Tuesday, August 26, 2014

24:08:2014 -- Var i Frid

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration

24 augusti 2014

Var i Frid
(Be at Pease)

 Jag hälsar er! Jag hälsar er, Ni Kära! Du milde, så mycket sparkande och skrikande som pågår! Andas med mig nu, Min Kära, och känn dig OK med det som utspelas runtom på er planet, och med det menar jag finn Frid i det. Det råder ingen tvekan om att de grymheter som begås är precis detta, motbjudande grymheter av ofattbar fasa. Om detta råder ingen tvekan, Mina Kära. Att finna frid i detta är inte att göra Ljus av det, så att säga, utan att inte engagera sig i dess drama. Låt er INTE dras in i "striden", Mina Kära, oavsett om det är en kamp för Ljus över mörker eller för Israel över Palestina eller för Ryssland över Ukraina. Även om det kanske inte ser så ut på ytan av er Välsignade planet så har samtliga strider nu utkämpats, Mina Kära, och det är dags att lägga ner era vapen och dra sig bort från dramat, oavsett om det är energi-vapen i ditt eget hem eller vapen i Gaza. Mer och mer känner ni detta, Mina Kära, - ni känner Enhet och förståelse för era bröder och systrar som aldrig tidigare. Ni börjar känna medkänsla och "enhet" hos alla ting. Det börjar bli uppenbart på er Jord medan den rör sig från tanke till verklighet (from concept to reality).

 Andas in i den här kunskapen och förståelsen. Detta är hur ni kan känna Frid mitt i kaoset. Inse att alla själar som är inblandade i dödandet och de som blir dödade alla är överens på själsnivå om att gå igenom denna sista kamp innan all den kollektiva negativiteten är fullkomligt förbrukad. Var medvetna om att den negativitet som spektakulärt utspelas på er planet ÄR kollektiv. Det innebär att ni ALLA är ansvariga för den. Det finns ingen skuld, Mina Kära, och det finns ingen att peka finger mot utom mot dig själv.

 Acceptera detta och vidta åtgärder utifrån det, Ni Kära. Acceptera att vi alla är ansvariga och finn det där Ljuset inne i ditt hjärta som är medvetet om att allt liv är sammankopplat. Finn den där friden inom dig och gör friden till ditt val varje dag tillsammans med varje broder och syster som du möter i varje ögonblick av ditt liv. Ge upp, ge efter, striderna är utkämpade, det är över. Låt de hårda orden från dina bröder rinna av dig som vattnet från en gås, le mot dem som vill stanna kvar i dramat, ge dem inte bränsle att fortsätta med, bara le och håll dig för dig själv, stanna i din inre medvetenhet om din Frid och låt ingen störa den inre helgedom du har skapat för dig själv genom andlig utövning under livstid efter livstid och genom att leva liv som har fört dig fram till den här punkten i din själs utveckling. Du har allt inom dig för att i Frid och lycka, i Kärlek och glädje rida ut den här stormen.

 Ja, detta är möjligt, Min Kära, även om du väljer att titta på bilder av oskyldiga barn vars liv har tagits genom er krigsmaskin. Det blir möjligt att återställa Friden inom dig när du inser att alla villiga deltagare i det här spelet hade ett val att vara en del i det som utspelas i de sista dödsryckningarna hos den 3: e dimensionella dualiteten och bör bli älskade, bör tackas och välsignas för den roll de spelar.

 Men, Min Kära, låt mig göra det helt klart, jag förespråkar inte att du framkallar en egen Frid och sitter i ett falskt lycksalighetstillstånd medan det som pågår på så många nivåer är oacceptabelt. Jag påstår inte att du genom att finna din egen inre frid ska sitta och göra ingenting åt världens situation. Därför att, ja, inre frid är svaret och om alla kunde uppnå inre frid, skulle världen förändras på ett ögonblick. Men ni är för få för att manifestera detta på direkten, och tillsammans med era fredliga avsikter och böner, kommer också tankar och känslor som måste tas om hand, känslor av missnöje, ilska och frustration som faktiskt kommer när du tar dig en titt på världen omkring dig.

 Förneka inte dessa känslor på bekostnad av att finna Frid, Min Kära. Hedra det du känner i varje ögonblick, känn det. Men jag skulle kärleksfullt föreslå att istället för att låta känslorna ta över och få dig ur balans, gör det möjligt för dem att skölja igenom dig och utnyttja den där energin till att bli en kraft för det goda. Börja agera fredligt, börja fokusera på det som du VERKLIGEN vill se i den här världen. Stäng av TV: n, läs inte propagandan, tidningarna och börja fokusera all din uppmärksamhet på det som du verkligen vill se ske i din värld. Börja titta på lokala projekt och lokala grupper som kommer samman och börja lägg din energi och tid på den förändring som håller på att ske runt omkring dig.

 Det jag menar idag, Mina Kära, är helt enkelt detta, att finna Friden inom dig, att inte frestas att ge efter för apati. Låt inte det negativa tynga ner dig. Oavsett hur uttröttad du känner dig, oavsett vilka fysiska symptom du känner är du starkare än dem alla och du äger redskapen till att navigera allting som kommer i din väg. Nu är det inte den tid då man vacklar, nu är det dags att ta sig samman om och om igen, och varje gång inse att du är starkare än du tror, varje gång inse att du är gjord av hårdare virke än du trott och varje gång finna den Gudomliga Källan för Kraft och styrka, klarhet och målmedvetenhet, fokusering och integritet som kommer att se dig ta dig igenom den här utmanande delen av resan.

 Mina Kära, ni är närmare än ni kan ana. Detta är mitt löfte till Er. Vackla inte nu, JAG ÄR ständigt nära, bara ett andetag eller en tanke bort, för att ge dig extra Kärlek, extra styrka och extra klarhet precis när du behöver det. Var i Frid, finn din styrka. Jag älskar dig. Gud välsigne dig.


Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:
Översättare: Inga och Cagga Levander


No comments:

Post a Comment