Thursday, June 20, 2013

18:06:2013 -- Medkänsla


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

18 juni 2013
Medkänsla

 
Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som kommer för att vara med er denna vackra dag på er välsignade planet Jorden. Som alltid, Kära Hjärtan, är min glädje enorm att vara här, att få vara med er, att tas emot av er och att få ge några ord till er är underbart. Andas djupt, Mina Kära, andas djupt, andas in och andas ut så att du förenas mer och blir mer närvarande inför mina ord. Tack.

Mina Kära, idag skulle jag vilja tala om ämnet Medkänsla för den är så viktig i dessa tider vi befinner oss i. Det är så lätt att sluta känna medkänsla speciellt medan vi vinglar oss igenom en övergångsperiod och rör vid den smärta som vi så länge undvikit under våra liv i separation. Mina Kära, när ni känner obehaget av att komma till insikt om allt som ni har lagt åt sidan för att hålla er borta från den oerhörda smärtan från separationen från Fader-Moder Gud, är det mycket lätt att kasta skuld och fördömande på andra för att ytterligare undvika den intensiva smärta som måste komma.

Detta är en mycket utmanande tid för er, Ni kära, när ni kommer underfund med alla de saker som ni gör i livet för att undvika att känna och för att undvika att älska er medmänniska. Det är så mycket smartare att ta till alla intrikata sätt som vi använder för att ordna upp våra liv med våra nära och kära. Vi använder utvägar där vi ger bort vår kraft, uttryckssätt där vi utövar vår makt över andra, sätt där vi undviker konflikter för att "få frid i huset", sätt där vi tillåter andra att invadera våra liv eftersom detta är lättare än att stå upp och säga nej, alla de gånger då vi säger "ja" när vi egentligen inte vill. Om och om igen tar vi till strategierna för att undvika att känna det som är roten i det hela, separationen från vår Fader-Moder Gud, vilken leder oss till att se på någon annan för att fylla det tomrummet. Detta är naturligtvis en omöjlig och svår uppgift och leder till den intensiva smärta som kommer från att känna sig oälskad av våra bröder och systrar. Detta ger oss anledning till att stänga av och bygga murar för att undvika att känna någon mer smärta. Något som ger stöd åt denna vår strategi är tron på att vi kan bemäktiga oss Guds kraft, för detta är vad livet i separation verkligen betyder. Detta är naturligtvis omöjligt.

Så nu går ni igenom en intensiv period då ni kommer till insikt om alla de knep och sätt ni använder för att klara av livet i separation med Gud. I denna insikt kommer du att känna alla orsaker till varför du gör så mycket skada och detta kommer oundvikligen att leda till att du pekar finger och lägger skulden på din Mor, din Far, dina syskon, din första vän i skolan, din första sexuella partner som fick ditt hjärta att brista. Om och om igen pågår detta medan du inser den av dig uppfattade orsaken till din smärta i livet.

Mina Kära, det är i den här smärtan och insikten som vi kan börja förlora vår medkänsla för våra medmänniskor, speciellt då nära familjemedlemmar, som ni uppfattar det har orsakat er smärta och lidande. För att reda ut den skada som gjorts mot det Guds altare som vistas inom ert hjärta kommer ni nu återigen att besöka dessa tider i ert liv när ni upplevt smärta och lidande i händerna på någon annan.

Nu, Ni Kära, säger jag inte att det finns en rak och enkel väg till medkänsla, för först måste ni känna smärtan och kanske ilskan, svartsjukan eller vilken känsla som helst som ni måste erkänna att ni verkligen känner, Sanningen hos ditt eget Väsen. Sanningen om vad som egentligen ligger bakom det oäkta leendet medan du utför en uppgift för någon annan som du hellre inte skulle velat göra. Ni förstår vad jag menar, Ni Kära? Detta är en tid för Sanning. Vilken är den VERKLIGA känslan du har medan dina strategier pågår? Denna måste först komma till uttryck på ett säkert sätt och i någon form som passar dig. Du måste känna dig fram med lite hjälp från någon annan, och som ni väl vet vid det här laget, med en del hjälp från mig och alla mina Bröder och Systrar i den Uppstigna Världen.

Så snart du får tillgång till den verkliga känslan och har uttryckt den på ett tryggt sätt, är det dags att söka förståelsen för någon annan i stället för att bli förstådd. Din del i detta och din outtalade känsla är något för dig själv att ta itu med, inte för att någon annan ska förstå. Försök förstå den andre, försök att se vad som ligger bakom deras handlingar, för de är också skadade och agerar eller har agerat utifrån denna smärtans plats för att de söker efter Kärlek, ropar efter Kärlek på det enda sätt de kan.

Om du hittar den här platsen och kan förstå någon annan som orsakat dig smärta, speciellt en nära släkting eller syskon eller barn eller partner som du delar ditt liv med, om du kan finna förståelsen för dem kan du komma åt Medkänslan för dem och i och med detta öppna ditt hjärta. Du kan då finna balans igen. Genom att ständigt vårda ditt hjärtas behov för att hålla det öppet och stanna kvar i Kärleken så ofta du kommer ihåg det, kommer du ännu en gång att finna harmoni i ditt liv tillsammans med dem som du så innerligt älskar.

Detta är ingen lätt uppgift, Ni Kära och det är därför jag erbjuder mig själv till er hjälp, för att vandra med er, för att hålla er hand, för att vara på den andra sidan av den eld som ni måste gå igenom för att komma till andra sidan och till den som ni egentligen är. JAG ÄR här, detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er övermåttan. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment