "ceremoni" men idag uppmanade Lord Emanuel mig att dela med mig av detta till er. Sången relaterar alltid på något sätt till dagens budskap. Han talade om för mig att vi alla är i behov av att lyfta upp vår sinnesstämning!

Så om du känner för det, öppna länken nedan och lyssna på dagens melodi. Om musiken tar tag i dig, res dig ur stolen och dansa!!


Sprid ert Ljus!

Med många välsignelser till er och med all min Kärlek

xxxGillianxxx

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

 Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment