Sunday, February 17, 2013

15:02:2013 -- Nya Jorden


Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

15 februari 2013

Nya Jorden

Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som kommer. Det är med stor värme och uppskattning som jag hälsar er idag. Jag har en sådan beundran för er, Kära Hjärtan, ni har ingen aning om hur modiga och ståndaktiga ni är i Ljuset. Ni håller orubbligt kvar det och detta inger vördnad och är inspirerande att se.

Många delar av er yttre värld håller uppenbarligen på att fortsätta falla längre och längre ner i kaos. Världens media vill få er att tro att det finns ett hot om kärnvapenkrig. Sådant vapenskrammel är inget annat än tomma hot och media lägger sin kraft på att piska upp ännu mer rädsla bland er, Jordens folk. Låt mig säga detta, Mina Kära, det Himmelska Sällskapet har bestämt att det inte blir några fler kärnvapen att detonera varken på eller under Moder Jords yta och era världsledare är väl medvetna om detta. Sådana meningslöst grymma handlingar har förhindrats av Himlens Sällskap om och om igen, och vi kommer att fortsätta förhindra att ett sådant tillvägagångssätt någonsin bär frukt, vi har makten och vi har befogenheten.

Trots fasaden "business as usual", att allt går sin gilla gång är världens ekonomier på randen till kollaps och tyvärr måste det bli ett visst obehag bland människorna under en kort tid medan detta korthus faller. Men återigen, det Himmelska Sällskapet och Ljuslegionerna har under årtusenden arbetat med en gudomlig plan för att säkerställa att det gamla korrupta system, som upprättades för att förslava er, ersätts av ett som är rättvist och öppet, och vi kommer att se till att spelfältet jämnas ut och att störningen och obehaget för människor minimeras.

Ni kommer att bli helt chockade och förbluffade när ni inser hur mycket pengar som tagits ifrån er och sugits upp till dem med kontroll. Förhindrandet av denna konstanta "läcka" och åderlåtning bara av era egna pengar kommer att göra en enorm skillnad på era personliga tillgångar, men det kommer mycket mer längre fram när de olagligt erhållna lagrade pengarna samlas upp och återförs till folket.

Världens klimatstörningar och extrema väderförhållanden övervakas också noga och kontrolleras av Ljuslegionerna. Detta är en extremt komplicerad balansgång, som visar hur mycket komplexa energier samarbetar och utspelar sig. Ni kan vara säkra på, Mina Kära, att skadan begränsas till ett absolut minimum samtidigt som man inom säkra ramar tillåter utsläpp av anhopade negativa energier.

De stora företagen som styr vår värld håller på att falla sönder, många, många stora namn har flyttats bort från sina positioner och många fler kommer att följa efter. Jag tror att det största bolaget i världen precis fått sin ledare att avgå. Detta är verkligen stora nyheter, Ni Kära, och vi ber er att ta detta som ett tecken på att vi nu är tryggt i ledningen och att det bara är en tidsfråga innan de gamla, de korrupta tillvägagångssätten, de olagliga manipulationerna är över och det är dags för människorna att inse i vilken utsträckning deras värld och deras suveränitet tagits ifrån dem.

Mina Kära, min fokuspunkt idag är denna, ja. Man kan se sig runtom i världen idag och finna många, många, många stora saker att känna förtvivlan över. Många allvarliga illdåd och mycket orättvis och olaglig handel pågår men jag försäkrar er att Ljusets krafter har kontroll, jag kan inte tillräckligt betona detta för er.

Snälla Ni, jag ber er, Mina Kära, och detta är så viktigt, jag ber er, fokusera inte något av er dyrbara uppmärksamhet, inte ett uns av er dyrbara energi på det som ni ser i er yttre värld, vilken verkar vara kaotisk och full av smärta och lidande. Att placera er uppmärksamhet där, är att föra bränsle till situationen, det lägger bokstavligen till energi till det som förorsakar situationen. Dit er uppmärksamhet går, dit flödar energin. Att fokusera på problemet kommer bara att ge er mer av problemet. Mina Kära, nu mer än någonsin, måste jag uppmana er att placera er uppmärksamhet på det som ni vill ha, INTE på det som ni inte vill ha.

Jag förstår att detta kan tolkas som att ignorera situationen eller att leva i en "overklig” värld. Kära Hjärtan, förändringen måste komma inifrån, ni måste vara förändringen inom er, se bara en fredlig och harmonisk värld och agera utifrån den platsen. Mina Kära, jag föreslår kärleksfullt att ni gör klokt i att vända er bort från bilderna av krig och sjukdom och lidande, stäng av er TV, lyssna inte på TV-nyheterna, vilka inte är någonting annat än rädsloväckande propaganda.

Vänd er bort, Kära hjärtan, de flesta av er är alldeles för känsliga för att lägga någon uppmärksamhet där över huvud taget. Det ger er sådan smärta och ångest. Ni kan stoppa den här våndan idag, Ni Kära, och sprida Guds Ljus på det mest produktiva sättet, vilket oändligt mycket snabbare kommer att leda till de förändringar ni vill ha.

Bygg den värld ni vill se i ert sinne och agera som om ni redan lever där. Denna Nya Jord kommer att bli er om ni placerar er uppmärksamhet här. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, Fred, Välstånd och Glädje är era, ta emot dem!

Tidigare budskap:


Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment