Monday, January 6, 2014

03:01:2014 -- Håll dig lugn, var ståndaktig

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

3 januari 2014

Håll dig lugn, var ståndaktig

Jag hälsar er, Ni kära, det är jag Lord Emanuel, som kommer för att vara med er igen idag, den tredje dagen av ert gregorianska år, 2014. Nåväl, nåväl, Ni Kära, här är vi, - ett nytt år. Tiden går påtagligt snabbare för er, Mina Kära. Ni känner det alla nu. Stora förändringar är på gång vad gäller tiden och jag uppmanar er att bara "hänga med” som ni säger. Bara tillåt och acceptera den föränderliga tiden, annars Mina Kära, kan den få en förvirrande effekt på er. Tillåt inte förnimmelserna av tidsförvrängning påverka er på en mental nivå. Låt den gå förbi sinnet och var tillåtande, var tillåtande, tillåtande med Lätthet och Behag. Var medvetna om att förändringen av ert tidsbegrepp kommer att äga rum och övergången kommer att bli, som ni skulle uttrycka det, "märklig". Bara om ni tillåter den att vara på det sättet, Ni Kära, är kunskap makt. Om du vet om att tiden håller på att förändras kan du låta tidens gång flöda utan ansträngning och vara medveten om att du kommer att uppnå allt du haft för avsikt att uppnå den dagen oavsett hur tiden passerar.

Så ännu ett år har gått och jag skulle inte kunna vara här idag och ignorera det faktum att det har varit väldigt lite som rapporterats för er i massmedia om alla stora förändringar som SKER i er yttre värld. För många av er vet jag att detta är en stor börda som ni är trötta att bära. Många av er är trötta och "uttråkade", en del av er blir arga och en del av er har nästan fått nog.

Mina Kära, mitt hjärta är med er, var och en av er just nu, och jag ber er Mina Kära, av hela mitt hjärta, ta er lite tid för att ta kontakt med mig nu på en djupare nivå. Ta några djupa andetag, in genom näsan och ut genom munnen, andas in så djupt ner i magen som möjligt och andas ut allt det som håller er ifrån er storslagenhet denna dag. Andas in Guds Ljus, starkt vitt Ljus och andas ut allt det täta, all negativitet och all er leda, all er trötthet, släpp bara ut allting och låt allt falla bort. I det här ögonblicket finns bara du och jag. Känn min närvaro nu medan du läser dessa ord, fortsätt inte att läsa de här orden innan du påtagligt känner min närvaro, innan jag har visat mig för dig på det sätt som vi har kommit överens om i det förflutna, färgen, symbolen, doften som vi tidigare kom överens om, - vänta på mig. Om du är ny inför dessa budskap och ännu inte har gjort resan att träffa mig och visad hur jag visar mig för dig, så är det bara att helt enkelt öppna upp för att ta emot mig nu på det sätt som dina sinnen tycker om att uppfatta min närvaro. Sitt i stillhet och vänta, fokusera på din andning och ditt hjärtområde och vänta och var tillåtande och ta emot min närvaro inför dig.

Min Kära, låt all ilska, frustration, besvikelse falla bort för det är din mänskliga identitet. Stig upp och ut ur den nu, utan något dömande mot någonting, bara befria dig från det och var det rena medvetande som du är precis nu. Expandera, utvidga, utöka din medvetenhet om dig själv, håll igång andningen och var stilla. Behåll också en medvetenhet om min närvaro, det är tryggt. JAG ÄR verkligen här tillsammans med dig och det är tryggt att vara Du. Det är tryggt. Låt tårarna komma om de vill, låt sorgen stiga upp om den vill, tillåt att ingenting händer om det är det du upplever. Bara låt det vara så.

Från denna plats, känn nu den styrka som du är. Andas in den styrka som du är. Var medveten om att från denna plats kan du förflytta och förflyttar berg. Var medveten om att från denna plats kan du förändra och förändrar allting som är fel i din yttre värld. Känn den renhet och kraft och Kärlek som du är. Känn den nu och var medveten om att detta är din inre verklighet. Om du lever denna inre verklighet tillräckligt ofta och fokuserar din uppmärksamhet hit tillräckligt ofta och med tillräcklig energi MÅSTE denna inre verklighet av ren kärlek, ren visdom och ren kraft manifesteras i din yttre verklighet. Så är Lagen.

Mina Kära, jag vet att ni tröttnar, jag vet att ni är utmattade, och jag vet att ni längtar efter att vissa skiften ska inträffa. Ni Kära, fråga er själva just nu, har jag skiftat? Har jag förändrats? Känner jag mig annorlunda än jag gjorde vid den här tiden förra året? Mina Kära, ni vet sanningen i era hjärtan. Ni vet att saker och ting har förändrats, ni vet att det mörkas krafter är splittrade, oorganiserade, och befinner sig i en totalt kaotisk härdsmälta. Det är nu dags att sluta förlita sig på framträdanden i den yttre världen. Förlita dig helt på dina egna inre resurser för att tala om för dig vad som är sanningen.

Jag ber dig, ta din uppmärksamhet från det som händer utanför dig och placera den i ditt inre, där du kommer att finna en trädgård med lugn och ro, harmoni, renhet, oskuld, Kärlek, Ära och Seger. Detta är din sanning, det är där du bor, och genom att göra detta med all kärlek i ditt hjärta tvingas din yttre verklighet att förändras! Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel. Använd er ilska, Mina Kära, som bränsle, bränsle för er beslutsamhet, inte till att avvika från er väg. Ni är alltför nära för att vackla nu. Hold Steady, mina Kära Dyrbara Hjärtan, Håll er lugna och var ståndaktiga. Jag älskar er och jag välsignar er och jag finns ständigt nära för att trösta er. Gud välsigne er.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment