Thursday, August 21, 2014

18:08:2014 -- Always with You)


Sign up to Lord Emanuel messages
Budskap med Visdom och Inspiration

18 augusti 2014

Alltid med Dig
(Always with You)


Jag hälsar er! Jag hälsar er, Mina Kära, kan ni känna det? Kan du känna den Kärlek som finns i varje andetag du tar? Var stilla, Min Kära, var stilla i denna stund, var fullständigt stilla i denna stund och överlämna dig till det som finns tillgängligt för dig just nu. Känn din Moder Jord under dina fötter, även om det är genom golvbrädorna och dina fötter faktiskt inte är placerade direkt på hennes kropp. Känn henne ändå genom dina fötter. Tillåt dig att förankra dig djupt inne i din Moder och känn Kärleken från Henne när du gör detta. Du är hennes barn som hon Älskar så djupt. Andas och var stilla. Tysta ner tjattret i ditt sinne och andas ut alla dagens bekymmer. Känn din krona öppna sig inför Himlarna, för din Fader, - öppna upp, upp, upp och förena dig högt ovanför dig och nå in i kosmos och känn din Faders kärlek flöda ner och in i dig, Hans barn. Andas, andas, andas in den djupa, djupa villkorslösa Kärlek som finns i varje andetag, och om du tillåter det finns den nu i varje cell hos din kropp och andas, andas, andas och var stilla i den salighet som ligger i detta.

 Och vad finner du på denna plats, Min Kära? Andas och var stilla. Blunda om du föredrar det och bara var här. Låt den där Kärleken flöda in och ut med din andning, låt den Kärleken cirkulera i kroppen. Andningen är som en pump som bär runt den här livskraften i din kropp, badar alla dina inre organ. Vad finns här, Min Kära? Ta in så mycket av den här Kärleken som du tillåter och hys inga tvivel, det finns en obegränsad tillgång till den här Kärleken och du begränsas bara av det du kan släppa in, vilket begränsas av din förmåga att kringgå sinnet och den lagrade densiteten i din kropp. Där du befinner dig på din väg är ett annat sätt att uttrycka detta i ord. Det finns inga gränser andra än de som du placerar på dig själv. Och det är OK. Var OK med var du befinner dig och med det du kan hantera och var bara tillsammans med den Kärlek som du kan föra in i ditt vackra sinne, i din kropp och själ och till varje nivå som du existerar på.

 Vad finns kvar när du skalar bort allting, Min Kära? Det är DU. Essensen hos dig, din Sanning, din sanna natur, Gud i Verksamhet. Och precis som innan kan du bara förstå detta upp till den gräns som du placerar på dig själv och det är OK. Var stilla och var medveten om att du är Gud på det sätt som finns tillgängligt för dig idag. Var glad och uppskatta det du kan känna och det du kan förstå i denna stund. Det är mer än du tror, om du ger din tillåtelse.

 Andas tillsammans med mig nu, Min Kära, och som en som har gjort den här resan på er Välsignade Jord före dig, som en som har övervunnit de mänskliga begränsningarna, tillåt mig att vara med dig nu om det känns bra och rätt att göra det. Låt mig Vara med dig. Andas återigen med mig nu. Känn min närvaro och än en gång, låt mig tillåta dig att känna hur det är att vara mer upphöjd än där du nu är. Tillåt, tillåt, tillåt. Och låt mig visa dig vad du håller kvar, som hindrar din väg. Låt mig hjälpa dig. För i verkligheten finns där faktiskt ingenting i din väg, utom det som du själv placerar där, och det som du inte vill ge upp. Det är OK, Min Kära, det är OK. Allting är acceptabelt och allting är perfekt precis som det är just nu. Vila i den Frid som detta för med sig när du till fullo anammar det och tillåter det i ditt trossystem. Ingenting är som det inte borde vara och allt utspelas för ditt större goda och för din utveckling som själ som har denna erfarenhet på Jorden.

 Du kan inte veta vad som ligger framför dig och det gör dig verkligen inte mycket gott om du känner till alla detaljer på den väg som du kommer att följa, den väg som LEDER DIG HEM till Guds Rike Inom Dig.

 Så kapitulera inför detta ögonblick NU.

 Och ta varje steg från den här platsen långsamt och stadigt.

 För in så mycket medvetenhet som du kan uppbåda i varje ögonblick. "Var som en tjänare som väntar på sin herres ankomst" finns skrivet i en religiös text. Med detta menade jag, var fullt närvarande. Alltid. Inför det som utspelar sig NU.


Här kommer du att finna en Frid som hittills har varit utom räckhåll för dig. Släpp taget, kapitulera, Min Kära. Släpp taget om all kontroll. Slappna av helt enkelt. I din rädsla, låt mig hålla dig. Den är OK, Min Kära, allt blir bra och mer därtill. Detta är mitt Löfte till Er. Var i Frid. JAG ÄR Lord Emanuel och JAG ÄR alltid med er. Gud välsigne er.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:
Översättare: Inga och Cagga Levander 

No comments:

Post a Comment