Thursday, January 23, 2014

21:01:2014 -- Vem är Du?

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

21 januari 2014

Vem är Du?


Mina Kära, det är jag, Lord Emanuel. Jag hälsar er! Jag kommer för att vara med er i dag i syftet att ge er tröst och Gudomlig Kärlek och helande energier i dessa utmanande tider. Jag känner ert motstånd, jag känner att ni alla är litet trötta. Så slut dina ögon, ta några långa djupa utrensande andetag, andas in Ljuset och andas ut all täthet och bara var. Stanna kvar i närvaron av dina andetag och släpp allting, alla dina bekymmer och all din stress, alla dina tankar och rädslor, låt allting rinna ur dig och låt dig komma in i djup förening och närvaro. Och bara andas.

Från denna stillhetens och fridens plats, be till Herren Gud i ditt Väsen, din Stora GudsNärvaro JAG ÄR, fråga dig själv, vad behöver jag just nu? Vem är jag? Min Kära, om du inte är dina tankar, om du inte är dina känslor, om tankar och känslor bara är verktyg inbyggda i denna otroligt komplexa och vackra mänskliga fysiska kropp, vem är du då? Vad finns under alla tankarna, alla orden och alla känslorna? Endast i djup stillhet kommer du att finna svaret på denna fråga.


Dyrbara Hjärtan, många av er tror fortfarande att ni är den person som den här i världen skapat er till att vara. Ni förstår, Mina Kära, ni har alla gått med på att få vissa upplevelser under barndomen och under er uppväxt, upplevelser som skulle forma er värld. Ni valde de föräldrar som skulle uppfostra er och ge er en viss miljö, vilken skulle skapa den verklighet som bäst passade de lärdomar som skulle läras. Ni bad speciella själar att gå med er under vissa perioder på er resa för att förse er med inlärningsmöjligheter, en del mycket trevliga, en del mycket obehagliga. Ni ådrog er hämningar, ni lärde er beteendemönster som alla gjorde det möjligt för er att klara er i den här världen av separation och dualitet.


Nu som vuxen sitter du fast i den där personen som formades genom erfarenhet efter erfarenhet i den yttre världen. Ditt Dyrbara Hjärta täcktes mycket snabbt över för att skydda sig, eftersom du fann att det inte var tryggt att ge ditt hjärta till någon annan, inte tryggt att öppna ditt hjärta för någon annan. Du lärde dig att det inte var tryggt att ge Kärlek eller ta emot Kärlek.


Allt det där är gamla nyheter? Ja! Jag hoppas verkligen det, Du Kära, eftersom slöjorna nu faller av runt dig. Allteftersom du exponerar dig själv faller lager efter lager av det täta bort. Och falla bort måste det, för era Jordenergier kan inte längre ge stöd åt densiteten. Falla bort måste de och faller bort gör de. Och det är smärtsamt, Mina Kära, att utsättas för Ljuset efter årtusenden av djupt mörker, - det är smärtsamt. Den hastighet med vilken ni utsätts för ständigt ökande Ljusmängder är utan motstycke. Det har aldrig gjorts tidigare på det här sättet. Men ni visste alla det här och ni anmälde er alla ivrigt inför detta och det finns otaliga själar som bokstavligen radat upp sig och väntar på att förena sig med er. Så unik är den här tiden på er Välsignade Planet Jorden.


Så andas, Min Kära, andas djupt igen och låt alla eventuella känslor stiga upp. JAG ÄR med dig, ta emot min Gudomliga Närvaro i ditt väsen. Andas in mig för att ge dig energimässigt stöd medan du låter det som är tyngre stiga upp inom dig för att släppas. I den här processen, Andas, Andas, Andas och känn det du känner. Stanna kvar i den här processen så länge du kan, och när du når ett tillstånd av frid genom att andas igenom dina känslor utan något dömande eller att du fastnar i dem, för då din Närvaro till ditt hjärta och andas in i ditt Hjärtområde. Föreställ dig nu att ditt hjärtområde är direkt förenat med din JAG ÄR Närvaro, känn den föreningen i ditt hjärta och fråga dig; Vem Är jag? Vilka kvaliteter för jag med mig till Jorden? Frid? Kärlek? Heder? Klarhet? Oskuld? Renhet? Barmhärtighet? Mod? Frihet? Harmoni? Rättvisa? Vilka egenskaper definierar dig, vilken sak kämpar du för? Vem är du? Vem är du egentligen under alla berättelserna och bortom all den begränsning som du har placerat på dig själv, baserat på det du lärt dig så här långt?


Andas in det där, Du Kära och vad finner du? Oh ja, andas in i den Heliga EldVarelse som du verkligen är! Kraftfull, ärlig, sann, kärleksfull, generös, vacker, modig, - åh, min lista på vem du verkligen är fortsätter och fortsätter och fortsätter.


Mina Kära, för många av er finns det bara en slöja kvar. Vi kan inte lyfta den slöjan innan de sista skuggorna tas bort från er planet och detta är som ni vet i full gång och Segern är er. Det är dags att kasta ditt ”gamla jag” åt sidan, det som bestod av en version som var mycket användbar under ditt lärande, mycket användbar för att få dig så här långt på vägen. Men låt oss se det för vad det är, en inlärningserfarenhet och en farkost för din andliga tillväxt och till sist för din uppstigning (ascension). Du har tagit av dig och satt på dig hundratals fysiska klädnader, för det är allt de är, klädnader som klär dig och låter dig få ett liv på det fysiska planet. De är inte du, de är inte ens genetiskt den GudsNärvaro som du är, vilket innebär att din yttre bild nu inte är bilden av Dig. Inte din Gudomliga Blueprint.


Visa dig nu! Förnya, föryngra, blås nytt liv i din fysiska klädnad, kräv det på det sättet. Låt ljuset genomtränga varje cell i din kropp medan du dagligen sitter i stillhet och låt det återställa ditt DNA och avslöja den store Guden JAG ÄR som Du Är.


Du är inte dina berättelser eller din kropp, du är inte trasig, du är inte hjälplös och du är inte begränsad. Ni är allsmäktiga magnifika Skapande Varelser. Detta är mitt Löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel, jag har alltid sett vem ni är. Nu ska resten av världen se er! Gud välsigne era Dyrbara Modiga Hjärtan.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment