Saturday, February 23, 2013

22:02:2013 -- Jämställdhet


Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration
22 februari 2013

Jämställdhet


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer till er idag! Som alltid är detta en glädje, Mina Kära, en sådan enorm glädje. Så tacksam jag är över att tiderna nu har kommit då jag kan kommunicera med er på det här sättet. Många tusen år har detta varit i vardande och jag är fylld med glädje över att se dessa dagar uppenbara sig. Var och en av er spelar en viktig roll i utvecklingen av den Gudomliga Planen för er planet Jorden. Det spelar ingen roll hur stor eller liten ni uppfattar er blivande uppgift, ni gör alla er del och allt uppskattas i lika hög grad. Och detta är det ämne jag vill tala om i dag, Mina Kära, - jämställdhet.
Ni förstår, alla själar, alla varelser är skapade från Fader-Moder Guds Hjärta. Alla varelser är skapade i Faderns Gudomliga Sinne och fullbordade och blivit till genom Moderns Gudomliga Kärlek, Detta är Fader-Moder Guds Inandning och Utandning.

Vi är alla skapade Individualiserade, Gud JAG ÄR, individuella uttryck för vår Fader-Moder Gud och som sådana älskade, avgudade och hållna i total acceptans, alla lika mycket. I vår Fader-Moder Guds ögon är vi alla lika. Det finns ingen god eller dålig, det finns inget dömande, det finns ingenting bättre eller sämre, det finns ingen större eller mindre prestation. För vår Fader-Moder Gud vet att vi alla gör så gott vi kan enligt den kunskap vi har och utifrån den situation vi befinner oss i.

Vår förståelsenivå och därför vårt beteende och vad vi kan förväntas uppnå på Jorden står i direkt proportion till den mängd Ljus som vi har förmågan att hålla och håller kvar och var vi befinner oss på vår resa till och från Fader-Moder Guds Hjärta. Vi sänds ut från vår Faders-Moders Hjärta, ut i hela Skapelsen för att uppleva allt som finns där att uppleva på det enda, helt unika sätt som var och en av oss som individer kan göra. På så sätt växer vi och utvecklas och återvänder så småningom till vår Moders och Faders Hjärta, och utökar den större helheten med våra erfarenheter och utökade energi.

Så ni ser, Mina Kära, det är omöjligt att en persons erfarenheter är bättre än någon annans. Det är omöjligt för den ena personens prestationer att betraktas som bättre än en annans. Hos vår Fader-Moder Gud är de alla lika mycket värda och bidrar till den större helheten, oavsett hur ni uppfattar detta bidrag här på Jorden.

Inser ni Mina Kära, hur värdefull detta gör varje själ på Jorden? Inser du Min Kära, hur värdefull du är? Inser du hur värdefull din erfarenhet är? Inser du hur värdefulla andras erfarenheter är?

Och inser du nu att det bara är din egen erfarenhet som betyder något för dig? Och inser du hur någon annans erfarenhet inte har något att göra med dig? Varje individuell erfarenhet på Jorden är ovärderlig och som sådan spelar det ingen roll för dig om någon annan lever sitt liv på ett sätt som du inte gillar. Den kan bara utöka det större goda.

Livserfarenheten hos ett geni som får Nobels Fredspris är inte mer eller mindre värdefull än livserfarenheten hos en hemlös person på gatan. Och på det här sättet, mina Kära Hjärtan, inser ni att den hemlösa personen på gatan förtjänar er kärlek och beundran lika mycket som Nobels Fredspristagare? Inser ni att de med mörk hud inte är mer eller mindre värdefulla än dem med vit hud? Inser ni att de som tror på en religion är varken mer eller mindre värdefulla än de som tror på en annan?

Inser ni att alla är på samma resa hem till sin Faders-Moders Hjärta, var och en med sin värdefulla totalt unika och totalt individuella upplevelse av den där resan?

Inser ni hur löjligt det är att ge en person mer rättigheter än andra? Inser ni hur löjligt det är att förfölja och förnedra hälften av er världs befolkning i form av dem som för närvarande befinner sig i en feminin kropp?

Inser ni att hela mänskligheten är totalt jämlik i Guds ögon? En drogmissbrukare, USA:s president, Dalai Lama, en hänsynslös diktator, drottning, hemmafru, afrikansk stammedlem, NI ÄR ALLA LIKVÄRDIGA, JÄMSTÄLLDA.

Mina Kära, det är dags att acceptera detta som er Sanning och ännu viktigare är att börja agera utifrån denna insikt. Även de av er som anser sig själva som andligt utvecklade fungerar fortfarande utifrån social programmering och sociala villkor, och hyser fortfarande tron på att vissa är bättre än andra.

Mina Kära, Vi är Ett och i denna Enhet ska vi höja oss, och Fred, välstånd, glädje, Himmelriket på Jorden kommer att bli ert. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag Älskar er alla, övermåttan, i jämlikhet.

  
Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss: 

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment