Friday, May 24, 2013

23:05:2013 -- Var ståndaktig


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

23 maj 2013

Var ståndaktigJag hälsar er, Ni kära! Det är jag, Lord Emanuel, så glad över att vara med er igen denna fina dag! Och som alltid, Kära Hjärtan JAG ÄR verkligen med er, just nu när du läser dessa ord, så ta en stund av din tid för att känna min närvaro. Ta ett djupt andetag in och en lång långsam utandning och känn verkligen att jag är med dig. JAG ÄR precis här. Det finns så många problem i världen idag Ni Kära, så ni är förlåtna om ni låter händelserna i den yttre världen påverka er. Allteftersom Jordens energier når en allt högre vibration, så lösgörs allt mer disharmoni runtom. 

Detta innebär i realiteten, Ni Kära, att mer avskyvärda händelser kommer att utvecklas och utspelas just nu, vilka är orsaken till att så många av er misströstar och förlorar tron. Men jag talar om för er i otvetydiga ordalag, Ni Kära, att nu är det dags att vara stark, nu är det dags att stå ståndaktig i Ljuset, nu är det dags att ni tar reda på vad ni duger till och varför. Ur miljarder av livsströmmar valdes ni ut för att vara inkarnerade på den här Jorden vid den här tidpunkten. Nu när alla andra runt omkring er verkar förlora förståndet, är det dags för er att höja huvudet över gyttjan och se Guds Ljus i Fulländning vid horisonten. 

Detta är skillnaden mellan er och dem som fortfarande slumrar och först måste vakna. Men kom ihåg följande och kom ihåg det ordentligt, Kära Hjärtan; detta gör er inte bättre än massan av människor! De är bara ännu inte vakna och därför kan de inte och får inte heller dömas eftersom de fortfarande utnyttjas och är offer för livet och den yttre miljö i vilken de befinner sig. De har inte förmånen att ha samma synförmåga som Ni Kära. De är inte beväpnade med samma kunskap ännu. Detta gör dem inte mindre på något sätt. Var snälla och ha detta i åtanke under de kommande dagarna eftersom så många handlingar kommer upp i Ljuset som får ert skinn att krulla sig och er tolerans att testas till gränsen. Döm dem inte, Ni Kära, för de vet inte vad de gör. 

Men du är rustad med information och kunskap i ditt hjärta och det är dags att börja praktisera detta. Du kan höja dig ovanför, du kan lyfta ögonen upp ur dualitetens djup och all den galenskap som den innebär. All skräck och all osämja förtjänar inte din uppmärksamhet. Titta bort, Mina Kära, titta bort och fokusera endast på det som du VILL HA. Fred på Jorden och ett avlägsnande av allt ont och er vackra Moder Jords återgång till sitt ursprungliga tillstånd. Nu, mer än vid någon annan tidpunkt, är det viktigt att du tittar bort från nyhetsrubrikerna och skapar dina egna! Jag föreslår inte att du helt och hållet avskärmar dig från världen. Det är klokt att ha en ungefärlig uppfattning vad som händer runtom i er värld. Men jag uppmanar dig verkligen att klokt välja källan för din information. Leta inte efter din information på de större TV-kanalerna eller i tidningarna för de berättar inte sanningen. De skildrar bara det som makthavarna vill att du ska läsa, och de ligger ofta så långt från sanningen att en del berättelser inte är något annat än ett totalt hopkok. 

Kära Hjärtan, ni vet vid det här laget att världen kontrolleras av dessa få vid makten som inte har ert bästa för ögonen. De kontrollerar allt som berör ert dagliga liv och har manipulerat den här världen till den plats där den idag befinner sig. Grymheter som terrorattackerna nyligen och den ständiga krigsföringen tillåts fortsätta och får aktivt stöd och genomförs av dem som illegalt har tagit över och kontrollerar den här planeten. 

Ni vet om det här och därför kan ni höja er ovanför det. Se terrordåden för vad de är istället för att fastna i dramat och känslorna, vilket är exakt det resultat de avsett. De mörka krafterna med kontroll över er planet behöver rädslans energi och de överdrivna känslorna av hat och intolerans för att överleva. Genom att reagera på de negativa händelserna i er värld spelar ni dem som skapar sådana händelser i händerna.

Mina Kära, jag uppmanar er att stå ståndaktigt i Ljuset. Ha en stark tillit i era hjärtan, tro inte på det ni ser på era TV-skärmar, utan var medvetna om att Ljuset står på randen till att störta det mörka en gång för alla. Oavsett vad som kommer i er väg, oavsett vilka nyheter ni hör om grymheter, låt er inte sugas in i deras spel. 

Höj er ovanför, Kära Hjärtan, höj er ovanför. Behåll Kärleken i ditt hjärta för här finns ditt vapen. Vi kommer inte att vinna detta med kulor och våld. Vi kommer att vinna detta med Kärlek och Ljus. I Guds Ljus kan det mörka inte existera, och i närvaron av Kärleken kan allt ont, oavsett hur vidrigt det är, helt enkelt inte ha någon styrka, - HAR INGEN MAKT HÄR. Håll er starka, Kära Hjärtan, håll er starka.

Guds Ljus misslyckas aldrig, Guds Kärlek är alltid Segerrik. På vems sida står du? Stå upp i Ljuset, mina modiga hjärtan, och stå starka. Segern är er. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag bugar mig inför ert mod. Den mäktiga JAG ÄR Stjärnfrö-rasen kommer att ännu en gång vistas på vår Välsignade Moder Jord. Gud välsigne er, Kära Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment