Sunday, August 11, 2013

07:08:2013 -- Ha tillit i mig


Sign up to Lord Emanuel messagesDagliga Budskap med Visdom och Inspiration

7 augusti 2013

Ha tillit i mig

 
Jag hälsar er, Ni Kära! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er i dag. Så gott att vara med er och känna av att ni känner mig. Du förstår, Min Kära, i detta är vi tillsammans, du och jag och alla dina bröder och systrar. Er kärlek är så viktig för mig liksom min kärlek är för er och er kärlek till era bröder och systrar är lika viktig för mig som er kärlek till mig. För hos era bröder och systrar finns aspekter av er Fader och er Moder Gud och er kärlek och tacksamhet för era bröder och systrar för er närmare mig och jag kan föra er närmare Gud. Jag överbryggar den klyfta till er Fader-Moder Gud som ni inte kan överbrygga själva. Så långt har mänskligheten fallit från Nåden (Grace). Se mig stå bakom varenda en av era bröder och systrar och var medvetna om att er frälsning är en ansträngning i samverkan. 

Allting i detta universum arbetar FÖR dig. Det gäller även en broder som du hellre undviker eller finner det utmanande att vara i närheten av. Varje broder eller syster som du stöter på har en gåva till dig, INGENTING ANNAT. Bara ditt ego kan uppfatta det på något annat sätt och det gör det, Min Kära. Ditt ego kommer att övertyga dig om något annat. Du Kära, detta är en fundamental Sanning som du måste lyssna till igen, allting i detta Universum arbetar FÖR dig. Var uppmärksam i varje ögonblick allteftersom ditt liv utspelar sig framför dig och den här Sanningen blir uppenbar för dig. Ditt ego släpper bara igenom din medvetenhet om det, som det vill att du ska uppfatta. Detta är egots beskydd av det som bara tjänar de tankar och trossystem som skapade det, vilka innebär att du är separerad från Fader-Moder Gud. 

Släpp det, Mina Kära, låt det gå. Låt alltihop gå, ge upp den här illusionen, släpp den bara. Var i frid. Oavsett hur ditt liv ser ut, var medveten om att allt samverkar för att du ska komma fram till ett större uttryck av dig själv. Ju mer du släppa taget och förstår att det finns en större intelligens i arbete som utvecklar händelserna i ditt liv, desto mer kommer du att ledas in i glädjen. Detta är Gud som arbetar GENOM dig. Ditt ego kan inte förhindra att Guds Ljus kommer in i dig, men det kan förhindra att Guds Ljus lyser fram genom dig. Ju mer du låter komma in, desto mer glädje kommer du att uppleva och detta är verktyget för din urskiljningsförmåga. När du känner glädje, associera glädje med att erkänna Fader-Moder Gud inom dig och genom dig och när du känner elände associera elände, kaos och katastrof som ett resultat av att du lyssnat till och tillåtit egot inta Guds ställe. 

Mina Kära, er tillit till processen att tillåta är ännu inte så stark som den kunde vara, men ni är ordentligt på väg. Känner du det? Känner du större glädje i de stunder då du kommer ihåg och verkligen låter Gud lysa fram genom dig? Fångar du upp dig själv i djup tacksamhet för en bror eller syster som gör något för att få dig att le? Känner du dig fylld med djup frid och oerhörd glädje medan du tittar på en fågel som flyger från träd till träd och sjunger sin sång för dig? Och mina kära, detta är min poäng. Fåglarna i träden, de sjunger för dig och endast för dig, sången på radion spelas för dig, var uppmärksam på orden, på gatuskylten, på butikens namn. ALLT, Du Kära, samverkar just för dig om du är uppmärksam. I varje ögonblick av ditt liv får du stöd, du är älskad och blir vägledd. Slappna av i detta som om du skulle luta dig tillbaka i en stor mjuk fluffig kudde. Det är verkligen så enkelt och livet kan faktiskt vara så trevligt och njutbart! 

Under så lång tid, Ni Kära, har ni kämpat och lidit och ni har djupt förankrat tron på att livet är tufft, en kamp i motlut, och varför? Det här är en fråga egot aldrig vill att du ska fråga dig själv ..... varför håller jag på med detta? För ditt ego kommer att ha en miljon strategier för att hålla dig så upptagen att du inte kan hitta lätthetens och nådens väg, för längs den vägen finns slutet på dess existens eller det tror så. Slappna av och släpp taget, allting tas väl om hand i förväg om du bara litar på mig och litar på att jag vägleder dig och litar på att du kommer att finna mig inom varenda en av dina bröder och systrar, och visar dig mot ett större uttryck av dig. 

Er utveckling rullar på allt snabbare, Ni kära, kan ni känna det? Energierna med gudomlig kärlek genomdränker er planet som aldrig förr och börjar äntligen göra skillnad för er, vilket ni konkret kan känna och uppleva. Ni lär er snabbare och fullföljer varaktiga förändringar snabbare. Saker och ting börjar bli lite enklare, Ni Kära, eller hur? Ni glömmer inte så lätt, ni känner er mer solida i er kunskap. Ni är så djupt älskade, uppskattade och värderade att det ligger bortom er förståelse. 

Jag kallade på er och ni svarade, mina dyrbara Hjärtan. Er höjning upp och ut ur dualiteten är given. Vi är Segerrika. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag går med er varje steg på vägen. Gud välsigne er, mina kära Hjärtan, Gud välsigne er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.

Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap

Tidigare budskap, se:

Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment