Monday, September 22, 2014

21:09:2014 -- Tillbaka till grundenBudskap med Visdom och Inspiration

21 september 2014

Tillbaka till grunden
(Back to Basics)

Jag hälsar er, Ni Kära, jag hälsar er! Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara med er igen idag! För varje dag som går är det nu en påtaglig skillnad på Ljusnivåerna på er Välsignade planet. Kan du känna det, Min Kära, kan du förnimma det? Andas nu tillsammans med mig, en lång och långsam inandning och utandning. Ta ett kraftfullt långt andetag in och ut för att rena och pigga upp dig, för att tillsammans med mig och orden i det här budskapet ta dig in i nuets ögonblick, där ingen tid finns. För om du väljer det befinner du dig nu inom icke tid. Alla begrepp som du har läst om, alla de tankar och övertygelser som du har runt tid och rum blir nu påtagliga realiteter för dig. Många av er upplever hur ni dyker in i och ut ur verklighetsbubblor, vilket orsakar litet förvirring och ger tankar och beteenden som får er ur fattningen. Men var bara lugna, Mina Kära, detta kan kännas lite underligt och mycket ovanligt, men jag försäkrar er att Allt är Bra och att ni upplever dykningen in och ut ur dimensionella verkligheter eftersom den ena dimensionella erfarenhetsnivån blöder in i den andra. Det finns inget "hopp" från den ena till den andra, utan ni utvecklas och er vibration höjs och era verkligheter läcker in i varandra snarare än att ni hoppar från en dimensionell upplevelse till en annan. Så du kommer att uppleva ett dykande in och ut och det är så det kommer att manifestera sig i ditt liv eftersom du hela tiden och utan stopp stiger högre och högre upp på utvecklingsspiralen.

Om ni vill kan ni uppleva det som jag talar om direkt, Mina Kära, det vill säga ökningen av de dimensionella energier som jag talar om finns tillgängliga för er nu. För i det här fallet kan de manifestera sig som att kunna ta emot mer av min Kärlek och mer Gudomlig Hjälp, eftersom er förmåga att ta emot ökar med de ökade högre vibrationer som ni nu lever i. Varje vecka kommer du nu att kunna känna min närvaro starkare och mer påtaglig på de sätt som fungerar för dig, och du kommer lättare att kunna ta emot Gudomlig hjälp och mera meningsfullt integrera den i ditt liv.

Detta är den exponentiella fasen i er utveckling som ni kanske har hört talas om tidigare. Den inledande fasen hos er höjning var mycket långsam och det har tagit en del människor årtionden att uppnå den här punkten i sin utveckling, men allteftersom vi går framåt kommer den här utvecklingen att gå snabbare och öka och er tillväxt börjar bli exponentiell. Den här processen har nu inletts och varje dag kommer ni att lägga märke till förändringar och skiften i en aldrig tidigare skådad omfattning.

Detta är en mycket spännande möjlighet för dig, Min Kära, men en möjlighet där det finns en paradox, som betyder att du nu mer än någonsin måste hålla dig absolut fokuserad på mycket grundläggande begrepp och på andliga sanningar som du har lärt dig. Nu mer än någonsin måste du hålla dig absolut fokuserad på det som är grundläggande för att hålla dig på den rätta vägen. Eftersom saker och ting snabbas upp, så kommer er planets skenbara kaos även att göra det, även det skenbara "kaoset" hos dem som ännu inte vaknat. Detta kan bli mycket förvirrande om du glider tillbaka in i deras verklighet och låter dem dra ner dig tillsammans med dem. Kära Hjärta, jag menar att detta kan ske, när de som står dig nära börjar möta konsekvenserna av sina sviktande trossystem och sitt sätt att leva. De kommer att stiga ner i dramat och i dess tragiska karaktär och om du inte är försiktig kommer du själv att dras in i det.

Detta sker av en mycket enkel orsak. Det mer balanserade sättet att hantera vandringen tillsammans med en Kär Broder, vars liv faller sönder, är att förbli i sitt hjärta, men ändå avskild från dennes verklighet. Detta kan verka hjärtlöst för dem som inte förstår. Men i din iver att verka hjälpsam och kärleksfull kan du göra misstaget att falla in i deras energi med förtvivlan och hopplöshet och tragedi och innan du vet ordet av kommer du själv att vara i klorna på rädsla och förtvivlan utan att du ens inser hur du kom dit ännu en gång, in i den lägre dimensionella verklighetens djup.

Så Kära Hjärta, en tid att vara vaksam på att du verkligen följer och håller fast vid allt det som du vet är sant, att du håller dig till din väg, att du kommer ihåg andningens grunder, förblir fokuserad på din INRE verklighet, inte på dem runt omkring dig i din omvärld. Lägg märke till när du i ditt inre håller på att dras in i känslan av rädsla och meningslöshet och ta dig lite tid om än bara några minuter. Det är allt det kan ta, att andas, KÄNNA och komma tillbaka till det som du känner till, en känsla av inre frid och en vetskap om att Allt Blir Bra oavsett vad som visar sig därute i den yttre miljön och oavsett vilken smärta och vilket lidande som pågår runt omkring dig.

Behåll din Frid, Kära Hjärta, nu mera än någonsin. Det är vad som krävs av dig.


Koppla bort dig från illusionen av rädsla och hopplöshet vilken pumpas ut genom medias tongivande propagandamaskin. Stå fast, gå inåt, gå inåt, gå inåt för här finner du Guds Allvetande Röst som talar genom ditt hjärta, varje ögonblick, varje dag. Detta är mitt löfte till er. JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er av hela mitt hjärta. Gud välsigne er, Dyrbara Hjärtan.

Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap och donation, se:
Bestrålad Konst tillgänglig:
Kontakta oss:
Översättare: Inga och Cagga LevanderNo comments:

Post a Comment