Tuesday, May 21, 2013

20:05:2013 -- Lätta på din börda


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

20 maj 2013

Lätta på din bördaJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, överlycklig över att få vara med er idag! Jag har saknat er, Ni Kära, eftersom budbäraren har varit sjuk och inte kunnat ta emot mig under den senaste veckan och det är med stor glädje och ära som jag låter orden flöda genom henne och ut till er ännu en gång. Det känns så bra att vara tillsammans med er på det här sättet. De här meddelandena öppnar upp er för att ta emot mig, förstår ni, Ni Kära. JAG ÄR alltid med er när ni kallar på mig eller tänker på mig, och det kommer jag alltid att vara. Men när ni läser dessa ord och tar några andetag för att förena er och hålla mig i ert hjärta, är ni mycket mer öppna för att ta emot mig och det helande som finns inkodat i orden. Kära Hjärtan, om ni inte redan har gjort det, ta ett andetag, ett djupt andetag och öppna ert hjärta för mig. Släpp in mig, bara för den här stunden, så att vi kan förena oss i Kärlek och läka er smärta. 

Kära Hjärtan, vad besvärar er idag? Vad rör sig inom er som gör er missnöjda och sjuka och håller er borta från Allt Som Ni Är? För det råder inget tvivel om att allting som står i er väg, allting som håller er borta från Allt Som JAG ÄR kommer upp för att läkas. Det kommer upp till ytan, om ni så vill, inom ert hjärtas kamrar för att kännas, Ni Kära. Och detta är den del som många av er kämpar med eftersom ni KÄNNER allt som kommer upp för att släppas och om-polariseras och sändas tillbaka till den Stora CentralSolen. 

Mina Kära, under ert dagliga liv kan detta mycket väl förorsaka stor förödelse. Inte bara måste känslorna och sinnesrörelserna släppas, utan det gäller även alla era relationer som inte fungerar, - eller kanske bör jag säga allt det som inte fungerar inom relationerna, inom de meningsfulla och nära relationer man har, främst med familjemedlemmar. Alla sprickor som finns inom dessa relationer börjar visa sig och utvecklas tills de inte längre kan skylas över, och Ni Kära, ni tvingas till att ”face the music” så att säga. 

Allt som du har sopat under mattan i det förflutna, alla de gånger du har bitit dig själv i tungan och inte sagt ifrån, alla de gånger du stängt av och inte sagt någonting när någon annan ovänligt kört över ditt hjärta, alla de gånger du har ignorerats och gått osedd, eller alla de gånger du inte tagit hänsyn till andras känslor eller var klumpig med deras hjärta, alla dessa saker, Ni Kära, kan inte längre gå outtalade. Smärtan från det förflutna kommer ifatt och för dem av er som snabbast har sprungit ifrån er själva och fortfarande springer, kommer det att kännas som en stor tsunami, men den måste komma eftersom allt som håller dig ifrån Allt Som Du Är måste släppas. 

Många av er vet redan om detta. Många av er är väl medvetna om det som pågår och ni kanske tänker, att påpeka det här är inte till så förfärligt stor hjälp när man befinner sig mitt i det. Och ni kanske tänker, att jag omöjligen kan veta hur det är att vara som ni. Men, Kära Hjärtan, nu vet ni i ert hjärta att jag gör det. Jag vet verkligen hur ni har det och vilka utmaningar ni möter, jag vet verkligen vad som håller er borta från den storhet som är ert verkliga Jag. Jag känner verkligen till tätheten i den 3: e dimensionen och jag vet faktiskt om att motståndet mot Ljuset på Jorden är häpnadsväckande att uppleva. 

Jag vet, Kära Hjärtan, jag vet och eftersom jag vet och har upplevt allt detta och gått igenom min Återuppståndelse (Resurrection) och vidare till Uppstigningen (Ascension) och fått min Frihet i de Uppstigna Världarna (Ascended Realms). Tack vare allt detta kan jag hjälpa er, och jag kan hjälpa er i mycket verkliga ordalag just nu. 

Ge allt till mig, Ni Kära. Ge det till mig. Låt all er smärta och era skador stiga upp till ert hjärtas kammare, låt dem komma upp till ytan, låt dem sitta utanpå bröstkorgen och överräck dem till mig, er Älskade Emanuel, Jesus Kristus. Och jag kommer att ta dem från er, - jag kommer att lyfta av dem från er. 

Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och ni kommer att höja er, mina vackra Guds Barn, ni kommer att stiga in i den Stora GudsNärvaron som är JAG ÄR, - Det Ni Är. Gud välsigne er, Kära Hjärtan. 

Bara en sak till, låt inte er tro vackla, för inget av människa skapat kommer att beröra er. Gud Välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment