Thursday, June 6, 2013

04:06:2013 -- Positivitet


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

04 juni 2013

Positivitet


Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er idag igen. Och som alltid, Kära Hjärtan, är det min stora glädje och djupa ära att få vara tillsammans med er, att släppas in av er, att få er uppmärksamhet under den tid vi har tillsammans. Som alltid, Mina Kära, ta ett djupt andetag så djupt ni kan, ända ner i magen och andas ut med ett långsamt och långt behärskat andetag och se att i och med detta lämnar er alla era spänningar, all er ångest och negativitet. Ta så många sådana här andetag som ni känner att det är bekvämt att göra, 7 är idealet. Er andning, Mina Kära, är ett så kraftfullt verktyg. Den är den anslutning som förenar medvetandet med er kropp. Från denna föreningspunkt, känn min närvaro med er när ni läser mina ord, så att ni från dem kan ta emot ett djupare helande. =

Mina Kära, ni kan inte undgå att lägga märke till att er värld verkar falla ännu djupare ner i kaos. Får jag påminna er om att det SER UT på det sättet på grund av många anledningar. Den mest uppenbara orsaken är, att om den enda källan till er information är de etablerade nyhetskanalerna och media, så är det allt som rapporteras. Som jag många gånger har sagt här i dessa meddelanden, rapporterar inte era vanliga nyheter sanningen, utan bara en förvrängd version, som utmålar den bild som önskas av de styrande, den bild de vill att ni ska tro på om alla händelser som sker i er värld.

Ovanpå detta, Mina Kära, önskar de etablerade nyheterna och media endast rapportera det som inger rädsla och splittring. Som sagt, jag har förmedlat den här informationen tidigare. De som verkligen har kontroll över den här planeten behöver rädslans energi. Det presenteras en oerhört skev bild av världen för er för att ni ska tänka negativt och reagera med högt svallande känslor och rädsla på dessa avskyvärda situationer som utspelar sig på Jorden. Där finns ingen balans. Ni ser bara inte alla otroligt positiva händelser som FAKTISKT SKER runt om i världen.

Nu vet jag att ni känner till vad jag förmedlat här. Men även om ni är medvetna om den större bilden, även om ni är medvetna om den taktik som används av de mörka krafterna, även om ni har all kunskap om detta, är det fortfarande mycket svårt att förbli positiv under nuvarande omständigheter. Många av mina meddelanden på sistone har handlat om det här ämnet, men jag stannar kvar i denna fråga tills tiden har förflutit och den inte längre är viktig. Det krävs fortfarande av mig att jag hjälper till att hålla er på rätt spår vid denna avgörande tidpunkt.

Mina Kära, ni kanske tror att vetskapen om agendan gör er immuna mot den rädsla som strålar ut och ökar negativiteten. Då vill jag tala om för er, Ni Kära, i otvetydiga ordalag att detta inte alltid är fallet. Ta nu inte detta som en hård dom över er, för detta är inte bara omöjligt, det är inte min avsikt här. Därför lägger jag fram inför er alla orsakerna till att det är så väldigt svårt för er att hålla er utanför rädslans och negativitetens fälla. Detta är, som ni mycket väl vet mycket utmanande tider, Ni Kära.

Om er nyhetsrapportering vore väl balanserad och sanningsenlig, skulle tänkesättet hos Jordens folk vara så helt annorlunda. Ni Kära, om ni kunde se antalet slumrande människor på Jorden som väcks, blir rastlösa och missnöjda med status quo, antalet människor som äntligen börjar säga att nu får det vara nog, som äntligen börjar inse att det måste finnas ett bättre sätt. Mina Kära, detta sker hos miljoner medan vi pratar. Detta är inledningen till ett verkligt uppvaknande hos många miljoner Varelser och det sker faktiskt just nu.

Kära Hjärtan, en fredlig civil oro är det mest otroligt uppmuntrande positiva tecknet som tänkas kan, att saker och ting förändras på er välsignade planet. Det är ett påtagligt tecken som ni kan se äga rum. Jag tolererar inte våld av något slag, men man har här i den Uppstigna Världen förståelse för att frihetskämpar ofta inte har något val när de försvarar sina familjer och sina hem. Får jag be er att ni sänder ut Kärlek till alla instabila oroshärdar på Jorden och att ni ber om att fredliga lösningar åstadkoms snabbt. Det ligger i er kapacitet just nu att genom er medvetna tanke och intention stoppa det våldsamma förtrycket av oskyldiga människor.

Mina Kära, konflikterna på er Jord mullrar på, konflikten inom era familjer och era vänskapsrelationer, arbetsrelationer och grannar mullrar på men ni måste förstå att detta är ett mycket nödvändigt POSITIVT steg mot Global VärldsFred.

Mina Kära, känsliga Hjärtan, ni sköter er så bra i en värld som verkar så grym och hård. Fortsätt att gå framåt med Kärlek och Nåd, Himmelriket väntar er. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, lika säkert som Gud kommer ni tillbaka. Gud välsigne er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment