Friday, May 17, 2013

13:05:2013 -- Styrkan att vara svag


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

13 maj 2013

Styrkan att vara svagJag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som är här nu, tillsammans med er igen så att jag idag kan dela med mig lite visdom och tröst till er. Återigen ber jag er dra in ett djupt andetag, åtminstone en hel inandning och utandning, och under utandningen, slappna av i hela kroppen, släpp alla spänningar och släpp alla tankar för dagen som kanske håller er fast vid något annat än nuet. Var medvetna om att JAG ÄR med er, var medvetna om att jag kan känna er och var medvetna om att JAG ÄR här för att hjälpa er. 

Vad bekymrar er idag, Mina Kära? Snälla Ni, ingenting är för litet eller för stort för att samtala med mig om, för att be mig om hjälp med eller bara för att ta del av en börda som ni bär på. Låt mig ta den ifrån dig, lätta din börda. Så många av er tror att livet måste vara en kamp. Detta är inprogrammerat i er från en mycket tidig ålder att man måste vara tuff i livet. Många av era föräldrar trodde att det var deras jobb att "tuffa till er" så att ni skulle kunna stå emot de hårda smällarna i livet, och vara starka nog att bära den börda som följer med livet som människa på Jorden. 

Mina Kära, detta behöver inte vara fallet. Det är en allmän uppfattning på Jorden att ni är svaga om ni inte kan ta emot livets smällar, - att ni är svaga om ni väljer att inte bära de bördor som följer med livets yttre statussymboler, och att ni är svaga om ni väljer att inte ge er in i kapplöpningen och klättra på "framgångs-stegen" för att "lyckas" i den här världen. 

Mina Kära, som nästan allting på er planet vid den här tidpunkten, är det upp och ner, vänt ut och in, om man så vill. Mina Kära Hjärtan, det kräver den starkaste av de starka för att lägga ner sin börda för en annan att bära. Det kräver ett enormt mod och styrka för att erkänna att livet skrämmer dig, att du inte är lycklig, att du är rädd för andra människor, att du inte kan klara det ensam men inte vet hur man ska be om hjälp. Det kräver den starkaste själen för att erkänna inför andra att man känner sig vilse och ensam i den här världen trots att man är lyckligt gift eller har ett så kallat framgångsrikt jobb eller ”är med i svängen”. 

Mina Kära, det sätt som ert samhälle är uppbyggt på i västvärlden, en modell som kopieras över hela planeten, är en knuff in i vuxenlivet med nästan inget verkligt stöd eller några förbindelser, utknuffad vid en ålder som anses lämplig och med föresatsen att "du är vuxen nu, gå ut och lyckas i världen". Mina Kära detta skulle skrämma den mest förhärdade av själar och att säga något annat är bara osanning. Ni förstår, Ni Kära, vi utvecklar alla sorters strategier för att klara av den här hårda behandlingen. Eftersom det verkar normalt och vi inte vet något annat, skapar vi strategier, tankemönster och beteenden som täcker den djupa smärtan av separation och hårdhet. Så genomsnittspersonen är inte ens medveten om hur mycket den här världen skrämmer, kränker och orsakar honom eller henne lidande på varje nivå. 

Men ni, Mina Kära, är litet annorlunda. Ni är så väldigt sensitiva att ni inte är som alla andra och har gjort val i livet som fört er i linje med er själs väg. Ni har valt att vända er mot Ljuset och genom att göra detta har ni påbörjat resan till att Bli (journey of Becoming), en resa som tar er djupt in i ert livs verklighet. Det är smärtsamt, Kära Hjärtan, missta er inte om det. Det finns inga genvägar, det finns ingen enkel väg ut, ingen räddar dig från dig själv. Bara du själv kan göra det. Och detta kräver en enorm styrka och mod, något som ni alla har i överflöd, annars skulle ni inte läsa dessa ord. 

Du har styrkan att erkänna dina svagheter, du har styrkan att erkänna din rädsla och du har styrkan att erkänna att du inte känner dig trygg bland människor. Du har styrkan att erkänna att livet skulle vara så mycket enklare med det villkorslösa kärleksfulla stödet från dina medmänniskor istället för präglat av den hänsynslösa konkurrensens mentalitet ("dog eat dog") vilken skiljer och separerar och verkar vara så högt värderad i ert samhälle idag. Du har modet att stå upp för dig själv, du har modet att stå upp för andra som blir mobbade för att de är svaga och du har styrkan att stå upp för dig själv, i din Sanning och i Ljuset. 

Nu Mina Kära, är ni Vägvisare. Det kommer aldrig att vara så här utmanande för någon annan som följer i era fotspår och följer ert Ljus. Ni banar en väg genom okänt område, ni har mycket få människor som förebild, som kan visa er vägen. Alla följer som får massmedvetandets programmering. Ni måste bryta er loss och stå upp och jag kan inte nog betona hur utmanande detta är. Och det är här som den Uppstigna Världen kan hjälpa er, Ni kära. Ni kan inte göra detta utan oss. Vi är era Vägvisare och ni är bron mellan den Uppstigna Världen och folkets massa. 

Ni kan göra det, ni har det som krävs. Ni finns här just nu eftersom ni har förberett er under livstider för denna makalösa tid på Jorden. Ni är redan Segerrika. Detta är mitt löfte till er. Jag är Lord Emanuel. Kalla på oss i den Uppstigna Världen för att hjälpa er att ha styrkan, för att lägga ner er börda och kliva in i friheten. Jag älskar er. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment