Tuesday, July 15, 2014

14:07:2014 -- Själsfamiljens möte

Sign up to Lord Emanuel messages

Budskap med Visdom och Inspiration
14 juli 2014
Själsfamiljens möte
(Soul Family Gathering)

Jag hälsar er! Jag hälsar er, Mina Kära. Det är jag, Lord Emanuel som kommer för att vara bland er idag! JAG ÄR här, JAG ÄR kommen. Andas djupt, Mina Kära, andas djupt. Andas in mig, känn min närvaro hur jag än visar mig för dig. Känn mig nu, JAG ÄR med dig. JAG ÄR med er. Det har jag alltid varit och kommer alltid att vara. Så ensamma ni ibland känner er på den här vägen! För er som inte står i regelbunden kontakt med likasinnade kan det vara en kraftig utmaning, - för er som går i täten, på utposterna, bland massan av människor som fortfarande sover. Ja, detta kan verkligen tyckas vara en ensam väg. Det är anledningen till att jag lovade komma till dig, som tröst och stöd när du känner den här ensamheten beröra ditt hjärta.

 För ni vet att den är en illusion och ändå kan den synas så verklig. Att veta att separationen är en illusion hjälper er inte när den här ensamheten tar tag i er. Den är helt och hållet en del av er erfarenhet och när den här känslan kommer över er, Mina Kära, andas, andas, andas, öppna er, expandera, expandera. Var inte rädda för ensamheten, vidga er in i den och runt den och kalla helt enkelt på mitt namn eller namnet på vilken Uppstigen Mästare som helst, på Ärkeänglarnas närvaro eller ditt eget Gudaväsen, din Store Gud JAG ÄR.

 Kalla på denna Högre förening som finns endast ett andetag bort. Det krävs tålamod, tålamod, tålamod, Min Kära. Din familj är på väg, din själsfamilj är på väg. Du förstår, Min Kära, du inkarnerar på den här Jorden för att slutföra ett uppdrag, ett Heligt Mål om du så vill, och du kommer inte ner hit för att göra detta ensam. I de Högre världarna och i den fysiska världen har du hela tiden familj och hjälp tillgänglig för dig. Genom inkarnationssystemets nuvarande beskaffenhet finns din själsfamilj utspridd, vilket gör att du känner dig ensam och övergiven. Ibland känner du att du är helt ensam att bära den börda du bär och detta kan ibland tyckas alltför mycket.

 Men Kära Modiga Hjärtan, i eterisk mening är ni inte ensamma och inte heller i mycket verklig fysisk betydelse. Känn nu era hjärtan, Mina Kära. Det ljuder en sång så vackert att den kan få änglar att gråta, - en sång som är din, - en frekvens som är unik för dig och ditt hjärta sjunger högre än någonsin och ljuder och kallar på andra hjärtan som känner till din sång. Och den kallelsen är oemotståndlig, den kallelsen kan du inte ignorera. Nåja du kan, kanske du kan ignorera ditt eget hjärtas kallelse, men du kommer inte att kunna stå emot eller strunta i den och vandra ett fullbordat och lyckligt liv. Detta är dagens sanning när det gäller detta. Så visst kan du stå emot, men då kommer du bara att drabbas av en tomhet och en känsla av att ha missat något, en bristande uppfyllelse.

 Och du kom inte hit för den typen av liv, Min Kära, och du vet det vid det här laget! Ni är de modigaste av de modiga, de orädda som visar vägen och ni kom inte hit för ett medelmåttigt liv! Och det gagnar dig verkligen mycket bra att följa ditt eget hjärtas kallelse för den leder dig till din familj, till din riktiga själsfamilj, vars syfte i livet bland annat är att hjälpa dig, stödja dig och hjälpa dig att fullfölja dina uppdrag på Jorden, vilka ofta är nära kopplade till din själsfamiljs uppdrag och i vissa fall är desamma.
 Var inte nedstämd, Min Kära. Du är trött, jag vet, men andas nu in i ditt hjärta och in i den där ensamheten och gör dig åter stor och känn ditt hjärta kalla på dig och var medveten om att din familj hör dig, har hört dig och svarar på din kallelse. Sakta men säkert kommer ni att manövrera er på plats och era själsgrupper och familjer kommer att samlas.
 Hur kan jag veta det? Hur kan jag veta det? Mina Kära, Mina Kära, ni får Emanuel att småskratta idag! Sluta, sluta, sluta med att låta sinnet löpa, hur vet ni det? Milde himmel har jag inte lärt er någonting?! Jag skojar naturligtvis, mina Dyrbara Hjärtan, stilla ert oupphörligt verksamma sinne!
 Du Kära Dyrbara, ditt hjärta kommer att veta! Du måste lita på att det är så och så här dags är du väl inövad till att lyssna på ditt hjärta, att stilla dig själv en stund varje dag för att lyssna på ditt hjärtas behov och önskemål. För detta är Guds Röst. Ditt hjärta kan aldrig ha fel. Min Kära, för att följa ditt hjärtas kallelse kommer du att ta allt ditt mod i anspråk. Har du det här modet? Ja, det har du, Du Kära, för du är handplockad för att vara här vid den här tiden och du läser de här orden, vilket innebär att jag känner dig personligen och du har blivit utvald för att DU ÄR tillräckligt MODIG. Under många, många livstider på den här Jorden och inom andra galaxer på andra uppdrag eoner före det har du visat att det är så. Så du har modet Min Kära, men modet kommer medan du tar det första steget och aldrig innan dess!
 Ta det där första steget i ditt hjärtas riktning och hjälpens dammluckor kommer att stå vidöppna inför dig för att rada upp allt du behöver för att ta nästa steg och nästa steg och så vidare och så vidare. Min Kära, om ditt hjärta kallar dig att ta ett steg som verkar omöjligt stort eller göra en förflyttning som verkar omöjligt lång eller obekväm, andas bara och ta en ärlig titt på vad som verkligen tjänar dig där du nu är och det du nu har. Skaka dig loss från de bojor som du har tillverkat åt dig själv i form av det som man kallar "bindningar" till en enda plats, till ett enda hem eller till en del av världen.
 Mina Kära, er familj kallar på er och ni på dem. Och det är dags att förbli öppna för de budskap och signaler, visitkort och tecken från GUD ​​JAG ÄR som finns runt omkring er, vilka försiktigt kommer att leda er och visa er Vägen.
 Mina Kära Hjärtan, vilket mod ni redan har visat, vilken orubblighet, vilken uthållighet, vilken styrka, Ni har överträffat er själva och alla förväntningar från de Högre Världarna. Ni tar er igenom dessa svåra tider, även om ni kanske inte ser det på det sättet. Jag gör det, jag ser er och ni knatar på perfekt på er egen Väg av Ljus och ni är övermåttan älskade. Detta är mitt löfte till er JAG ÄR Lord Emanuel och jag älskar er, Dyrbara Hjärtan. Gud välsigne er.


Förmedlat av Gillian Ruddy.
Detta meddelande är en gåva, känn dig fri att kopiera och dela med dig av det. Men i den Uppstigne Mästaren Lord Emanuels namn hävdar jag den allmänna upphovsrätten till detta budskap.
Om det här meddelandet ger dig något och du känner att du vill ge ett bidrag som tack och möjliggöra en fortsättning på denna service är det möjligt att göra det genom att klicka på websidan nedan:
Donationer mottas med tacksamhet
Tidigare budskap, se:
Kontakta oss:

Översättare: Inga och Cagga Levander

No comments:

Post a Comment