Tuesday, February 18, 2014

11:02:2014 -- Allsmäktig Kärlek

Sign up to Lord Emanuel messages 
Dagliga Budskap med Visdom och Inspiration

11 februari 2014

Allsmäktig Kärlek


Jag hälsar er, Mina Kära! Det är jag, Lord Emanuel som är här för att vara med er idag. Ja, det är faktiskt jag, tvivla inte. Vänta, var stilla och känn in min närvaro för JAG ÄR med dig nu, medan du läser dessa ord. Ta ett djupt andetag, andas in så långt ner i magen som du någonsin kan och andas ut alla dina spänningar, det täta och negativa inom dig och känn din kropp slappna av, känn sinnet koppla av och bli öppet för att ta emot min Kärlek till dig.

Och hur mycket du tar emot beror helt på hur mycket du kan hålla dig öppen, vilket innebär hur mycket du kan stänga dig från ditt sinne och dina tankar och fördömanden, hur pass närvarande du kan vara i din andning och i ditt hjärtområde och släppa in mig. Hur mycket kan du göra detta, mitt Kära Hjärta? Har du någonsin tänkt på, att det alltid finns mer tillgängligt för dig, ALLTID? Slappna av djupare i den vetskapen, vetskapen om att du är älskad utan like.

Vad betyder detta egentligen för dig? Inser du att du vaggas, omfamnas och hålls i en sådan Kärlek och uppskattning, i en sådan trygghet och välbefinnande? Om du bara låter det vara så, om du bara slappnar av stund för stund och låter det vara så.

Ni Kära, vi har " fått er ". Vi ”har fått er tillbaka " så att säga. Har det här blivit lite mer verkligt för er nu? Ni har ingenting att frukta. Håller detta på att bli litet mer tydligt för er nu? Du Kära, de Högre Världarna är närmare än någonsin. Om du sitter tillräckligt stilla kommer du att känna andetaget från din Skyddsängel mot din kind. Du har otaliga Väsen, vars enda syfte är att tjäna dig, att se till att alla dina önskemål manifesteras, att vägleda dig till alla platser och händelser som för dig till alla människor som du behöver för att uppfylla dina önskemål. Otaliga, oräkneliga Varelser som bara känner Kärlek till dig, oavsett vad du har gjort, eller hur du nu beter dig. De kan se förbi allt detta eftersom de känner dig. De har känt dig under tidsåldrar och de bedömer inte människor efter bilden av deras beteenden, de handlingar och ord, som ni projicerar till världen som kan vara mindre nyttiga. De ser igenom allt detta, Mina Kära, ni kan inte lura dem. Du är god, rakt igenom, du kan inte göra någonting som anses negativt i deras ögon.

Kan du föreställa dig en sådan Kärlek? Jag tror att du kan det, känn den nu, den är tillgänglig för dig nu. Kan du fatta det? Min Kära, känn hur den nu forsar ner och omkring dig, känn den Kärlek som finns tillgänglig för dig JUST NU. Oavsett vem du är, oavsett vad du gör eller inte gör, oavsett hur rik eller fattig du är, oavsett hur bra eller dålig du är spelar det ingen roll. Det spelar ingen roll! Fattar du detta? Förstår du vad jag menar?

Så Kära Hjärtan, detta är kanske inget nytt för er som ord betraktat, men mycket nytt inom känslan. Ni håller nu på att nå nya höjder av anknytning och mer Frid, mer Kärlek, mer förståelse finns tillgänglig för er. Släpp in det, låt det komma in.

Du Kära, var som en svamp, för allt det som är gott och rent. Sug upp det, sug upp det, sug upp det. Det du känner är en kraft som stiger inom dig och som känns vansinnigt bra! En kraft som bannlyser all din rädsla, för varför skulle det finnas fruktan här i närvaron av denna Allsmäktiga kraft, som innehåller en sådan Kärlek?

"De saktmodiga skola befolka Jorden "..... det är Ni, Mina Kära, för när ni höjer er in i er kraft, när ni känner att kraften rinner genom ert Väsen, är den mild för den är född genom de ödmjuka och de rena. Den är född genom dem som kommer att använda den här kraften för det goda, född genom dem som bara kan känna Kärlek till Broder och Syster Mänsklighet. Det är dessa själar, NI mina kära, som kommer att utöva en kraft så stor som denna värld inte har sett under lång, lång tid, -Kärlekens Kraft.

Ni börjar förstå den här kraften nu, Mina kära. Den är inte svag, den är inte något luftslott och den är inte vag. Den är Gudarnas kraft. Den är den Allsmäktiga kraft som smälter bort allt det som är fel i den här yttre världen. Ni börjar inse att det är den enda sättet under alla omständigheter, i alla händelser i ert liv. Kärleken, Kärleken, Kärleken är det enda svaret, och den är Allsmäktig i sin omfattning och sitt djup för att rätta till allting.

Er Allsmäktiga Kraft, levererad tillsammans med er Allsmäktiga Kärlek är den mirakulösa kraft som kommer att förändra er värld för alltid. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er av hela mitt hjärta. Känn dess styrka och kraft och ta emot allt ni behöver när er egen saknas. Gud välsigne er, Dyrbara Hjärtan.


Förmedlat av Gillian Ruddy.


Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:


Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment