Sunday, February 17, 2013

12:02:2013 -- Guds barn

Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

12 februari 2013

Guds barn


Mina Kära, det är jag, Lord Emanuel som hälsar er denna dag! Hur mår ni idag? Vet ni hur värdefulla ni är? Herregud, ni hålls i en omätlig, outsäglig Kärlek och uppskattning från de Högre världarna. Er Källa, Allt Som Är, håller er i en Kärlek som är djup och allomfattande. Känn den nu, Mina Kära, känn Kärleken som er Fader-Moder Gud har till er. Var medvetna om att ni är älskade bortom alla gränser. Var medvetna om det varje morgon när ni ser på den nya dagen, när ni tittar på soluppgången, var medvetna om detta, Ni Kära och släpp in det i ert hjärta. Ta med er detta ut i er dag. För det finns inte en sekund eller minut någon enda dag som din Fader-Moder Gud inte håller dig i djup kärlek och uppskattning för den du är.

Och vem är ni, Mina Kära? Kommer ni närmare svaret? Vem är JAG och varför är JAG här? Detta måste vara de största frågorna genom alla tider och att ställa sig sådana djupgående frågor har lett många stora män och kvinnor till Ljusets väg och slutligen till vägen hem. Jag tror att många av er, Kära Hjärtan, redan vet varför ni är här. Många av er som läser dessa meddelanden har redan ett tydligt syfte i och med att ni redan har en medvetenhet om Ljuset och helt klart tjänar Ljuset på alla de otaliga sätt som behövs på ytan av er planet.

Men hur många av er vet vem ni är? Detta är på det hela taget en mycket svårare fråga att svara på i er värld. För även om er planet har lämnat den tredje dimensionen är effekterna av den fortfarande kvardröjande och ni växte alla upp i en tredimensionell värld. Konsekvenserna av att växa upp som ett barn i den tredje dimensionen på er planet Jorden blev Fallet från Grace (the Fall from Grace, Grace=Nåd, heder) vilket innebar att er tredimensionella verklighet förde in ett spektrum av Dualitet som var långt ifrån den ursprungliga avsikten för Jorden. Fader-Moder Gud skapade inte den tredimensionella verklighet, som ni fann er vara en del av på planeten Jorden. Nej, Ni Kära, den här tredimensionella verkligheten är konstgjord (man-made), den är en ”man-made” skapelse. Spektrat, kontrasten mellan Ljus och Mörker är långt, långt, långt bortom den som ursprungligen skapades och av er Skapare, Fader-Moder Gud, bedömdes som godtagbar för Själens inlärning och tillväxt.

Helt av eget val fann ni er själva växa upp i ett dualitets-medvetande med ett enormt spektrum och med enorma kontraster. I denna miljö är det praktiskt taget omöjligt att växa upp och förbli ansluten till den du är. Och det är naturligtvis därför ni först och främst kom hit, för att uppleva den stora kontrast som fanns tillgänglig för er på planeten och därmed utvecklas mycket snabbt.

Kära Hjärtan, det är de modigaste bland de modiga som frivilligt anmäler sig till denna resa, eftersom utan minne och med en barndom i dualitet förlorar ni er själva. Ni förlorar er identitet. Från dag ett placeras etiketter på er ”Pojke" eller ”Flicka". Redan då behandlas ni enligt ert samhälles regler och accepterade beteende vad gäller ert kön. Ni bedöms efter er storlek och vikt vid födseln, er hårfärg och mängden hår och färgen på huden. Från första stund när du kommer in i denna fysiska värld på planeten Jorden bedöms du, märks och identifieras. Detta skiljer dig omedelbart från dig själv och från andra. Denna separationsprocess fortsätter allteftersom du växer. Man talar om för dig att du är dålig, fel, dum, smart, en som gör ofog, en idrottsman, en akademiker och om du befinner dig i en kvinnlig kropp får du lära dig att du är sämre än det manliga könet.

Osanning efter osanning matas in i er, Ni Kära och du identifierar dig med det som du tror är sant om dig och när du gör det så förlorar du dig själv.

Mina Kära, ni är i färd med att komma ihåg vem ni är. Ni börjar skala av lager efter lager av de anpassade beteenden och begränsande föreställningar om er själva som påverkar er verklighet nu. Du är ett Guds barn, var och en av er har begåvats med Skaparens alla krafter. Du är en Mästerlig Skapare som har en mänsklig erfarenhet. Det är dags att börja lägga märke till vad som är anpassning och vad som är Sanning inom dig. Börja med att ifrågasätta allt du fått höra, särskilt om dig själv och börja lägga märke till hur mycket av det du tog till dig som din Sanning.

Mina Kära, ni är perfekta. Just nu, precis som ni är. Acceptera detta som din sanning, var medveten om detta med varje cell i din kropp. Du är tillräcklig, du är hel och du är omåttligt älskad, oavsett vilka etiketter som har placerats på dig som du tror är sanna. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, jag älskar er omåttligt och det finns ingenting som ni kan berätta om er själva som skulle ändra på det. Absolut ingenting.

Tidigare budskap:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment