Sunday, February 17, 2013

07:02:2013 -- Enhet


Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

7 februari 2013

Enhet

Jag hälsar er! JAG ÄR Lord Emanuel och som alltid, känner jag mig mycket hedrad över att få vara tillsammans med er. Jag är så väldigt glad över att få vara tillsammans med er och jag är tacksam för att ni har förenat er med mig. Jag välsignar er. Jag undrar hur väderförhållandena är i er del av världen? Varmt, kallt, torrt, vått, blåsigt, lugnt, hårt, behagligt? Oavsett hur vädret är, gå och ta er en titt, Mina Kära. Lägg märke till vad som pågår utanför ert fönster, vad händer på ytan av er Moder Jord där du befinner dig idag? Känner du dig berörd av att vara ute? Känner du ett växande behov av att vara utomhus, att känna dina fötter på Jorden? Att samtala med Gud? Har du någon gång lagt märke till hur du efter en god promenad känner dig energifylld, förnyad, vederkvickt, som om något har utförts? Mina Kära, har ni någonsin lagt märke till hur en blåsig dag "blåser bort bekymren" eller hur en solig dag, fyller er med energi och entusiasm över att vara utomhus? Har ni någonsin stannat upp och undrat varför?

Precis som ni utgör den Individualiserade delen av Gud JAG ÄR, utgör hela naturen den Icke Personifierade delen. Mina Kära, där finns den Store Guden/Gudinnan JAG ÄR Allt Som Är, där finns ni, som utgör den Individualiserade Stora Gudsnärvaron JAG ÄR Det JAG ÄR, och där finns den Icke Personifierade Guden utöver hela Skapelsen.

Där har ni en helig treenighet bestående av: Gud Faderns Heliga Bindning/Gud Moderns Heliga Bindning, den Individualiserade Gudens Heliga Bindning, och Guds Icke Personifierade Heliga Bindning. Ingenting kan bryta dessa bindningar, och det är detta som ni upplever ute i naturen, utomhus på er Moder Jords kropp, den Heliga Enheten mellan Gud Fadern/Gud Modern, Gud Individualiserad och Gud som Icke Personifierad. Ni är Ett och det är denna Enhet som ni upplever utanför dörrarna. Detta är en revitalisering du upplever, detta är energisättningen, ni samtalar bokstavligen med Enheten, ni befinner er i Enhet.

Mina Kära, det är viktigt att ni tar er litet tid utomhus varje dag. Om ni inte redan gör det, ta er tid att vara ute i naturen. Om du redan gör det, då är det dags att börja förstå vad som faktiskt äger rum och att du i den förståelsen får ut den maximala nyttan av din tid utomhus, av din tid i gemenskap med Allt Som Är. Börja med att bli medvetet medveten om dina fotsteg på din Moders kropp. Andas in djupt när du gör detta och grunda det andetaget djupt, djupt, djupt in i hennes kropp, rakt in till själva Jordens kristallkärna. Andas in djupt genom näsan, upp över hjässan, ner för ryggraden, ner genom fötterna och in i Jorden. Känn den Gudomliga Kärleken, känn Gudomlig harmoni komma in i din fysiska kropp och förankra den djupt inne i Jorden.

Detta kan göras med varje medvetet fotsteg. Mina Kära Hjärtan, beträd er Moder med vördnad, ödmjukhet och respekt, för hon är er Moder. Er kropp består av samma beståndsdelar som hon och från henne kan ni få ett djupt helande från elementarernas energier. Medan ni går, be om att få dessa helande energier från Jorden. Rikta ert medvetande till allt som omger er och var medvetna om att allt är Gud som Icke Personifierad, varje enskild sak inför era ögon är Gud som Icke Personifierad och det finns där för er. Bara för er.

Allt finns där för att hjälpa er, stötta er, ge er näring, fostra er. Svep handen genom högt gräs och "se" med händerna, "lyssna" med händerna, känn den Kärlek som allt har till dig. Om du är bland träd, gå och sitt med dem, välj ett som drar dig till sig och bara sitt. På denna plats och i stillhet kan du samtala med Gud. Allt du behöver finns tillgängligt för dig i stillheten, all visdom du söker, alla svar på dina problem, allt helande du behöver, all näring som din fysiska kropp behöver finns hos allt runt omkring dig, finns under dina fötter.

Oavsett var du befinner dig i världen, ge dig tid i naturen idag, Min Kära, även om det är något som du aldrig normalt skulle göra, gå ut och var i stillhet i naturen. Ta dig tid.

Ta dig all tid i världen till att andas in Skapelsen, stadga dina djupa andetag tills du andas tillsammans med Universum, ligg på er Moder och känn hjärtat slå i takt med Universums hjärta.

Detta är Enhet och i Enhet skall ni höja er i evig tacksamhet och ödmjukhet för de fantastiska krafter livet ger er. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. JAG ÄR vägen, Sanningen och Livet. Jag älskar er, Kära Hjärtan. Jag älskar Dig.Tidigare budskap:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment