Sunday, September 7, 2014

06:09:2014 --HjärtAktivering

Sign up to Lord Emanuel messages


Budskap med Visdom och Inspiration

6 september 2014

HjärtAktivering
(Heart Activation)


Jag hälsar er, Ni Kära! Välkomna, välkomna, så glad JAG ÄR över att vara med er igen. Det är Lord Emanuel, Kära Dyrbara Hjärtan, JAG ÄR så tacksam över den här tiden med er, så väldigt tacksam. Detta är en sådan fantastisk möjlighet, eller hur? Ett vackert möte, där jag kan vara tillsammans med dig och bara dig, om så bara under några värdefulla ögonblick av din tid. Jag tar inte varje minut, som du har till övers för mig för given, varje minut under din mycket hektiska dag. Gör det bästa av det jag kan ge dig, Min Kära, genom att ge mig din odelade uppmärksamhet under dessa få ögonblick som vi delar. För du kan vara säker på, att du har min absoluta odelade individuella uppmärksamhet medan du läser dessa ord. Du är så värdefull för mig och är mig så kär i mitt hjärta. Många av er kommer inte ihåg varför, men det har ingen betydelse här och nu. Det som är viktigt är att du känner föreningen NU. För oavsett hur och varför den är så djup och så stark, är den vad den är och den är levande och sker Nu. Andas bara in den där sanningen, Kära Dyrbara Hjärta. JAG ÄR med dig starkare än någonsin, jag kan nå dig mycket lättare, kan du känna det? Kan du förnimma det? Kan du andas litet djupare nu, Min Kära och vara här med mig nu?

 Jag tackar dig. Bara ta ett ögonblick eller två för att försiktigt fokusera på din andning. Sluta läsa under några ögonblick och kom till vila i medvetenheten om din andning. Gör inga försök att förändra den, men bli kanske mera medveten om den och justera rytmen och djupet till det som känns mera "rätt" för dig, nu när du fäster din uppmärksamhet på den. Du kanske upptäcker att du helt plötsligt behöver ta ett stort renande andetag eller göra din andning djupare eller kanske vill du göra den kortare. Det spelar ingen roll, hitta ditt eget sätt men var bekväm med rytmen och djupet hos varje andetag. Ta dig en stund Kära Hjärta, för dig själv, nu.

 Frid. En enorm frid kommer att infinna sig hos dig nu, för JAG ÄR med dig nu, medan du kopplar bort dig från den yttre världen och leder din medvetenhet inåt och blir närvarande i det här ögonblicket. Nu har du tillgång till det, som finns tillgängligt för dig utanför ditt livs jäkt och brådska och det oväsen som omger ditt rastlösa sinne. Inom tystnaden finns JAG ÄR hos dig. JAG ÄR närmare än andningen JAG ÄR i ditt hjärta. Och Min kära, så här dags vet du i ditt hjärta att JAG ÄR en bro, en bro mellan dig och din Gudomlighet.

 Ditt GudaJag, din Stora GudsNärvaro JAG ÄR och din Skapare kan vara alltför långt borta för många av er för att förstå eller fatta. Utan min vägledning, kanske du har glömt vad Gud är, hur Gud känns, eftersom så mycket har gått förlorat i översättningarna under tusentals år. Mass- medvetandet har inprogrammerats med en föreställning om Gud, som människan har hittat på, vilken genomsyrar alla. Du har så länge vandrat den här illusionens och separationens väg, att du kanske har glömt hur det Gudomliga därinne känns och hur det Gudomliga därute känns. Du kanske har glömt att det Gudomliga är den oändliga energin i ALLT som omger dig. Du kanske har glömt att allt som du nu är, är Gudomligt. Så du behöver en guide, en vägvisare och du behöver hjälp att komma ihåg. Men vägen är din egen. Jag har vandrat min egen väg före dig, och i och med det kan jag överbrygga klyftan mellan dig och din Store Gud inom dig, och bortom detta din Skapare, och få dig att känna och upptäcka din egen Gudomlighet.

 Du kanske även har lagt märke till att jag gör detta i varje budskap. Varje budskap innehåller minneskoder som du tar emot oavsett på vilken nivå du har förmågan att ta emot dem, oavsett var du befinner dig på din väg. I och med varje meddelande byggs lager på lager upp, och även om du inte lägger märke till det eller ser några kännetecken på din tillväxt så hjälper innehållet i dessa budskap dig. Tillsammans med all annan vägledning och andra övningar som du väljer, fungerar de alla tillsammans för att förflytta dig framåt på din väg. Och om du tar dig tid till att ta emot det som finns tillgängligt för dig när du läser de här orden, om du medvetet stillar ditt sinne och stänger av alla distraktioner, finns det ingen gräns för det du kan ta emot, för JAG ÄR med dig när du läser dem och de är en bro för mig. Liksom stödhjulet på ett barns cykel, kommer du inte att behöva dessa budskap för evigt, det är inte min avsikt. De förenar dig lättare med mig än du skulle kunna på egen hand, men även på egen hand uppmuntrar jag dig att göra den här anknytningen när än du behöver hjälp och vägledning. Genom det andnings- arbete som jag har lärt dig bör detta bli lättare och lättare.

 Broar behövs mellan dimensionerna och det finns alltid individer som är villiga att vara den där bron mellan en dimension och en annan. Detta är en enormt grov förenkling av dimensionella realiteter, Mina Kära, men jag föredrar att hålla saker och ting väldigt enkla. Precis som JAG ÄR en bro till er Skapare och kan underblåsa Guds tretungade Flamma inom era hjärtan, och på så sätt aktivera och öppna upp utrymmet för ert minne, så kan denna budbärare bygga en bro mellan mig och dig, i de fall du inte kan upprätthålla förbindelsen själv.

Jag har haft ett nära samarbete med budbäraren i många månader nu för att aktivera hennes hjärta och hennes förmågor att vara den där bryggan mellan den Uppstigna Världen och den fysiska världen där du lever. Därför har hon nu personligen förmågan att i en mer kraftfull och mer koncentrerad form kunna överföra det som hon redan gör genom orden i dessa budskap. Hon är bara bron, energin och helandet är helt och hållet mitt.

 Jag kallar det här energiarbetet "Hjärt-aktivering" eftersom helandet i första hand fungerar hos ditt andliga hjärtcentrum. Detta är kärnan i allt, vilket innebär att så snart du lever från ditt hjärta, lever i anslutning till det Gudomliga, blir allt dig givet och allt ditt helande finns inom räckhåll för dig.


 Mina Kära, mirakulöst helande finns och vad som är möjligt blev en kraftfull demonstration inför hela mänskligheten. Men den här Gyllene Tidsåldern inom mänskligheten handlar helt och hållet om att hitta er egen gudomlighet, er egen suveränitet och er egen födslorätt bestående av evig hälsa, ungdom och perfektion. Ni har det alla inom er, att läka varje aspekt hos era liv och förflytta er in i ett tillstånd av evig nåd och välbefinnande, vederkvickelse och vitalitet, briljans och ljuskraft. Jag kommer för att erbjuda dig dessa Aktiveringar, för att hjälpa dig att öppna ditt hjärta och leva härifrån. För det är inom ditt hjärta och genom att vandra ditt Hjärtas väg som Himmelriket kommer att avslöjas för dig. Detta är mitt löfte till dig. JAG ÄR Lord Emanuel och på Vägen Hem vandrar jag varje steg med dig. Gud välsigne era Dyrbara Hjärtan.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:

 Översättare: Inga och Cagga Levander 

No comments:

Post a Comment