Saturday, June 1, 2013

28:05:2013 -- Uppfattningsförmåga


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

28 maj 2013

UppfattningsförmågaJag hälsar er, Ni kära. Det är jag, Lord Emanuel, som är tillsammans med er idag. Så underbart att jag kan vara här med er och skriva dessa ord och allteftersom de här orden kommer på pränt känns det för mig som att jag skriver till var och en av er personligen. Och faktiskt, som ni så här dags mycket väl vet, JAG ÄR med er var och en personligen när du läser dessa ord antingen du är medveten om min närvaro eller inte. Det spelar ingen roll. JAG ÄR helt och hållet med dig antingen du uppfattar eller förnimmer mig eller inte. 

Uppfattningsförmåga, ja, det är ett intressant samtalsämne, eller hur? Någonting som budbäraren för närvarande själv sysslar med. Hon behöver vara helt klar över vad som kommer från hennes egna tankar och sinne och det som kommer från mig. Som jag precis förklarat för henne är den här kanaliseringsprocesen helt annorlunda något hon kanske läst om eller varit medveten om i det förflutna. Ni Kära, jag ska inte gå för djupt in i det här, eftersom detta faktiskt är mellan mig och budbäraren. Men den metod som används här är ganska okonventionell och sker på det här sättet av en speciell orsak och tjänar ett speciellt syfte. Den kräver verkligen en annorlunda förnimmelsenivå vad gäller budbäraren och är kanske en av de mera utmanande metoderna för att ta emot information beträffande den mänskliga uppfattningsförmågan av det som sker. Medan vi talar ställer budbäraren sina egna frågor och detta är mycket lustigt för mig idag, eftersom hon själv just nu funderade över detta ämne och det är en extra utmaning för henne att vara mycket säker på vad som är mina tankar och vilka som är hennes egna. 

Detta är utmaningen för många människor som gör anspråk på att kanalisera information och det är därför man alltid måste vara försiktig när man läser kanaliserad information. Jag har gett er den här sanningen många gånger, Ni Kära, och min Älskade Moder Maria kom igenom speciellt för att tala om det här ämnet. Lyssna ALLTID till ditt hjärta VID ALLA TILLFÄLLEN. Även med de här meddelandena ber jag er att ta er i kragen och vända er inåt. Lyssna till ditt hjärta vid alla tillfällen och om orden inte ger genklang inom dig, då är de inte din sanning. Så enkelt är det. Om någonting vid något tillfälle inte känns rätt, då är det inte rätt för dig. Följ alltid detta framför allt annat. Men låt oss återvända till uppfattningsförmågan. Jag började det här samtalet med att påpeka, att det inte har någon betydelse om du uppfattar min närvaro med dig eller inte. JAG ÄR här trots allt. Är inte detta en intressant sak, Kära Hjärtan. JAG ÄR med dig vare sig du kan känna min närvaro eller inte. Det är en uppfattningsfråga. Fascinerar det inte dig att det mänskliga sinnet bara kan basera sin verklighet på det som hon kan förnimma eller uppfatta? Detta innebär att majoriteten av människorna tror att deras verklighet är exakt som de uppfattar den. Kan ni inse hur detta gör var och en av er otroligt öppna för konflikt, när ni tror att er verklighet är den enda verkligheten? När ni betänker att den mänskliga varelsen bara kan ”se” en liten del av det som faktiskt finns att se i den yttre världen. Och ändå håller en del människor så fast vid sin egen verklighet och tror att den är allas sanning, så de invaderar andra länder och fäller bomber på andra människor och dödar hänsynslöst på grund av denna orubbliga tro på att deras verklighet är den enda verkligheten. Om ni bara kunde ”se” den fullständiga bilden, Ni Kära, så skulle ni förstå att ni lever i en värld av illusioner. 

Detta har ni hört många gånger förut, det är jag helt säker på, - att den här verkligheten är en illusion. Men hur många av er vet egentligen vad det innebär? Ni lever i en drömvärld, eftersom den baseras på förnimmelse, individuell uppfattningsförmåga som ni projicerar på den yttre världen utan hänsyn till hur den yttre världen faktiskt ser ut. Fattar ni vad jag menar, Ni Kära? Förstår ni nu vad det innebär att leva i en illusion? I en dröm? 

Verkligheten i världen begränsas genom mottagarens uppfattning eller förnimmelse av denna verklighet. Därför är den inte sanningen. Den är en begränsad förvrängning av sanningen. Här ligger orsaken till världen med separation och dualitet. 

Ni Kära, det finns bara Kärlek. Detta är den Universella Sanningen. Någonting i den yttre världen som du uppfattar som någonting mindre är helt enkelt inte sant. Så snart du kan skifta din uppfattning om din verklighet i linje med detta, ju snabbare kommer din yttre värld att visa dig vad som är Sanningen. Vad du än förnimmer utanför denna Sanning är inte verkligt. Det är en illusion. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och det har varit min absoluta glädje att vara tillsammans med er idag. Jag Älskar er, Kära Hjärtan. Gud Välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment