Saturday, August 17, 2013

16:08:2013 -- JAG ÄR med ER

Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

116 augusti 2013

JAG ÄR med ER

 
Jag hälsar er, Mina Kära Hjärtan. Det är jag, Lord Emanuel, som är här för att tala med er och verkligen vara tillsammans med er i dag. Och jag kommer inte att lämna er i något tvivel om att det verkligen är er Lord Emanuel. Om ni skulle ta er bara några få minuter för att sakta ner era tankar och ta några djupa, djupa andetag ner i magen och släppa all spänning och oro för dagen. JAG ÄR här starkare än någonsin eftersom vibrationerna hos er planet stiger och även förmågan hos den här budbäraren att hålla mer av min energi ökar. Det här helandet som finns tillgängligt för dig kommer genom två saker samtidigt, genom energin i dessa kodade ord och även genom mig eftersom JAG ÄR med dig nu. Ta dig en stund för att känna min närvaro och slappna av i den Kärlek som jag kan svepa in dig i, även om det bara är under den här stunden eller bara under den tid som det tar medan du läser de här orden. 

Ni förstår, mina Kära Hjärtan, JAG ÄR alltid med er. När du känner min obestridliga närvaro vid din sida medan du läser dessa ord, var medveten om att du har den här föreningen tillgänglig när du så önskar eller hela tiden om du bara kan öva upp dig själv att fokusera tillräckligt bra för att vara närvarande inför mig hela tiden. Och varför skulle ni vilja detta, mina Kära Hjärtan? Därför att jag kan vägleda er genom livets labyrint, kan jag hjälpa er. Överlämna ditt sinne till mig och jag kan hjälpa dig att sålla bland de mentala störningarna och hjälpa dig att tyda vad som är ditt ego och vad som är Gud som talar till dig och hjälper dig att höra Guds viskning som bor inom er alla. 

Guds röst är knappt hörbar i det brus som är ditt sinne. Det är inte ditt fel, du kära, du är inte fel eller dålig eller oandlig, du lever helt enkelt i separation, du har vuxit upp i en värld, som tror på att den är separerad från Gud, en värld som egot har skapat, en värld som behöver krig för att överleva för egot trivs inom konflikter, för i konflikt bekräftas dess egen existens för där finns möjligheten att samarbeta med andra egon och därmed bekräfta att det faktiskt existerar. 

Världen i separation är delad, ditt sinne är uppdelat i två halvklot. Detta är dualitetens värld som har skapat sig själv för att vara olik Gud, för den kan inte höra Gud, den kan bara höra egots röst. 

Mina Kära, vibrationer med Gudomlig Kärlek bombarderar nu er planet på en aldrig tidigare skådad nivå. Detta inflöde underlättar otroliga förändringar i er fysiska kropp. Många av er upplever förändringarna direkt. De är konkreta och ni upplever alla i varierande grad många olika symtom på dessa fysiska förändringar, inklusive yrsel, glömska, förlorad tidsuppfattning, förvirring, nacksmärta, huvudvärk, smärta inom områden som ansikte, hals och näsa. Kära Hjärtan, de är alla helt normala och de är alla symptom på förändringar i strukturen i er fysiska hjärna. 

Kära Hjärtan, ni utvecklas från en separerad hjärna till en hel hjärna. Er hjärna var avsedd av Gud för att fungera som en helhet, inte i två motsatta halvor. Inom två halvor uppstår alltid konflikter, i en helhet utbreder sig frid och enhet som arbetar perfekt i harmoni. 

Fram tills nu har ni upplevt en hög grad av störande oljud inom er mentala kropp, vilket har skapat en mycket bullrig värld där utanför för att föreviga bullret. Ni lever i en värld som bombarderar sinnena vid minsta förändring så era chanser att hitta någon slags förening med Guds röst är nästan omöjlig. 

Mina Kära, jag kan hjälpa er med detta om ni bara tillåter mig att göra det. Jag kan hjälpa dig att begripa bullret och hjälpa dig att finna stillheten inom kaoset, där Guds röst ligger. För du är en Gudomlig Varelse i en mänsklig kropp, du är här för att fullfölja din del av den Gudomliga Planen som utvecklas varje sekund, varje dag på denna vackra Välsignade planet och inom hela Omniversum. 

Mina dyrbara Hjärtan det var aldrig meningen, att ni skulle göra resan i tron att ni är ensamma, utan vägledning och utan förening med den Högsta Intelligensen som dirigerar den Gudomliga Planen. Den här intelligensen känner dig och känner till din Gudomliga Plan och kommer att hjälpa dig varje steg på vägen och se till att du inte kommer till någon skada. Var i total frid i vetskapen om att du är ett dyrbart Guds barn som kärleksfullt tas om hand och får hjälp och stöd varje stund, varje dag. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag kan överbrygga klyftan. Låt mig hjälpa er. Jag älskar er. Gud välsigne er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment