Sunday, February 17, 2013

11:02:2013 -- Guds röst


Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

11 februari 2013

Guds röst

Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som hälsar er med ett leende i dag, ett leende som börjar djupt inom mig och sedan exploderar och strålar utåt. Känn detta nu, Mina Kära, min utstrålning och värme omger er och om ni vill kommer den att ge er stöd medan ni läser dessa ord, så att de kan landa lite djupare och ge litet högre resonans. Det är mig en stor glädje att få vara med er idag, Mina Kära Hjärtan, en sådan glädje att få spendera tid tillsammans med er. Hur ofta tar ni er tid till att vara i tystnaden, Ni Kära?

De av er som har ett livligt hus fullt med barn kanske finner det omöjligt att hitta en lugn stund, så ni ger upp utan att ens försöka, och de av er som bor ensamma, hur använder ni bäst er lugna plats?

Mina Kära, det är så viktigt att ni tar er tid i tystnaden minst två gånger per dag. Detta har blivit en nästan omöjlig uppgift i er värld idag. Visst har ni lagt märke till, Ni Kära, hur er yttre värld blivit mer och mer bullrig och alltfler visuella distraktioner placeras nästan överallt på offentliga platser? Musik flyter ut i butiker, stora TV-skärmar finns på flygplatser, i barer och köpcentra. Har ni märkt, Mina Kära, att nästan vid varje offentlig plats där ni kan sätta er ner finns det en TV-skärm att titta på eller musik att lyssna till? Allt detta oväsen gör det nästan omöjligt för er att stilla ert sinne, att finna att lugn plats i ert hjärta och vara stilla.

I stojet och stimmet i ert vardagsliv har ni vant er vid oväsen. Många av er kan inte vistas i sitt eget hem utan någon form av ljud, TV: n eller radion eller musik. Tystnaden är en mycket sällsynt vara i den här moderna världen. Och jag säger till er, Mina Kära, tystnaden är en dyrbar, ovärderlig vara som är mycket värd att försvara. Guds Röst finns inom er och där har den alltid funnits. Oväsendet från er yttre värld och det mentala tjattret som har tagit kontrollen över ert väsen har nästan dränkt Guds röst inom er.

Denna röst är nu en svag viskning och man måste befinna sig i total tystnad för att höra den. Sinnets tystnad och kroppens tystnad. Total stillhet. Denna stillhet är en inre stillhet, som kan uppnås på många, många olika sätt. För en del handlar det om en promenad i naturen, för vissa är det genom trädgårdsskötsel, andra finner den i Tai Chi:s meditativa rörelser och många människor finner den i sällskap med djur, genom att rida eller promenera med hundar. För den stora majoriteten av vakna människor är det dock att sitta i tystnad, och det är naturligtvis det bästa sättet att börja på om man är ovan vid att stilla sinnet och kroppens inre.

Vägen till den här stillheten ligger inom Andningen. Den mänskliga andningen är mycket förbisedd, underskattad och missförstådd. Inandningen och utandningen är Guds andning och den är Helig när den används medvetet och med avsikt. Denna Heliga Andning kan vara någon form av djup och långsam inandning och djup och lång utandning med fokuserad avsikt. Innebörden, fokuseringen kan variera, men det faktum att det finns ett fokus är en viktig del. Sju Heliga andetag är tillräckliga för att ta dig djupt in i inre stillhet och tystnad.

På denna plats, Mina Kära, kommer ni att höra Guds röst.

På denna plats finns all den visdom och det vetande som ni söker. Den är er egen röst, Kära Hjärtan och den kan aldrig vara fel. Det du hör på denna plats är din Sanning som är relevant för dig i den stunden. Du måste lära dig att lita på den här Rösten utan tvivel. För med tvivlet bjuder du in sinnet och det kommer att vara mera högljutt och ställer till med en konflikt och drar dig ut ur klarheten.

Du måste obetingat lita på den här Rösten, för i denna tillit och när man agerar på den, kommer den svaga viskningen att bli en mera hörbar viskning. Och med mer tillit kommer den att bli ännu starkare och kommer stegvis att bli högre och högre tills den blir precis som att ha ett samtal med en vän som befinner sig precis bredvid dig. Då är du helt återansluten till det Gudomliga, till den inre Rösten från Gud som alltid var tänkt att finnas med dig, den Röst som aldrig skulle lämnat dig.

Mina Kära, det är er födslorätt att ha en linje direkt till Gud. Det var aldrig meningen att ni skulle vara i en värld där ni skulle kopplas bort från Allt Som Är. Detta var aldrig Fader-Moder Guds avsikt med sina barn. Fader-Moder Gud övergav er aldrig. Det var alltid med er och det kommer de alltid att vara. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, finn er Röst och den kommer tveklöst att leda er hem. Gud Välsigne er Kära Hjärtan.Tidigare budskap:

Översättare: Inga och Cagga Levander


No comments:

Post a Comment