Sunday, February 17, 2013

08:02:2013 -- Självmästerskap

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

8 februari 2013

SjälvmästerskapJag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som hälsar er denna dag. Så underbart det är att vara tillsammans med er igen, - mycket underbart. Det är mig en stor glädje att få ge er några ord till tröst i dessa dagar, dessa ganska märkliga dagar. Och jag säger märkliga ur ert perspektiv, eftersom varje dag är som den är, varje tidsperiod är vad den är och kan därför inte vara märkliga. Vad jag menar är att från ert perspektiv befinner ni er i en något märklig tid. Det är oroande för många av er, hängivna Ljusarbetare. Vi befinner oss i något slags Himmelskt Tomrum, "lugnet före stormen", eller rättare sagt "stormen före lugnet", är ett mycket bättre sätt att uttrycka det på. Jag finner det litet humoristiskt. Jag vet inte på vilket sätt jag ska beskriva det, det finns en sådan otalig mängd sätt att se på det! Självfallet är ALLTING BRA.

I vilket fall som helst är detta orostider. Oroande för mänsklighetens massor på grund av de massiva energiförändringarna på Jorden. Inflödet av Ljus orsakar sådana enorma förändringar inom varje mänsklig kropp, allt enligt deras utvecklingsfas. De gamla sätten är borta, stödmekanismerna för de "gamla sätten" har kollapsat, så helt klart, de gamla sätten att tänka och bete sig fungerar helt enkelt inte. De som är omedvetna om vad som pågår befinner sig i någon slags förvirring. Så detta är oroande tider för alla.

Men för er, Mina Kära värdefulla Ljusarbetare, är dessa tider mer oroande. Många av er förväntade sig att stora förändringar skulle ske, många av er förväntade sig att mörkret och alla dess spår skulle ha tagits bort eller är på väg att tas bort från det offentliga rummet. Mycket av det som ni trott skulle kommit till stånd "vid det här laget" har inte gjort det och många av er kämpar. Här skulle jag vilja skjuta in: MYCKET håller på att uppnås och av orsaker som ligger utanför ramen för dessa meddelanden måste det se ut som "business as usual", (att allt går sin gilla gång).

Men jag säger er, mina Kära Hjärtan, ni erbjuds ett gyllene tillfälle, för i denna skenbart långvariga motgång, har ni en enorm och unik möjlighet att gräva djupt, ta reda på vem du verkligen är och förstå lite djupare att detta är ditt liv, detta är din planet, det är din framtid som står på spel och bara du kan förändra den yttre världen. Det stöd du får från Ovan är just detta, hjälp. Vi finns inte här för att rädda er, det får vi faktiskt inte enligt Universal Lag.

Vi känner er smärta och ert lidande, vi ser allt som pågår på er Jord, en del så hemskt att, missförstå mig inte, vi skulle alla vara glada över att se det svepas ner i Glömskans hav, och vara borta för evigt. Vi skulle kunna ordna det på ett ögonblick.

Mina Kära, ni är Mästerliga Skapare. Jag kan inte nog upprepa detta uttalande. Ni är alla Mästare. Gud gav er skaparkraften. Ni skapades till Fader-Moder Guds avbild och gestalt. För att utnyttja era Allsmäktiga krafter måste ni först lära er att bemästra er själva.

Precis som med allt annat måste de yttre förändringarna ni vill se i världen först ske inom er. Mina Kära, Ni måste bemästra era egna liv, bemästra era egna känslor, bemästra er själva först och främst, ta tillbaka er makt inom era egna liv. Stå i din kraft, börja identifiera vad som äger dig, vem som äger dig, inom vilka områden i ditt liv känner du dig inte fri? Vad håller dig tillbaka från att faktiskt göra det som är nödvändigt för dig, - att ta kommandot och kontrollen över ditt liv? Vem dikterar för dig vad du ska göra från dag till dag?

 Mina Kära, det finns inget magiskt trollspö som snabbt fixar detta, ni måste ta hand om er själva och bli de Mästare som ni är. Detta börjar ”i hemmet” om du vill, - inom dig. "Söken först Himmelriket och allt skall varda eder givet". Himmelriket ligger inom er, Ni Kära. Självmästerskap är vägen till Himmelriket på Jorden. Detta är mitt löfte till dig. JAG ÄR Lord Emanuel och jag väntar på att välkomna dig hem. Din plats här är absolut säkrad.Tidigare budskap:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment