Thursday, January 9, 2014

07:01:2014 -- Resan till Guds Hjärta

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

7 januari 2014

Resan till Guds Hjärta

ag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel, som är här för att vara med er igen idag och faktiskt, JAG ÄR med er varje dag, Mina Kära. JAG ÄR bara en tanke bort. Jag förstår att många av er fortfarande behöver de här budskapen och jag kommer att fortsätta att sprida information på det här sättet så länge som det behövs. Men Du Kära, jag känner mig manad att påminna dig om, att ditt mål är att skapa din egen förbindelse, så att du inte har något behov av budskap från någon yttre källa annan än dig själv.

Mina Kära, den Uppstigna Världen kommer alltid att ha auktoriserade sändebud för att framföra en undervisning som ligger steget före där de flesta av er befinner sig i er inlärning och tillväxt. Detta kommer alltid att vara nödvändigt, för individer har alltid behövt en lärare som banat väg framför dem. Ni Kära, som ni snart kommer att få reda på, så snart man når uppstigningsnivån blir det ens enda syfte att leva i tjänande till andra, till dem bakom er på vägen, och vi i den Uppstigna Världen finns här för att tjäna er.

Så vi kommer alltid att förmedla vår undervisning hit till Jorden genom budbärare, men Ni Kära, ni måste ändå hålla i sikte att ha er egen förbindelse som ni litar på för er dagliga vägledning och för svar på era personliga frågor som kommer upp medan ni färdas genom ert liv på den Välsignade planeten Jorden.

Jag uppmanar dig nu att ta ett djupt andetag, in genom näsan och ut genom munnen, för att börja fördjupa din förening med dig själv, med ditt sanna jag, ditt GudaJag, ditt Högre Jag, din Stora GudsNärvaro JAG ÄR. Herregud, vilken rad med namn Du gett dig tillkänna med! Djupa andetag, Min Kära, för det är genom den heliga Andningen som vi förenar vårt medvetande med våra fysiska kroppar. Stärk nu den här anslutningen medan du andas djupare och djupare in i magen och tar in långa, djupa, utrensande andetag med starkt vitt Ljus och andas ut all täthet, all oro, all rädsla, all identitet om vem du är och det du är ansvarig för och finn den stilla platsen inom dig, - den djupa, stilla platsen med total Frid.

För det är där du kommer att finna din anslutning. Vem du kommer att förena dig med beror mycket på individen och var du befinner dig på din resa. Mina Kära, ni har många, många Älskade Väsen som tilldelats var och en av er individuellt, och alla har de det rena syftet att vägleda er genom ert liv, att på bästa möjliga sätt inom Universella Lagar, hålla dig så nära som möjligt till din utvalda själsväg, de val du gjorde innan du inkarnerade på den här Jorden den här gången. Många olika Varelser kommer att vara med dig vid många skilda tidpunkter i ditt liv, och dessa Varelser kommer att komma till dig när du behöver dem.

Nu, Mina Kära, det är vid detta skede som många av er snubblar, så att säga. För detta är den tidpunkt då rädsla kan komma in och rädslan tjänar till att förhindra er klara anslutning. När rädslan får uppmärksamhet kommer den att bryta anslutningen helt och hållet. För att skingra alla era farhågor om förening med astrala plan eller med Varelser med lägre vibration som inte har någon plats på din själsväg måste du kalla på beskydd från Änglavärlden. Min gode vän ärkeängeln Michael, som har kommit hit för att personligen förklara för dig vilka gåvor han kan ge dig, (se tidigare budskap). För att skydda er kan ni kalla på den älskade Lord Michael och hans legioner av änglar. Mina Kära, ni är alltigenom kraftfulla, var inte rädda. Väldigt många krafter har satts in för att skrämma bort er från att odla er egen förbindelse med det Gudomliga för det är där er makt ligger, er väg hem till ert GudsJag. Ge inte efter för rädslan.

Befall att du beskyddas från alla lägre vibrerande energier och kräv att du förenas med högsta möjliga vibration för ditt största goda och för allas största goda. Kalla på ärkeängeln Michaels beskydd, den mest kraftfulle beskyddaren som finns tillgänglig för dig. Var medveten om att ingenting ska röra dig som absolut inte finns där för att tjäna ditt högsta goda. Sitt i stillhet och vänta.

Var i stillheten, var i medvetenheten om din andning, vänta på din Skyddsängel eller kalla in dem, vänta på mig, eller kalla på mig, eller vänta i stillhet och var öppen inför äventyret. Mina kära, vi i den Uppstigna Världen och Ärkeänglarnas Värld fungerar som en bro för er till Gud/Gudinnan Allt Som Är. Låt oss hjälpa dig att överbrygga den där klyftan som kanske bara kan vara lite för stor för dig att överbrygga ensam. Vi är din familj, vi har vandrat din väg och vi längtar innerligt efter att hjälpa dig över den stora klyftan till Enhet, ett liv utan någon separation mellan dig, din mänskliga fysiska inkarnation och din Stora GudsNärvaro, den Mäktige Kristus JAG ÄR.

Mina Kära, det är dags att sätta igång med en daglig övning för att odla stillheten inom er, det är dags att ge sig in på den sista delen av er resa. Resan inåt till Guds Hjärta. Här kommer allt att ges er, för här finns dörren till er Själ, dörren till Allting, Himmelriket. Detta är mitt löfte till er. Kom, ta min hand, låt mig sjunga in lite glädje i ditt hjärta medan vi tar dina första steg mot Guds Hjärta. Gud välsigne er, mina tappra Själar.Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment